איגרת שאול אל האפסים פרק ו' פסוקים 10-13 – שיעור מס' 9

Print Friendly

התנאים לניצחון בשדה הקרב הרוחני – חלק א' - פרק ו' 10-13

באיגרת אל האפסיים שאול השליח מתאר את גודל חסדו של אלוהים עבור בני האדם.

ישוע המשיח, אל-שדי בא לעולם בדמות אדם כדי לשלם בדמו הטהור את מחיר כפרת החטאים שלך ושלי.

בזכות כפרת החסד של ישוע המשיח, יכול כל מאמין כנה לבטוח שיבלה את עתידו הנצחי בחברת אלוהים (ב' 4-10, אל הרומיים י' 9-10).

אילו ישוע המשיח לא היה מכפר על חטאיי, הייתי נשאר טמא ומיועד לאבדון (יוחנן ג' 16-18).

אלוהים בחר את המאמינים עוד בטרם היווסד תבל (א' 4).

לאחר שישוע המשיח שילם בדמו את מחיר כפרת חטאי האדם וקם מן המתים, נפתחה הברית החדשה המובטחת מפי ירמיה הנביא (ל"א 31-34).

במסגרת הברית החדשה מחבר אלוהים את כל מאמיניו, לגוף אחד הנקרא – קהילה, גוף המשיח.  בגוף הזה אין הבדל בין יהודי לגוי (ב' 11-22).

באמצעות הקהילה המשיח מביא ומקדם את ידיעת אלוהים בעולם (מעשי השליחים א' 8, שניה לקורינתיים ה' 20, אפסיים א' 22-23 , ראשונה לטימותיאוס ג' 15).

מכיוון שהקהילה הנה הגוף הייצוגי של המשיח, מנסה השטן להכשילנו ולהרוס את העדות שלנו, באופן אישי וקבוצתי כקהילה. כך הוא מנסה להרוס את תוכניתו של אלוהים בעולם.

מכיוון שהשטן, שר העולם הזה, הוא האויב התוקף כל אחד שפועל בשירות המשיח, מעניק אלוהים לכל אחד מילדיו את הכלים שבהם יוכל להתמודד נגד השטן ולנצח.

צבא פועל באותה דרך:

הצבא מאמן את החיילים ומעמיד לרשותם את מיטב כלי הנשק וזאת על מנת שיגנו על חייהם וינצחו את האויב.

הצבא אינו מצפה מהחיילים לעשות מגבית ולקנות רובים, טנקים ומטוסים. מידת שריונו והגנתו של החייל מצביעה על ערכו של הפרט בעיני הצבא…

אלוהים אוהב כל אחד מילדיו ולכן מעניק את מלוא כוחו בידנו וזאת כדי שנגן על עצמנו וננצח את השטן.

הבה נקרא את פרק ו' פסוקים 10-18:

10. "סוף דבר, חזקו ביהוה ובכוח גבורתו. 11. לבשו את מלוא נשק האלוהים למען תוכלו לעמוד נגד נכלי השטן,

12. כי לא עם בשר ודם מלחמה לנו, אלא עם רשויות ושררות, עם מושלי חשכת העולם הזה, עם כוחות רוחניים רעים בשמים.

13. על כן קחו את מלוא נשק האלוהים, למען תוכלו להתנגד ביום הרע, ולעמוד לאחר עשותכם את הכל.

14. עמדו כשהאמת חגורה על מותניכם ושריון הצדק לבושכם, 15. וכשרגליכם נעולות נכונות לבשורת השלום.

16. עם כל אלה שאו את מגן האמונה אשר תוכלו לכבות בו את כל חציו הבוערים של הרע.

17. וקחו את כובע הישועה ואת חרב הרוח, שהיא דבר אלוהים.

18. בכל תפילה ותחינה התפללו תמיד ברוח. שקדו בתפילתכם והתמידו בתחינה בעד כל הקדושים.."

אלו שחייהם עשירים בעשייה עבור ישוע יודעים היטב שחייהם מלאים במאבקים רוחניים קשים במיוחד.

אם ננצח ונתגבר בתחום אחד, יתקוף השטן בתחום אחר. אין יום משעמם.

על מנת לעמוד בפיתויים ובמבחנים רוחניים בכל התחומים, על כל אחד מאתנו להתחזק באלוהים ובכוח גבורתו.

מהו כוח גבורתו של אלוהים?

בפרק א' בפסוקים 19-20 שאול מציין שכוח גבורתו של אלוהים התבטא בכוחו להקים את ישוע מן המוות ולהחזירו לחיים.

זה הכוח הגדול מכל ממשלה או שלטון, בשמיים או בארץ (אל הרומיים ה' 18-21, ראשונה לקורינתיים ט"ו 56-57, אל העבריים ב' 14).

באיגרת אל הפיליפים ד' 13 אומר שאול: "הכל אני יכול בעזרתו של הנותן בי כוח.."

לאור דבריו של שאול השליח אנו למדים שכוח אלוהים אינו נמדד בכמות אלא באישיות, והאישיות הוא אלוהים.

