הושע הנביא – שיעור מס' 4

Print Friendly

הושע פרק ב' פסוקים 16-20.

לאחר קטע נוסף שבו אלוהים מתאר את חטאי ישראל ואת העונשים העתידים לבוא עליהם, הנה לפנינו עשרה פסוקים (16-25) שמתארים באופן יוצא דופן את מחויבותו, אהבתו וקרבתו של אלוהים לעם ישראל. למרות שעם ישראל הפנה עורף לאלוהים, אהבתו של אלוהים ומחויבותו להבטחותיו מניעה אותו להחזיר את ישראל בחזרה לחיקו.

חשוב לציין שכל פעולת החזרה בתשובה של ישראל אינה נובעת מטוב לב העם אלא מפועלו של אלוהים בעבורם.

עם ישראל עתיד לחזור בתשובה בגלל חסד אלוהים ולא בגלל חוכמתו שלו. אלוהים עושה זאת למען שמו (יחזקאל לו 22).

מה עתיד לעשות אלוהים לעם ישראל אשר יהיה המניע הסופי לחזרה בתשובה ברמה של העם?

פרק ב' פסוק 16:

טז. לָכֵן, הִנֵּה אָנֹכִי מְפַתֶּיהָ, וְהֹלַכְתִּיהָ הַמִּדְבָּר; וְדִבַּרְתִּי עַל-לִבָּהּ.

הנביא פותח במילה "לכן" וזאת לציין שהמשפטים הבאים הינם תוצאה של הקטע הקודם.

אם אלוהים לא יפעל למען עם ישראל ויזום את החזרה בתשובה של העם, לא יישאר זכר מן העם. אלוהים לא מאפשר זאת בגלל הבטחותיו לאבות האומה.

לאחר שאלוהים העניש את בני ישראל עבור חטאותיהם, מגיע עת שלום.

איזה אירוע עתיד להתרחש שיגרום לעם ישראל לעשות שלום עם אלוהים?

אלוהים עתיד לפתות את עם ישראל ללכת למדבר ושם הוא ידבר אל לב העם.

מכיוון שאלוהים אינו מפתה ברע יוצא שהמילה "פיתוי" צריכה להיות מובנת במובנה החיובי, והוא: 'השפעה על מישהו שיעשה דבר מה.'

אלוהים עתיד לאפשר מצב אשר ישפיע על עם ישראל ללכת למדבר. שם במדבר אלוהים עתיד לדבר אל לב עמו.

האם מדובר על מדבר במובן הסמלי או הגשמי?

 1. 1.      במובן הסמלי: הכוונה לגלות אשור ובבל מאוחר יותר. להנחה זו יש בעיה כי שאר הפסוקים לא התגשמו לאחר החזרה מהגלויות.
 2. 2.      כתבי הקודש מציינים ששארית עם ישראל עתידים לברוח למדבר (הגשמי) למשך 1260 ימים (שהם 42 חודשים או שלוש וחצי שנים), במהלך החצי השני של תקופת הצרה.

הנבואות מציינות שאלוהים יכלכל את השארית וידאג לה לאורך כל התקופה בה צר-המשיח פועל להשמיד את בחירי אלוהים (התגלות י"ב 6, מתי כ"ד 15-28).

לאחר שלוש וחצי השנים ששארית ישראל תבלה במדבר, המשיח ישוע יחזור ארצה ויחזיר את השארית לארץ ישראל כשהיא נקייה מאויבים. בשלב ההוא עם ישראל יהיה פנוי לשרת את אלוהים כממלכת כוהנים (ישעיה ס"ג 1-6).

כששארית ישראל תחזור לארץ ההבטחה, ימלוך המשיח על העולם מציון. החטא ירוסן והחיות לא יתקפו בני אדם (ישעיה י"א, מיכה ד' 1-8).

לפיכך, אני מאמין שהנביא הושע מתייחס לאירוע שיתרחש במהלך תקופת צרת יעקוב באחרית הימים ממש לפני חזרתו של ישוע ארצה. כמו כן, אני מאמין שהתייחסות למדבר גשמי ולא סמלי.

מה יעשה עם ישראל במדבר, ואיך אלוהים ידבר אל לב העם?

