האגרת הראשונה לטימותיאוס – שיעור מס' 6

Print Friendly

פרק ג, 8-16 – תפקיד השמשים בקהילה

הנושא המרכזי של השיעורים שלנו הוא:

  • לדעת את מבנה הקהילה.
  • סמכויותיה.
  • תפקידיה.
  • הדרישות מנושאי התפקידים.
  • אורח חיינו בתוכה.

כאמור, שאול השליח שלח את האיגרת לטימותיאוס על מנת לעודדו:

- להמשיך ולשרת את האדון על פי הייעוד שנקבע לו

- להסיר מן הקהילה מורי שקר המנסים לעוות את הבשורה ולמוטט אמונתם של רבים.

- להאציל סמכויות רבות על אנשים מוכשרים כדי להקל על עבודתו של טימותיאוס ולאפשר את הכשרת הקדושים לעבודת השירות (אל האפסים ד 12-16)

- לוודא שהוא עצמו מוקף בקדושים יראי אלוהים למען יישמר מעודד ומפוקס בשירותו עבור האדון.

 

האיגרת נועדה להדריך את טימותיאוס איך להנהיג את בית אלוהים למען יפעל כראוי לכבוד אלוהים – ראה ג 15.

בפרק ב : הדרכה בנוגע לתפילה בציבור ואחריות הנשים בקהילה

בפרק ג: הדרכה בנוגע לבחירת זקנים ושמשים בקהילה.

 

שיעור שעבר למדנו את התנאים והתכונות הנדרשות מזקן קהילה.

למדנו שהתנ"ך מלמד על שני נושאי תפקידים בקהילה והם: זקן הקהילה והשמש.

בשיעור זה  נלמד אודות התנאים והתכונות הנדרשות משמש וכך את אופי שירותו.

משמעות המילה שמש הינה – משרת.

 

היום יש לנו דעה מאוד ירודה לגבי שירות, אך דבר ה' רואה זאת אחרת.

השמשים מצוינים מיד לאחר הזקנים ולכן ברור שתפקיד השירות חשוב ביותר.

 

אין מעלה גדולה יותר מאשר לשרת בדרך כלשהי, על פי יכולתך ומתנתך הרוחנית בבית אלוהים.

תוכל להיות מהנדס, עורך דין, רופא וכל בעל תפקיד מוערך שתהיה, אם אינך משרת ועוזר בדרך כלשהי בבית אלוהים, הרי שחסר לך מרכיב חשוב ביותר!

 

בפסוקים 8-15 שאול השליח מציין את תכונותיו של השמש:

8. כן גם השמשים צריכים להיות אנשים רציניים, לא הפכפכנים בדיבורם, לא מתמכרים ליין ולא רודפי בצע,

9. אלא אנשים המחזיקים את סוד האמונה במצפון טהור."

10. הללו יבחנו תחילה, אחרי שימצא שאין בהם דופי, ישרתו כשמשים.

11. כמו כן הנשים, עליהן להיות רציניות, נמנעות מלשון הרע, מפוכחות, נאמנות בכל דבר. 12. השמש יהיה בעל אישה אחת, אדם שמנהיג היטב את בניו ואת ביתו.

13. המיטיבים לשרת משיגים לעצמם מעמד טוב ובטחון רב באמונה במשיח ישוע."

 

א. אנשים רציניים:

השמשים צריכים להיות אנשים בעלי הערכה בקרב הקהילה. אנשים מאוזנים אשר לוקחים את עבודת ה' ברצינות ובהערכה הנחוצה.

אדם רציני יכול להיות בעל חוש הומור ומחייך.

אדם רציני פשוט צריך לדעת מתי הזמן לחיוך ובדיחות דעת ומתי העת לרצינות.

מטרת הכתוב להבהיר ששמש אינו יכול להיות אדם הנחשב לליצן או כזה שאינו לוקח ברצינות הראויה את עבודתו ושירותו.

 

ב. לא הפכפכנים בדיבורם:

אחד מתפקידי השמש זה חיזוק הקשר עם חברי הקהילה. השמש ימצא עצמו לעיתים קרובות פוגש וממלא את שירות הקהילה עבור אח זה או אחר. אדם שכזה חייב להיות בעל חסינות מרכילות ולשון כפולה. השמש חייב להיות אדם שאתה סומך על מוצא פיו.

לא הפכפך בדיבור מצביע גם על יציבות מחשבתית. הכן שלו כן, והלא לא!

מדובר על אדם חכם הפועל מתוך הבנת הכתובים ולא על סמך הרגש בלבד. יציב בהחלטתו ואינו מושפע מלחץ סביבתי.

 

ג. לא מתמכר ליין:

ביוונית הכתוב המקורי אומר: mey oino poluo prosechontas

Mey= אינו, לא

Oino= יין

Poluo= הרבה, מאוד

Prosechontas= נתון ל…תלוי ב…מכור.

ז"א, אינו תלוי ביין, אינו מכור ליין, אינו סמוך על יין או נתון להשפעתו.

