הבשורה – רומים א' 1-7

Print Friendly

איגרת שאול אל הרומים
פרק א 1-7 – שיעור נוסף

אנו כעת בין סיום ספר – איגרת שאול השניה לקורינתיים, לבין תחילת ספר חדש – תהילים.
אחד מהדברים המרגשים ביותר בשבילי זה – תחילת לימוד ספר, או סיום לימוד ספר.
במרווח של תחילת לימוד ספר חדש, אנו בדרך כלל מכניסים
- לימוד של נושאים חשובים שהקהילה זקוקה לה.
- תזכורות רוחניים על מנת לא לאבד את מיקוד ההשתחוויה.
מסיבה זו, היום אני אלמד בקצרה אך במיקוד על – הבשורה.

הלימוד הינו מהאיגרת אל הרומים א 1-7:
1. "מאת שאול, עבד המשיח ישוע, אשר נקרא להיות שליח ויוחד לבשורת אלוהים,
2. "בשורה שאלוהים הבטיח מקדם בפי נביאיו בכתבי הקודש,
3. על אודות בנו, ישוע המשיח אדוננו, שלפי הבשר מוצאו מזרע דוד
4. ולפי רוח הקודש הופגן שהוא בן-אלוהים בגבורה בתחייתו מן המתים.
5. דרכו קבלנו חסד ושליחות להביא לידי ציות שבאמונה בכל האומות למען שמו.
6. ביניהם גם אתם קרואי ישוע המשיח.
7. ובכן, אל כל אהובי אלוהים ברומא הנקראים להיות קדושים: חסד ושלום לכם מאת האלוהים אבינו והאדון ישוע המשיח."

לפני כחודש פנתה אליי אחת מבנות הנוער בקהילה ואמרה לי: "שואלים אותי בבית הספר במה אנו מאמינים. איך אפשר להסביר במשפט אחד או שניים קצרים את האמונה שלנו?"
ניסיתי לתת לה הסבר מלא, כדי לא לפספס שום עיקרון חשוב בכתבי הקודש… ואז התערבה נראל, שהיא בעצמה מורה מוערכת, ואמרה לי במשפט חד, ישיר וכל כך חכם:
"מנו, איבדת אותם אחרי המשפט הראשון…".

המשפט של נראל חידד את המחשבה ולכן מיקדנו את התשובה:
במה אנו מאמינים? מהו המסר המרכזי של כתבי הקודש?
אנו מאמינים שאלוהים שלח את בנו, המשיח ישוע לעולם בדמות אדם כדי לכפר על חטאות בני האדם.
המשיח ישוע נולד לבתולה מרים דרך הפרית רוח הקודש.
האדון ישוע חי בשלמות וקיים את כל מצוות התורה הנדרשות מזכר יהודי.
האדון ישוע נצלב כפי שהכתובים מלמדים, נקבר וקם לתחיה ביום השלישי.
בכך קיבל אלוהים האב את התשלום המכפר על חטאי האדם.
כל המאמין בישוע כאדון ומושיע מכפר חטאים, ייוושע!
ז"א, צדקת המשיח תיחשב לצדקתו.
רק בזכות צדקת המשיח אנו יכולים לחזור לנוכחות אלוהים, ולמלא את היעוד המקורי שלנו – לפאר אותו!
כל מה שאמרתי נקרא: הבשורה.

א. משמעות הבשורה (פ. 1)
1. "מאת שאול, עבד המשיח ישוע, אשר נקרא להיות שליח ויוחד לבשורת אלוהים,

הבשורה היא החדשות הטובות של אלוהים לבני אדם, ומסיבה זו היא נקראת – אוונגליון – חדשות טובות.
חדשות טובות – כי היא נועדה להציל אותנו מזעם אלוהים המיועד לחוטאים הדוחים את כפרת החטאים שאלוהים סיפק במשיח ישוע.
ראה פסוק 18:
"…ואומנם זעם אלוהים נגלה מן השמים על כל עוולתם ורשעתם של בני אדם המעכבים ברשעתם את האמת…"