אלוהים אומר שבזמן הזה הוא ידבר על לב עמו (ההיפך מסגנון הדיבור בפסוקים 4-11)

כששארית עם ישראל תברח למדבר היא תהיה במצב של יובש רוחני.

אסונות הטבע והמלחמות הביאו להרס גלובלי שהכניע גם את עם ישראל.

עם ישראל לאורך כל הדורות בחר לסמוך על חכמתו, עושרו וכוחו.

מסיבה זו הזהיר אלוהים: אל לאדם להתהלל בחכמתו, בכוחו או בעושרו (ירמיה ט' 22).

מי שיעשה כך עלול לחוות מצב בו אלוהים ישפילו וייקח ממנו את כל מה שעליו בטח.

למרות אזהרות חוזרות ונשנות מאלוהים, עם ישראל בחר לשמוע למורי שקר, ולאמץ פרשנויות הנוגדות את דברו. לאורך דורות רבים עם ישראל דחה את האחד והיחיד שיכול להעניק לו חיים – ישוע המשיח.

כעת כשרבים משארית עם ישראל נמצאים במדבר כפליטים, [חלק נמצא בירושלים – זכריה יב], ללא כל יכולת אישית להציל את עצמם ונתונים לחלוטין בחסדי אחרים הם יבינו איך נבואות אחרית הימים מתגשמות לנגד עיניהם. כעת הם מאפשרים לדבר אלוהים לחלחל לליבותיהם.

אותו מנהיג רב כוח שעלה למעמדו במהירות מטאורית ושהכריח את העם לחתום על ברית (שלוש וחצי שנים לפני כן – דניאל ט' 27), מתגלה במהרה כצר-המשיח, אויבה הגדול ביותר של ישראל.

ניצחונותיו המרשימים בשדה הקרב ועוצמתו של השטן המואצלת עליו העלו את גאוותו. צר המשיח נכנס למקדש ומכריז על עצמו – אל.

צר המשיח פועל בכל כוחו כדי להשמיד את כל מי שאינו נכנע למרותו (דניאל י"א מפסוק 36 והלאה, מתי כ"ד 15 ואילך, התגלות י"ב-י"ג).

השארית תדע כי חייה ניצלו רק בזכות חסדו של אלוהים. אז רוח אלוהים תפעל בליבם והם ישכילו להבין ולהפנים את מה שהם דחו במשך דורות רבים – שישוע הוא המשיח היהודי – תקוות כל אדם.

שם במדבר, לא יהיה לאף יהודי היכן להביט מלבד אל פני האדון.

שם במדבר, במקום יבש ומת, אלוהים יראה את ריבונותו לשארית כפי שהראה לבני ישראל כשהיו במדבר בדרך לארץ ההבטחה.

אותה שארית תזכור את שהם קראו ושמעו במשך שנים.

מכיוון שישועה באה מתוך שמיעה (אל הרומים י' 17), הרי שהשארית תיוושע מתוך זיכרון דבר הבשורה ששמעו בעבר או מתוך דבר הבשורה שאלוהים יאפשר להם לשמוע כשהם במדבר.

ממי ישמעו את הבשורה?

 1. 1.      יתכן מחלק מ- 144000 החתומים
 2. 2.      מגויים שנושעו במהלך הצרה.
 3. 3.      מלאך משמים [התגלות יד 6-7]
 4. 4.      שני העדים [התגלות יא].

לאחר צרת יעקוב המשיח ישוע עתיד לתת לשארית את ארץ ההבטחה בגבולותיה המובטחות (יחזקאל מ"ח, ישעיה ס"ה 1-16 – במיוחד פסוק 9).

איך אלוהים יכלכלם במדבר?

יתכן שבאותו דרך ניסית שעשה עם בני ישראל במדבר במשך ארבעים שנים או כמו שעשה עם הנביא אליהו כשהיה בנחל כרית. כך הם ידעו שהם אוכלים מידו רבת החסד של אלוהים. יתכן גם שיכולכלו על ידי גויים נושעים אשר יסכנו את חייהם בעשותם את רצון אלוהים בעבור שארית עם ישראל.

הדרך בה ידבר אלוהים לשארית ישראל תפעל בליבם ותניב חרטה על חטא וחזרה בתשובה כנה ואמיתית.

היכן הקהילה בכל הסיפור הזה?