ולכן, חיזקו ביהוה ובכוח גבורתו משמע – היו הכלי המאפשר לאלוהים לפעול דרכיכם בחופשיות, – המלאו ברוח הקודש – אל האפסיים ה' 18. אל תנסו בכוחכם אלא חיזקו בכוחו של אלוהים.

מכיוון שניצחון נגד השטן אפשרי רק בכוח אלוהים, ניתן לומר: השלב המקדים לכל מלחמה רוחנית זה- קירבה טוטאלית לישוע המשיח.

(פסוק 11) – מכיוון שהשטן מנצל כל חולשה שלנו ותוקף בכל תחום ובמגוון שיטות, על כל מאמין לחבוש את כל כלי הנשק שאלוהים מעמיד לרשותו.

שאול השליח אומר: "לבשו את מלוא נשק האלוהים..".   המילה 'ליבשו' (ENDUO ביוונית שהיא שפת המקור) מציינת שהכוונה ללבוש תמידי – אחת ולתמיד.

מלוא כוחו של אלוהים אינו מעיל שאנו מסירים כשמגיעים הביתה או כשנמצאים בקהילה. גם שם ובמיוחד שם השטן יכול לפתותנו ולהכשילנו.

מלוא נשק האלוהים צריך להיות חלק קבוע בחיינו, ממש כמו העור והבשר, כמו שריונו של הצב!.

מדוע אנו זקוקים למלוא נשק האלוהים?

מכיוון שהאויב שלנו הוא השטן בכבודו ובעצמו.

א. הבה נכיר את האויב!  מי הוא? 

השטן נברא כמלאך רם מעלה, כרוב, בעל הסמכות, חכמה ויופי רב יותר מכל יציר נברא אחר. שמו המקורי היה הילל בן שחר.

השטן חטא כאשר לא הסתפק בתפקיד שנתן לו אלוהים אלא חשק ביותר, בכסא אלוהים עצמו. (ישעיה י"ד 12-17, יחזקאל כ"ח 1-10, חזון יוחנן י"ב 7-9). (החטא הראשון בבריאה היה חטאו של השטן!)

כתוצאה מחטאו, סולק השטן משירות אלוהים ואליו הצטרפו שליש מכלל המלאכים אשר כעת נקראים שדים.

אלוהים שפט את השטן ושדיו ודן אותם לבלות את הנצח באגם האש. (התגלות כ' 10-15).

על מנת להציל את עצמם, מנסים השטן ושדיו, מאז בראשית להרוס את תוכניתו של אלוהים. במסגרת זו פיתה השטן את חווה והכניס לעולם את החטא (בראשית ג').

השטן ניסה לטמא את כלל בנות האדם כדי שהמשיח לא יוכל לבוא מזרע האישה (בראשית ו'). ניסה להשמיד את עם ישראל, עם הבחירה שממנו יבוא המשיח על ידי צבא פרעה (ספר שמות).

ניסה להשמיד את העם על ידי המן, (מגילת אסתר) ועל ידי המלך הורדוס ניסה השטן להשמיד את המשיח ישוע בכבודו ובעצמו (מתי ב').

לאחרונה ניסה השטן להשמיד את העם על ידי היטלר ובימינו על ידי אויבים מסביבנו.

ב. מהו תחום שלטונו וסמכותו של השטן ושדיו?

הפסוקים הבאים מציינים את מעמדו וסמכותו של השטן ושדיו בבריאה.

שניה לקורינתיים ד' 4: "…אל העולם הזה עיור את שכלם של הבלתי מאמינים לבל יזרח עליהם אור הבשורה של כבוד המשיח אשר הוא צלם האלוהים…"

בשורת לוקס ד' 6: "…אמר לו השטן: "לך אתן את כל השלטון הזה וגם את כבוד הממלכות האלה, כי לי נמסר השלטון, ואני נותן אותו לכל מי שאני רוצה…"

בשורת יוחנן ט"ז 11: "…על משפט כי נשפט שר העולם הזה…"

אל האפסיים ב' 2: "בעבר התהלכתם בהם לפי עידן העולם הזה, כרצון השר אשר לו השלטון בספירת הביניים והוא הרוח הפועלת עתה בבני המרי…"

ראשונה ליוחנן ה' 19: "יודעים אנו כי מאלוהים אנחנו וכי העולם כולו שרוי ברע…"

דניאל י': שדיו של השטן פועלים בראשי שליטי העולם כדי שיחליטו החלטות גורליות נגד ישראל ורצון אלוהים.

לשטן ניתנה סמכות שליטה על ספירת העולם שבו אנו חיים. רוח טומאתו פועלת בחיי הלא מאמינים למען לא יראו, ישמעו או יקבלו את רצון אלוהים.

השטן פועל להשמיד את עם ישראל מכיוון שדרך העם הזה אלוהים עתיד להגשים את תוכניותיו.

ג.מה מעשיו של השטן היום ואיך אנו המאמינים מתמודדים נגדו?