חדשות טובות: באיזה מובן?
הבשורה נועדה לומר לנו שהרע הובס והמוות נוצח.
איך הרגישו בני ישראל לאחר שנתבשרו שדוד ערף את ראשו של גוליית?
ניצלנו. הרע הובס! שמחתם הרקיעה שחקים.
ובהשלכה על האדון ישוע – החדשות הטובות הן שהשטן הובס.
בשורת התקווה שניתנה בבראשית ג 15 – התגשמה.
זרע האישה הביס את הנחש, את השטן.
מקור כל הצרות, הובס. יש ניצחון על המוות. יש ניצחון על הרע.
יש תשובה להצלה מהאובדן, מזעם אלוהים המגיע לחוטאים.
שוחררנו מכבלי השטן. יש לנו חירות במשיח ישוע.
יש לנו סיבה ענקית להלל את שם אלוהים.
אין לבני אדם או לבריאה חדשות טובות יותר מחדשות הבשורה.
לעולם לא נשמע חדשות טובות יותר!.

ב. מקורה של הבשורה: ממי היא נובעת? (פ. 1)
הבשורה היא החדשות הטובות שנובעות מאלוהים.
הבשורה נובעת מכיסא הכבוד של אלוהים. היא לא באה מחכמת אדם, אלא מאלוהים בכבודו ובעצמו.
הבשורה באה מעולם אחר!
הבשורה היא פתרון החסד של אלוהים לבעיה שלנו ושל הבריאה.
זה הרעיון של אלוהים האב לשלוח את בנו יחידו, לבוא לעולם דרך לידת בתולין, עוקפת חטא.
זה הרעיון של אלוהים לשלוח את בנו יחידו בגוף אדם כדי לחיות על פי כל מצוות התורה, בשלמות שאנו לא יכולנו לעשות, כדי שיהיה קורבן כפרת חטאים מושלם.
זה הרעיון של אלוהים האב שבנו ילך אל הצלב, על לא עוול בכפו, כדי למות עבור חטאינו. שיקבר ויקום לתחיה…
זה הרעיון של אלוהים שכל מי שיאמין בישוע ויקרא בשמו – ייוושע וייקרא צדיק, כי צדקתו של המשיח ישוע תיחשב כאילו היא צדקתו שלו.

מקורה של הבשורה היא – אלוהים.
לכן, מי שמקבל את הבשורה הריהו מקבל את אלוהים. מי שדוחה את הבשורה – דוח את אלוהים.
מסיבה זו הבשורה היא בשורת חיים.
מי שמקבלה – לובש את צדקת המשיח ישוע.
מי שדוחה אותה, נשאר עם חטאו ואשמתו – מרוחק מאלוהים ומיועד לאבדון.
ז"א, מבחינתו של אלוהים, יש לו אפס סובלנות לחטא או לדחיית ישוע.

אלוהים ברא תוכנית נפלאה, בה הבשורה היא המסר המרכזי של כתבי הקודש.
מי שאינו מבין את הבשורה – פספס את המסר המרכזי של כתבי הקודש.
אם רוצים להבין את אלוהים וללכת עימו, חייבים להבין את הבשורה ולקבלה כחדשות טובות.
מסיבה זו איגרת אל הרומים נמצאת מיד לאחר ספר מעשי השליחים!

האיגרת אל הרומים נחשבת לאיגרת החשובה של שאול השליח.
כל שאר הכתוב באיגרת תלוי בהגדרה הזו.
זו איגרת שכל מאמין חייב לדעת על בוריה.
האיגרת מסבירה:
- מהי הבשורה
- השפעת הבשורה
- היקף הבשורה
- תוצאת הבשורה
כל פרק א מיועד להגדרת המילה – הבשורה!