גוף המשיח נלקח השמיימה לפני תחילת שבע שנות צרת יעקוב ועתיד לחזור ארצה בגוף חדש יחד עם המשיח ישוע בסיום שבע שנות צרת יעקוב (ראשונה לתסלוניקים ד' 13-18, פרק ה', יוחנן י"ד 1-4, התגלות ג' 10, זכריה י"ד 1-5, התגלות י"ט).

איזה לקח אנו לומדים מכך היום?

מה שאלוהים עשה עם משה במדבר, עם בני ישראל ביציאת מצרים, עם אליהו הנביא (מלכים א' י"ט), ועם שארית בני ישראל בעתיד, הוא לעיתים עושה גם עם כל אחד מאיתנו.

לכל אחד מאיתנו יש תכלית בחיים. אם איננו ממלאים את התכלית של אלוהים בחיינו, אלוהים עשוי "לנער" אותנו כדי שנתעורר, נחזור בתשובה וגם נחזור למקום בו אלוהים רוצה שנהיה.

מכיוון שאנו עסוקים כל כך בענייני היומיום ואיננו נותנים לאלוהים מספיק זמן ותשומת לב, אלוהים לעיתים בוחר לקחת אותנו "למדבר". אין מדובר בהכרח במדבר גשמי אלא במקום או מצב בו אנו מרגישים שכל חיינו נפלו ורק אז עינינו מופנות לאלוהים וליבנו מקשיב לכל מוצא דבר אלוהים.

לחלק מאיתנו יש זמן פנוי אך איננו מנצלים את הזמן הזה לבלות זמן איכותי עם אלוהים.

כשיש לנו זמן פנוי אנו חושבים על מליון ואחד דברים שנוכל לעשות אך לא על בילוי זמן איכותי עם אלוהים.

ישנם כאלו שיש להם זמן פנוי והם מיד מחפשים עוד עבודה או בילוי במקום להבין שאלוהים נתן להם הזדמנות פז לבלות איתו יותר. הזדמנויות שכאלו לא יהיו לנו כל הזמן…

מי שאינו מעמיד את אלוהים בעדיפות הראויה הרי שאינו פונה לאלוהים באופן קבוע ואינו נמצא במצב הקשבה לדברו. כל אירוע בחיי אדם שכזה נופל עליו כהפתעה שאינו מוכן לה ופוגע בו.

אלוהים בדרך כלל אינו מעניש את ילדיו באותו הרגע ובחומרה על כל חטא. בחסדו ורחמיו הוא ברוב המקרים מחכה, אך אל לנו לנסות את אלוהים.

אם בידינו זמן פנוי, הבה נהפוך אותו לזמן איכותי:

תפילה,

קריאה, לימוד מכתבי הקודש והגות בחומר הנלמד,

התחברות עם שאר ילדי אלוהים (אסיפות אמצע שבוע או ביקור ואירוח של אחים ואחיות באמונה).

בזמן האיכותי הזה אנו מאפשרים לאלוהים "לדבר אל ליבנו". כך אלוהים מכין אותנו לדברים העתידים לבוא עלינו. כך אנו יודעים טוב יותר שאלוהים גם אדון וריבון במהלך אותו אירוע או מקרה.

כשאלוהים מדבר אל ליבנו אנו נמשכים אליו יותר וחווים הרבה יותר את אהבתו וברכתו בכל תחום בחיינו. כך חיינו מלאים יותר בנחמה, תקווה ושמחה מאשר בייאוש, דיכאון, פחד ועצב.

בהזדמנות זו אני פונה לכל בני הקהילה ומבקש:

למרות שכולם עייפים מעבודה או אחריות משפחתית כזו או אחרת, תמיד ניתן להגיע לפחות לחלק מהשיעורים.

בסופו של דבר העניין הוא רק – סדר עדיפות!

מפסוק 17 הנביא הושע מתאר את הברכות שאלוהים ירעיף על שארית ישראל לאחר שקיבלו אותו לליבם.

יז. וְנָתַתִּי לָהּ אֶת-כְּרָמֶיהָ מִשָּׁם, וְאֶת-עֵמֶק עָכוֹר לְפֶתַח תִּקְוָה; וְעָנְתָה שָּׁמָּה כִּימֵי נְעוּרֶיהָ וּכְיוֹם עֲלוֹתָהּ מֵאֶרֶץ-מִצְרָיִם.