השטן אינו דמות דמיונית. הוא מציאותי, בעל אישיות ומסוכן ביותר. הוא מנסה לפגוע בנו בכל דרך.

שמעון פטרוס מתאר את השטן כך:

"היו ערים ועמדו על המשמר. אויבכם השטן משוטט כאריה שואג ומחפש לו לטרוף מישהו. עימדו נגדו יציבים באמונה…" ראשונה לפטרוס ה' 8-9.

שאול השליח אומר שהשטן מתחפש למלאך אור ומשרתיו מתחפשים למשרתי הצדק… (שניה לקורינתיים י"א 14-15).

שאול מוסיף בפרק י' 3-10 שהאויב שלנו הוא רוחני ובעל עוצמה אדירה. מסיבה זו כלי הנשק שלנו חייבים להיות מבוססים על כוח רוחני!

השטן פועל בכל דרך וישתמש בכל תכסיס כדי לגרום לנו לא לבטוח באלוהים ולא לציית לדברו.

את כל אחד מאיתנו הוא ינסה להכשיל בתחום אחר, בתחום שאנו הכי חלשים בו.

דוגמאות:

1. אם הנישואין על שרטון, השטן ינסה לגרום לנו ליפול בניאוף.

2. אם אנו בבעיה כלכלית קשה, השטן ינסה להוציא אותנו מן הבעיה אך בפתרון מושחת.

3. מחלוקת בנוגע להבנת הכתובים יכולה לעודד את כולנו לחקור ולדעת יותר.

לעומת זאת השטן יכול לגרום לנו לעמוד על דעתנו כדי לשמור את גאוותנו. התוצאה – פירוד ומחלוקות בגוף המשיח.

השטן ינסה להפוך כל מבחן אמונה טוב של אלוהים לפיתוי שבו ניכשל. במקום שנכיר את אלוהים טוב יותר, נתרחק ממנו ונשאר עמוק בחטא.

כשאנו נכשלים, אנו מפסיקים לשרת את אלוהים והשטן רושם ניצחון.

כשהשטן מפיל אותנו במלכודת של פיתוי, הוא עלול להרוס את העדות האישית שלנו, למנוע מאתנו להמשיך ולהיות ראויים בשירות הקהילה וכך להשחיר את עדותו של המשיח בעולם.

אם כן איך אנו מתמודדים נגדו?

כמו ישוע!  מתי ד' 1-11, לוקס ד' 1-13, מרקוס א' 12-13.

השטן ניסה לפתות את ישוע במגוון תחומים. ובכל פעם ישוע ענה לשטן מן הכתובים ופעל על פי הנחיית הכתובים, כך גם עלינו לעשות.

אנו יכולים להתמודד טוב יותר נגד תכסיסי השטן כאשר אנו ממלאים את התנאים הבאים.

א. ידיעת דבר אלוהים וציות לכתוב בכתבי הקודש.

כשאנו בקיאים בדבר אלוהים אנו יכולים לזהות פיתוי או ניסיון מהשטן.

ככל שנדע את דבר אלוהים טוב יותר ומדויק יותר, נבחין טוב יותר בנכלי השטן (תהילים קי"ט 11-16, אל האפסיים ד' 14).

ניצחוננו אינו נובע מידיעת הכתובים בלבד אלא מציות לכתובים (יעקב א' 22).  זאת המשמעות, בין היתר, של המילה היו יציבים באמונה.

כשאנו מצייתים באמונה, אלוהים מוכיח את נאמנותו בכך שמגשים וממלא את הבטחתו.

הוא מגן עלינו ונלחם את מלחמותינו (שמות י"ד 14, דברי הימים ב' פרק כ' פסוקים 15, 17).

ב. תפילה, תפילה ועוד תפילה.

כשאנו מתפללים אנו מודים בתלותנו באלוהים. בתפילה אנו מציגים את בקשותנו מאבינו שבשמיים והוא נאמן לענות לנו ולמלא את הבקשות התואמות לרצונו.

(יעקב א' 5-8, תהילים ל"ז 4-5, ראשונה ליוחנן ה' 13-15). כשהוא עונה אנו לומדים לבטוח בו יותר. (אין לכם כי אינכם מבקשים. לוקס י"א 9)

ג. התחברות משיחית טהורה. קהילה בריאה..

התחברות אמיתית עם מאמינים אחרים ונאמנים עוזרת לי לחלוק את שאלותיי או בעיותיי עם אחים או אחיות באמונה וכך לזכות לייעוץ מדבר אלוהים וכן לתפילותיהם עבורי (איגרת יעקב ה' 16-20).

לאור כל זאת הבה נלמד את דבר אלוהים באמונה, נתפלל זה עבור זה ונציג בקשותנו לאלוהים.

נלמד לבנות רעות בונה כך שנעזור זה לזה להבין ולציית לדבר אלוהים.

התוצאה: ברכה לחיים שלנו, משפחתנו וגוף המשיח. כך אור אלוהים וישועתו ייראו לעולם.

בשיעור הבא נלמד להכיר את כלי הנשק שאלוהים מעמיד ברשות ילדיו כדי לנצח את השטן!