ג. המיוחדות של הבשורה (פ. 1)
יש בשורה אחת – אין בשורות. הבשורה תמיד מוצגת בגוף יחיד.
יש הרבה דרכים לגיהנום אך רק אחת לאלוהים.
האדון ישוע אמר: אני הדרך והאמת והחיים, אין איש בא אל האב אלא דרכי (יוחנן י"ד 6).
במעשי השליחים ד' 12 נאמר שאין שם אחר אשר בו ניתן להיוושע מלבד השם – ישוע.
באיגרת הראשונה לטימותיאוס ב 5: "הן אחד האלוהים, ואחד המתווך בין אלוהים לבני אדם – האדם המשיח ישוע, אשר נתן את עצמו כופר בעד הכל."

הבשורה היא ישוע!
הבשורה היא אישיות וזה ישוע המשיח.
הסיפור של כתבי הקודש אינו מתמקד בך או בי – אלא בישוע!

המיוחדות של הבשורה מתבטאת בכל האיגרות של שאול השליח:
קור"א ט"ו 1-11
אל הגלטים א 1-10
אל האפסים א 13.
אל הפיליפים א 5-7.
אל הקולוסים א 15
תסל"א ב 2,9…

איך עוד מתבטאת המיוחדות של הבשורה?
באיגרת לגלטים אמר שאול – מי שיבוא עם בשורה אחרת – חרם הוא.
באיגרת הראשונה לקורינתיים ט"ו 33, שאול אמר באותו הקשר, מי שדוחה את תקומתו מן המתים של ישוע – ז"א, דוחה את הבשורה, הריהו מהווה חברה רעה ועלינו להתרחק ממנו.

ד. עתיקות הבשורה (פ. 2)
2. "בשורה שאלוהים הבטיח מקדם בפי נביאיו בכתבי הקודש,

הבשורה אינה מסר חדש. אלוהים ידע אותה מקדם ימי עולם וחלק אותה עם בני אדם בבראשית ג' 15.
זרע האישה עתיד לרוצץ את ראשו של הנחש – של השטן.
הבשורה הזו ממש הוסברה לקין, נוח, אברהם, איוב, משה ולשאר הקדושים בתנ"ך.
הבשורה הוכרזה דרך נביאי התנ"ך: ישעיה י"א, מ' 1-11, נ"ב-נ"ג, בראשית כ"ג-כ"ד, מ"ט 8-12, תהילים ב', ק"י ועוד רבים.
כל הנבואות אודות המשיח התגשמו בחייו של ישוע.

הבשורה אינה אופציה ב' של אלוהים, אלא, הפתרון הראשון והיחידי שלו להצלת ילדיו והבריאה מקללת החטא.
ז"א, שעל סמך אמונה ורק על סמך אמונה בלבד, אדם נושע מקללת החטא.

אינני מציע לאף אדם לחשוב שהישועה היא דבר זול שמסתכם בהצהרה זולה חסרת מחויבות.
ישועה כנה מתבטאת בשינוי חיים, כי רוח הקודש העניק לנושע חיים חדשים ואף חי בו, ומשפיע על כל מחשבה ומעשה בחייו.
ז"א, אלוהים בכבודו ובעצמו חי בתוכי!
אם אוטובוס היה דורס אותי, כולם היו מבחינים בכך על גופי…
אם אלוהים הוליד אותי מחדש… כולם חייבים לראות מנו חדש!

מכיוון שלא הייתה מעולם בשורה אחרת, יוצא שהבשורה של אלוהים בישוע המשיח היא הבשורה היהודית המקורית. זה המסר של עם ישראל לעולם.
זה המסר שכל אבות האומה של עם ישראל ידעו והאמינו בה. יש בשורה אחת – והיא: ישוע! (ראה ישעיה נ"ג. ראה חבקוק ב 4: צדיק, באמונתו יחיה. בפרק ג חבקוק מקשר בין המשיח לבראשית ג' 15).
דרך הבשורה יש שלום עם אלוהים. דחיית הבשורה מנציחה את המלחמה עם אלוהים, ועד היום אף אחד לא ניצח את אלוהים.
הבשורה היא המסלול היחידי לחסד של אלוהים.