 

בשיעור שעבר  כבר דנו בנושא ומשמעות הדבר שהשמש לא יהיה חבר ליין, תלוי בו או מכור לו.

אינני טוען ששמש אינו יכול ללגום יין בארוחה או באירוע דתי, אלא שמשמעות הפסוק היא להבהיר שמשרתי אלוהים לא ייתפסו ככאלו הנשענים על שיכר, חברים לשיכר, מושפעים משיכר וכו'.

אוי למשרת אלוהים אם שמו ואלכוהול תמיד מתחברים ביחד. שום דבר טוב לאלוהים לא יוצא מזה.

אדרבא, מצב שכזה הינו דופי ואינו משרת את צאן אלוהים.

הסיבה נעוצה בעדות שלו עבור ישוע והקהילה. אתה מייצג את עבודת המשיח ולכן כשגריר אתה מחויב בייצוג מכובד.

יש בינינו שבחרו להתנזר מאלכוהול בכל הנוגע לשתיה חברתית. זאת כדי לא להוות מכשול לאחרים שהשיכר מהווה להם אתגר מהותי.

 

ד. לא רודפי בצע:

מכיוון שהשמשים בדרך כלל ממונים על ניהול הכספים וחלוקת העזרה במידה וקיימת, חשוב שהשמש יהיה אדם שאינו רודף בצע.

חשוב שהשמש יהיה אדם הרואה באוצר הקהילה את ברכת אלוהים ואמצעי אשר דרכו הקהילה יכולה לעזור אחד לשני, ולא כאמצעי להשגת רווח. ראה יהודה איש קריות – מתי כ"ו.

 

ה.  מחזיקים את סוד האמונה במצפון טהור:

בפרק א' שאול השליח הזהיר את טימותיאוס מאנשים אשר לימדו תורות שקר, מאלו שרדפו אחר כבודם העצמי גם במחיר לימוד שקרי. 

לאותם אנשים אומר שאול – אין אמונה אמיתית ומצפון טהור.

להבדיל -  שמש בקהילה חייב להיות אדם הבקיא בדבר ה' ומראה את הציות לדבר ה' בחייו האישיים. זה אדם אשר חי את חייו מבלי שמצפונו ייסר אותו על מעשיו.

למה מתכוון שאול השליח באומרו "סוד האמונה"?

המילה נקראת גם 'עומק האמת' בוורסיות תנ"ך שונות.

הכוונה שהשמש חי את חייו על פי עומק ידיעתו וציותו לדבר ה'. הכוונה שישועתו ברורה ומבוססת על אמונה בישוע ולא על בסיס אחר. לימוד הבשורה מפיו הוא לימוד טהור ואינו סוטה מדבר אלוהים.

אורח חיים המבוסס על עומק ידיעת אמת אלוהים מובילים לחיים משיחיים מבורכים, אשר שומרים על מצפון טהור.

 

ו. בעל אישה אחת ומנהיג את בניו וביתו היטב:

שוב, כמו הנדרש מהזקנים. הנהגת בני ביתך הינה מדד ליכולתך להנהיג את בני הקהילה. אלוהים דורש דוגמת מופת בחיי הנישואים ובחינוך ילדיך כאות ליכולתך להדריך ולייעץ לאחרים.

פסוק 11 מתייחס לנשות הזקנים והשמשים, וגם מהם דורש שאול השליח להיות רציניות, לא רכלניות, מפוכחות, ערניות ונאמנות.

 

האם שאול מתכוון לנשות השמשים והזקנים או לשמשיות?

אני מאמין ששאול מתייחס לנשות השמשים והזקנים. זאת לאור הכתוב בהמשך הדורש מהשמש להיות בעל אישה אחת.

אשת שמש כאשת זקן קהילה מעורבת ומודעת לרבים מענייני הקהילה. חשוב מאוד שנשות השמשים והזקנים יוכלו לשאת ביחד את האחריות המוטלת על בעליהן. 

 

באיגרת אל הרומיים ט"ז 1 שאול השליח מציין את פבי כשמשית!

המילה "שמש" ביוונית הינה מילה מקבילה למשרת, עוזר. זו מילה המתארת נאמנה אדם האוחז בתפקיד רשמי של שמש אך גם  אדם המשרת בתחום כלשהו ללא תואר רשמי.

פבי הייתה לעזר רב בגוף המשיח בקהילת קנכראה ושאול העלה את שמה למען יעזרו לה.

פבי לא הייתה שמשית רשמית, אלא אשה נאמנה בגוף המשיח אשר שאול ביקש ששאר האחים יקבלוה בזרועות פתוחות כשתגיע אליהם. לכן, הפסוק מאל הרומים טז 1 אינו הוכחה או הצדקה להשמכת נשים כשמשיות.

 

גם היום אנו זקוקים לנשים העומדות בתכונות המצוינות על מנת להדריך נשים צעירות באמונה. נשים ממלאות תפקידים רבים אחרים בקהילה בנאמנות ובמקצועיות. חשוב יותר לבצע את העבודה מאשר לקבל את התואר.