לאחר שעם ישראל הכיר במשיחיותו ואדונותו של ישוע המשיח, מתחילה תקופת מלכות אלף השנים (התגלות כ' 1-6).

למלכות המשיח בארץ יכנסו רק הנושעים מקרב העמים.

כל שארית ישראל תיוושע ותיכנס למלכות המשיח (אל הרומים י"א 26). גורל דומה יהיה בחלקם של עמי הגויים.

בית המקדש יעמוד על תילו והמשיח ישוע ישכון בו.

דבר אלוהים מציין שהשטן יהיה כבול בשאול לאורך כל תקופת מלכות אלף השנים ולכן החטא יהיה מרוסן (התגלות כ'). בני האדם יזכו לחיות בעולם הדומה לזה שהיה בבראשית לפני שהחטא פגע "בכל חלקה טובה".

מסיבה זו, האדמה תניב באופן מבורך. אלוהים יחזיר לעמו את כרמיהם משם, ז"א – לאחר ה"שיחה" במדבר עם ישראל יחזור בתשובה ויזכה לקבל את כל ברכות אלוהים. לא תהיינה מלחמות. בני אדם יחיו שנים רבות מאוד (ישעיה ס"ה-ס"ו).

הנביא הושע מציין את השינוי מקללה לברכה במילים: "עֵמֶק עָכוֹר לְפֶתַח תִּקְוָה"

"עמק עכור" מוזכרת בארבעה מקומות בכתבי הקודש – יהושע ז' 24-26, ט"ו 7, ישעיה ס"ה 10 והושע.

 1. 1.      בספר יהושע עכן מעל בחרם בעת כיבוש יריחו והביא מפלה על חיילי ישראל בעת כיבוש העי. המקום ליד יריחו נקרא מאז "עמק עכור" לציין את המקום בו נעשה חטא שהביא למפלת העם.
 2. 2.      ישעיה הנביא בפרק ס"ה 9-10 מציין את עמק עכור כחלק מאדמת ישראל בה הבקר רובץ ואוכל לבטח. האדמה אשר בעבר נודעה כאדמה מקוללת עתידה להתברך ולהפוך לאדמה מבורכת עבור שארית ישראל.

לכן בקונטקסט של הושע, עמק עכור מתייחס לכל אדמת ישראל בה עם ישראל זלזל באלוהים ודחה את המושיע ישוע. כל האדמה שהקללה רבצה עליה והביאה למות ההולכים עליה תהפוך לאדמה מבורכת שכל זרע אשר יזרע בה יניב פרי מבורך. האדמה הזו לא תמית יותר את אלו ההולכים עליה (יחזקאל ל"ו-ל"ז). מסיבה זו "עמק עכור" עתיד להפוך ל-"פתח-תקווה". הכוונה – מקור לתקווה…

כמו שאלוהים שינה את שמות ילדיו של הושע משמות קללה לשמות ברכה, כך ישתנה שם אדמת ישראל משם מקולל לשם מבורך.

כל אדמת ישראל תהיה פתח (דלת) תקווה. את הברכה בארץ יראו הגויים ומכיוון שיאמצו גם את ישוע לליבם הם יזכו לברכה דומה.

הושע מסיים את פסוק 17 באומרו:

"…וְעָנְתָה שָּׁמָּה כִּימֵי נְעוּרֶיהָ וּכְיוֹם עֲלוֹתָהּ מֵאֶרֶץ-מִצְרָיִם." [ענתה – שרה, אמרה, הודתה]

כשבני ישראל חצו את ים סוף הם היו המומים מהחוויה של חציית הים וההצלה מצבא מצרים.

כשבני ישראל חווים את זרוע אלוהים בהצלתם הם שרו את "שירת הים" (שמות ט"ו 1-21)

באותה מידה, שארית ישראל ישירו לאלוהים ויודו לו כשיחוו את זרוע ימינו מושיעה אותם.

בפסוקים 18-20 הנביא מציין את השינוי הרוחני שיחול בשארית ישראל:

יח. וְהָיָה בַיּוֹם-הַהוּא נְאֻם-יְהוָה, תִּקְרְאִי אִישִׁי; וְלֹא-תִקְרְאִי-לִי עוֹד בַּעְלִי.