ה. הנושא של הבשורה (פ. 3) subject of
הבשורה היא אודות – ישוע!
הבשורה מושרשת באישיות אחת – וזה לא אני ולא אתה, זה אלוהים הבן, ישוע המשיח. כל הכתובים מנבאים אודות המשיח ומעניקים לנו את הנבואות אשר ביחד מציירות את מלוא זהותו – וכולן התגשמו בישוע.
הבשורה מתמקדת באנושיותו המלאה ואלוהותו המלאה של האדון ישוע.
Fully God, Fully man
מסיבה זו שאול השליח אמר: אנו מכריזים משיח צלוב (קור"א א 23)
באיגרת אל הקולוסים א 28: "…עליו אנו מכריזים ובו בזמן מזהירים כל אדם ומלמדים כל אדם בכל חכמה, למען נוכל להציג כל אדם כשהוא מושלם במשיח."
מכיוון שיש חיים וניצחון על המוות וזעם אלוהים רק בישוע – חשוב למקד את התשובות שלנו בנוגע לבשורה – בישוע.

ו. ההוכחה למשיחיותו של ישוע (פ. 4)
4. ולפי רוח הקודש הופגן שהוא בן-אלוהים בגבורה בתחייתו מן המתים.

אחים ואחיות יקרים.
ההוכחה עבורנו שישוע הוא כל אשר הוא אמר על עצמו טמונה בתקומתו מן החיים.
כל השילוש מעורב בתקומתו של אלוהים הבן מן המתים.
לא לחינם הופקדה שמירה כה כבדה על קברו של ישוע…
גם הפרושים והכהן הגדול הבינו את משמעות התקומה מן המתים. זו ההוכחה לאמיתות כל הנאמר על ישוע.
מסיבה זו אנו מבינים מדוע שאול השליח השקיע כה רבות בנושע באיגרת הראשונה לקורינתיים בפרק ט"ו.
המוות הינו האויב הגדול והמפחיד ביותר.
המוות הינו הקללה על החטא הראשון של אדם וחווה.
תקומתו של ישוע מן המתים מעניקה לנו המאמינים בו את הביטחון והתקווה שגם אנו ננצח את המוות.
גם אנו נקום לחיי נצח עם האדון שלנו (יוחנן יא 25-26).
איה עוקצך מוות?… זו המתנה הגדולה ביותר שאלוהים יכול להעניק לבן אדם חוטא.

ז. הסיפוק שלנו בישוע (פ. 5) ז"א שהבשורה כוללת את כל מה שאנו צריכים לחיים.
5. דרכו קבלנו חסד ושליחות להביא לידי ציות שבאמונה בכל האומות למען שמו.
דרכו – כן, האדון ישוע הוא המתווך ביננו לאלוהים האב.
דרך האדון ישוע קיבלנו:
1. חסד
ז"א, דבר שלא מגיע לנו – חיים נצחיים דרך האמונה שלנו בישוע כאדון ומושיע מכפר חטאים
2. שליחות
מטרה ותכלית לחיים שקבלנו מאלוהים בזכות כפרת החטאים בדם המשיח ישוע (אל האפסים ב' 10, טיטוס ב' 14).
השליחות שלנו היא להודיע את חדשות הבשורה לכל בן-אנוש.
זו השליחות הגדולה ביותר ודרכה אנו מפארים את שם האדון ישוע (מתי כ"ח 18-20).
איך ומה עושים?
- דרך הלימוד שלנו את דברו
- דרך מופת חיינו. אנו מצייתים לדבר אלוהים וחיים על פי הוראותיו. מדובר בשינוי יומיומי בכוח רוח הקודש – להידמות למשיח.
- דרך ההכרזה שלנו אודות הבשורה

מסיבה זו, שיעור שאין בו הבשורה או אינו מכוון אל ישוע – אינו שיעור טוב.
זה אוקיינוס ללא מים , לילה ללא ירח, באר ריקה, ענן ללא מים. (ספורג'ין)

מטרת השליחות:
המטרה ברורה: להביא לידי ציות שבאמונה … (פ. 5)
להזכירנו שישועה אומנם מותנית באמונה, אך אמונה חיה תמיד מתבטאת בציות (איגרת יעקב ב 19).
אנחנו לא כמו השדים – מאמינים ולא מצייתים, אלא מאמינים ומצייתים.
לפיכך ניתן גם פה לגזור ולהסיק:
חוסר אמונה בישוע כאדון ומושיע מכפר חטאים זה חוסר ציות לבשורה.