 

בפסוק 10 שאול השליח אמר שבחירת השמש תיעשה רק לאחר שחייו המשיחיים יבחנו תחילה.

במעשי השליחים פרק ו' מתוארת בחירת השמשים הראשונים, ומתברר שהקהילה בחרה והעמידה כשמשים את אלו אשר הכירה כבר כבעלי תכונות מתאימות. לאחר שהקהילה העמידה את השמשים המתאימים והם החלו לשרת בקהילה, דבר אלוהים שגשג ומספר התלמידים בעיר גדל.

מכאן, בחירת האנשים הנכונים לתפקיד תראה תוצאה מבורכת מתחילת עבודתם.

 

בפסוק 13 שאול השליח מציין שאלוהים אינו אדיש לתפקוד צייתני של ילדיו. מתברר שאלוהים לעולם לא נשאר חייב. אלוהים מברך בתמורה לציות ובכך פותח בפנינו את הדרך לשירות נוסף ומכובד יותר.

ככל ששירותך נאמן יותר לדבר ה', כך יגדל ביטחונך באמונה.

ביטחון באמונה הנו הבסיס לחיים שלווים ובטוחים ביד ה'.

 

מדוע אלוהים דורש תנאים כל כך קשים ומגבילים מילדיו?

פסוק :15:

"..אבל אם אתמהמה, הנה תדע כיצד להתנהג בבית אלוהים, אשר הוא קהילת אלוהים חיים, עמוד האמת ויסודה".

ובכן, שאול השליח מכנה את המקום שאנו מתאספים בו ללימוד והשתחוויה – בית אלוהים.

שאול השליח גם מרבה להשתמש במילה אחים כשהוא מצביע על המאמינים בקהילה (ראשונה לטימותיאוס ד' 6)

שאול השליח דרש מטימותיאוס לנהוג בבני הקהילה כמו כבני משפחתו

(ראשונה לטימותיאוס ה' 2-1).

מכאן, הקהילה משמשת כמשפחה רוחנית עבור המאמינים ובראשה עומד אלוהים.

 

מהו עמוד האמת אשר עליו הקהילה בנויה?

יוחנן י"ד 6: "אמר לו ישוע: "אני הדרך האמת והחיים, אין איש בא אל האב אלא דרכי".

ובראשונה לקורינתיים ג' 11: "כי לא יוכל איש להניח יסוד אחר זולתי היסוד שהונח, והוא ישוע המשיח"

מכאן, עמוד האמת הוא ישוע המשיח.

אנו רואים ששאול השליח מדריך את טימותיאוס לאחריות לגבי התנהגותו וטוהר הלימוד בבית אלוהים. מוטלת על הקהילה האחריות לבשר את האמת לעולם ולשמור על טוהר האמת.

שמירת עמוד האמת בקהילה אינה משימה קלה וכבר נדרשנו מספר פעמים להוציא מהקהילה אנשים אשר ניסו להציג וללמד תורה שונה מזו הכתובה. בשיעורים הבאים נלמד גם אודות הפרוצדורה למשמעת קהילתית.

 

שאול השליח מסיים בפסוק 16 בצטטו ככל הנראה שיר בן זמנו המתאר את פעולתו של המשיח ישוע בעבור קהילתו:

"התגלה בבשר – נצדק ברוח, נראה למלאכים, הוגד בגויים, הואמן בעולם, העלה למרום בכבוד".

למעשה בשיר הקטן שאול השליח סיכם את הבשורה של ישוע המשיח.

את כל זאת עשה המשיח על מנת שאנו נוכל לחזור בבטחה לנוכחות אלוהים.

 

רבותיי:

המאמינים ונושאי המשרות בקהילה מציגים את ישוע המשיח לפני שאר העולם ולכן עליהם לבחון עצמם ולשמור על עדות אישית טהורה וקדושה.

מעשיך נחשבים כציות לאמונתך ולפיכך עשויים להביא כבוד לאלוהים. שמש או זקן אשר מבזים את תפקידם עלולים לגרום לאחרים לבזות את דבר ה' ולהתרחק ממנו. ולכן היה ערני להציג עדות טהורה וקדושה, כדי שחייך יגרמו לאחרים סיבה לחפש את הישועה.

הקהילה שלנו גודלת לאט ואנו מתחילים להרגיש את הצורך בשמשים נוספים.

 

הקהילה הינה גוף המשיח וזקוקה שכל איבר יפעל על מנת שהגוף כולו יגדל בצורה בריאה. (אל האפסיים ד')

אני פונה לאנשים בקהילה להיות מודעים למחויבותם לפעול כחלק מגוף המשיח. על כל אחד מאיתנו מוטלת החובה להתפלל ולבקש מאלוהים להאיר לנו איזו מתנה רוחנית נתן לנו אשר בה נשרת אחד את השני בקהילה.

רק כך נראה את הקהילה הזו גודלת כמו שגדלה הקהילה הראשונה בירושלים בזמנם של השליחים.