יט. וַהֲסִרֹתִי אֶת-שְׁמוֹת הַבְּעָלִים מִפִּיהָ; וְלֹא-יִזָּכְרוּ עוֹד בִּשְׁמָם.

כ. וְכָרַתִּי לָהֶם בְּרִית בַּיּוֹם הַהוּא עִם-חַיַּת הַשָּׂדֶה וְעִם-עוֹף הַשָּׁמַיִם וְרֶמֶשׂ הָאֲדָמָה; וְקֶשֶׁת וְחֶרֶב וּמִלְחָמָה אֶשְׁבּוֹר מִן-הָאָרֶץ וְהִשְׁכַּבְתִּים לָבֶטַח.

בפסוקים אלו הנביא מציין את הדברים הנפלאים שכל אחד מאיתנו מתפלל שיקרו כבר בעם ישראל.

הביטוי "ביום ההוא" בקטע הנוכחי מתייחס לתקופה בעתיד בה המשיח ימלוך בעולם מציון.

כששארית ישראל נושעת, כל ליבה ורצונה הוא לשרת את המשיח.

מאחר שבעת ההיא כל עם ישראל ייוולד מחדש, הרי שרוח אלוהים תשכון בכל בן ובת בעם ישראל. אז תתגשם במלואה נבואתו של ירמיהו הנביא על הברית החדשה (ל"א 30-34). הברית שהחלה במות המשיח תתקבל בלב שארית עם ישראל בהיותם במדבר עם אלוהים.

אז כל עם ישראל ידע את אלוהים ותורתו תהיה כתובה על ליבם.

הלידה מחדש של עם ישראל תוכח במעשים:

שארית ישראל תעבוד רק את אלוהים. עשרת הדברות יתמלאו בשלמות בליבותיהם.

הנביא משתמש במשחק מילים – אישי- בעלי. אלו מילים נרדפות – שמואל ב' י"א 26, דברים כ"ד 3-4.

מכיוון שהמילה בעלי כוללת בתוכה את שם אליל הבעל, עם ישראל לא יאמר עוד לאלוהים "בעלי" אלא אישי כדי להימנע מלעלות על דל שפתיהם את המילה המזכירה אליל.

הנביא זכריה י"ג 2: "והיה ביום ההוא נאום יהיה צבאות אכרית את שמות העצבים מן הארץ ולא יזכרו עוד וגם את הנביאים ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ…"

בפסוק כ' הנביא מציין את מה שנאמר מפי הנביא ישעיה בפרק י"א וס"ה 25.

בעקבות ריסון החטא וכליאת השטן בשאול, העולם ינהג באופן הקרוב לזה של בראשית לפני חטאם של אדם וחווה.

כל החיות ימלאו ביראת אדם ולא ירעו לאדם.

לא תהיינה מלחמות מכיוון שמקור השלום שוכן בקרב עמו.

איש ישב תחת גפנו ותחת תאנתו.

סיכום:

 1. 1.      אלוהים מוכיח את מחויבותו לעם ישראל בכך שהוא שומר את העם ולא פועל להכחדתו. אלוהים בחסדו משנה את לב העם וגורם להם להכיר בטעותם ולחזור בתשובה. למרות שבתהליך זיקוק העם רבים מבני ישראל ימותו, הרי שאם אלוהים לא יעשה זאת בעבור העם, לא יישאר שריד מעם ישראל.

 1. 2.      עם ישראל בוטח בכוחו, חוכמתו ועושרו. אלוהים עתיד לקחת את כל מה שישראל בוטח בו כדי שמלוא תשומת לב העם יהיה במושיעו וגואלו – ישוע המשיח.

 1. 3.      כל הברכות וההבטחות שאלוהים הבטיח לעם ישראל יתגשמו ויבואו על ישראל רק לאחר שכל בני ישראל ייכנעו לישוע.

 1. 4.      אלוהים רוצה לשוחח עם ילדיו כל יום וכל היום. עלינו למצוא זמן איכותי עם אלוהים, דברו וילדיו כדי שנשכיל לדעת את רצונו ולשרתו כראוי. עדיף שנעשה זאת "מיוזמתנו" כדי שלא נצטרף להילקח "למדבר" לשיחת תיקון.

מה עתיד להיות טיב היחסים בין אלוהים לבני ישראל?

על כך בשיעור הבא.