אמונה זה השורש
ציות זה הפרי!
לנושעים בישוע על סמך קבלת הבשורה , יש:
חסד – חיי נצח
שליחות – תכלית לחיים. שירות מבורך לכבוד אלוהים

ח. היקף הבשורה והצלחתה (פ. 5ב-6)
5. דרכו קבלנו חסד ושליחות להביא לידי ציות שבאמונה בכל האומות למען שמו.
6. ביניהם גם אתם קרואי ישוע המשיח.

שאול כתב את האיגרת למאמינים בקהילה ברומא.
חלקם היו יהודים וחלקם גויים.
הבשורה נועדה לכל בני אנוש, ללא הבדל בין יהודי לגוי. מבחינתו של אלוהים לכל אדם ערך שווה בכל הקשור לישועה.
אנו שונים בתפקיד שאלוהים העניק לנו אך לא בערכנו לפניו (אל הגלטים ג 26-29).
קבלת הבשורה באמונה מפארת את שם המשיח ישוע ומאדירה את שם אלוהים.
קבלת הבשורה באמונה, היא הכרזת תודה והלל לכל אברי האלוהים האחד בשילוש.
תודה לאב בשם ישוע וכל זאת בגלל הלידה החדשה שעשה בנו בתוכנו ברוח הקודש.

העובדה ששאול מציין שבני קהילת רומא הם חלק מהנושעים שקבלו הבשורה מהווה עדות להצלחתה.
להצלחה הנצחית הזו ישנם שותפים רבים בקהילות רבות בישראל ובכל ארץ בעולם.

בשורת הישועה תצליח כי: (אל הרומים ח' 29-30)
אלוהים ריבון הוא המקור שלה.
זאת התוכנית שלו לישועת בני אדם ולתיקון הבריאה מקללת המוות שבאה עליה לאחר החטא הראשון של אדם וחווה.
אלוהים תכנן לא רק את הבשורה, אלא גם קבע מי יקבלה.
ריבונותו כוללת את הכל.
האחריות שלנו – להגיב לבשורה ולקבלה.

יישום וסיכום:
מהי הבשורה?
אלוהים בא לעולם בדמות אדם כדי לשלם בדמו עבור כפרת החטאים שלנו. אלו חדשות טובות מכיוון שהן חסד אלוהים הנובעות מאהבתו אותנו. כי אין לנו את היכולת להציל עצמנו מקללת המוות של החטא.

הבשורה נובעת מאלוהים. יש רק בשורה אחת ולכן מי שמקבלה הריהו מקבל את אלוהים. הבשורה אינה חדשה. כל הנביאים דיברו עליה. זאת תוכניתו הקדומה והיחידה של אלוהים לישועת בני אדם.

הבשורה לכלל בני האדם – יהודים וגויים כאחד. אין תוכנית ישועה שונה לבני אדם!

מהי ההוכחה לאמיתות הבשורה של ישוע? תקומתו מן המתים!

המשיח ישוע אומר: בואו אלי למנוחה (מתי י"א 28-30)
זה נשמע כהזמנה, אך זו הוראה, צו מאלוהים.
זו פקודה לקבל חיים עם משמעות ותכלית לנצח נצחים.
בואו אליו בענווה, הוא לעולם לא יאכזב אתכם.
הדוחה את הבשורה, נשאר עם אשמתו והוא יחווה את זעם אלוהים לנצח נצחים באבדון.
מה יחסך לבשורה? לישוע?
אנא זכור: אין שם אחר אשר בו נוכל להיוושע! אנא, היום זה יום ישועה!
קיבלת? יופי! מישהו מבחין בכך? הישועה היא השלב בו מתחיל תהליך ההתקדשות…