החשיבות בלימוד קטעי הנבואות שבכתבי הקודש

Print Friendly

קהילות רבות ברחבי העולם אינן מקדישות את הזמן והעדיפות הראוים ללימוד הפרקים בתנ"ך הנוגעים בנבואות: (דניאל, יחזקאל, צפניה, יואל, ספר ההתגלות וכו). הכוונה לאירועים העתידים להתרחש לפני ובמהלך תקופת צרת יעקב ואחריה.

אחת מהסיבות היא לא פחות ולא יותר

א.      עצלנות: חוסר חריצות ורצון להעמיק ידע ולחקור את הפסוקים הקשים יותר בכתבי הקודש.

ב.      חוסר בגרות רוחנית: לא מבינים את החשיבות שבקטעים אלו או לא מעוניינים לדבר על עונש החטא אלא רק על דברים "חיוביים".

סך הפסוקים המתייחסים לנבואות בכתבי הקודש הינו 28 אחוז.

מכיוון שחלקה של הנבואה בכתבי הקודש כה גדול, ראוי שנקדיש לפסוקים אלו את "הכבוד" הראוי להם.

כמו שלא נעלה על דעתנו למנוע אוכל חיוני מילדנו וזאת למען יגדלו ויתפתחו כראוי, כך אסור לנו למנוע או להתעלם מלימוד החלקים הנבואיים שבכתבי הקודש. אדרבא, הבה נתעודד ונרבה בלימוד מאוזן ונכון של כלל כתבי הקודש.

אלוהים השתמש בנביאים מאז בראשית ועד לסיום כתיבת כתבי הקודש והמסר שהפקיד בפיהם חשוב ביותר לחיי היומיום שלנו.

עמוס ג 7: "כי לא יעשה אדוני יהוה דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים."

השליחים והנביאים הם אבני יסוד של הקהילה אשר בה ישוע המשיח הוא ראש הפינה (אל האפסים ב 20). לאור זאת, כל מוצא פיהם חשוב ביותר למען ידיעתנו את אלוהים, הכרתנו את האמת וגדילתנו הרוחנית.

בספר מעשי השליחים ב 42 נאמר שהמאמינים הראשונים שקדו על לימוד תורת השליחים, ללמדנו שדברי השליחים הם בהשראת רוח אלוהים והם כתבי קודש לנו – דבר אלוהים.

לאור זאת, עלינו ללמוד את כל דברי השליחים ולא רק את החלקים "הנוחים והקלים".

שמעון כיפא הגדיר את האופי והחשיבות של דברי הנבואה שבכתובים במילים הבאות:

אגרת פטרוס השניה פרק א 19-21.

19. "…אכן נתאשר לנו ביתר תוקף דבר הנבואה, ותיטיבו לעשות בשימכם לב אליו כאל נר מאיר במקום אופל, עד כי יבקע אור היום ויזרח כוכב הנוגה בלבבכם.

20. וזאת דעו ראשונה, שכל נבואת המקרא אינה עניין של פירוש אישי,

21. כי מעולם לא יצאה נבואה על פי רצון האדם, אלא רוח הקודש הניעה בני אדם לדבר מטעם אלוהים."

ישוע המשיח אמר את המילים ההבאים ליוחנן השליח כשהיה במאסר על האי פטמוס בנוגע לאירועים העתידים לבוא:

התגלות א 3:

"אשרי הקורא ואשרי השומעים את דברי הנבואה ושומרים את הכתוב בה, כי קרובה העת…"

 

לאור דבריו של שמעון פטרוס ניתן לומר שדברי הנבואה בכתבי הקודש פועלים כ:

1. מגדלור: קו מנחה לחיים על פי תוכנית של אלוהים

כמו שרב חובל הינו אסיר תודה עבור נקודת האור בלילה המציינת את הדרך ומזהירה מפני שרטון, זאת כדי לשמור על חיי הנוסעים והרכוש, כך עלינו להעריך את החשיבות של הדרכת אלוהים, גילוי תוכניותיו ופעולותיו בעולם, המנווט את דרכנו בעולם מלא רשע ומרמה.

דבר הנבואה מציין את אשר עתיד להתרחש בעתיד הקרוב והרחוק. דבר הנבואה מגלה לנו את תוכניותיו של אלוהים כך שנוכל:

א.      להבין את תכלית המאורעות המתרחשים לנגד עינינו: רעידות אדמה, מלחמות, התדרדרות חברתית וכו

ב.      לאור הבנת האירועים ותוצאותיהם, אנו יכולים לקבוע את יחסינו ומעורבתנו (פועלנו) בכל אירוע.

לדוגמא:

הצלת לוט ומשפחתו

בראשית יח 17: "ויהוה אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה?"

אלוהים עתיד להשמיד את סדום ועמורה. אלוהים מודיע את תוכניותיו לאברהם וכך אברהם נמנע מללכת לסדום ועמורה. אדרבה אברהם מבקש מאלוהים להציל את הצדיקים שבה – בעבור לוט ומשפחתו.

ידיעת תוכניתו של אלוהים שומרת את חיי אברהם ואף מעניקה לו זכות לבקש בעבור חייהם של אחרים.

יוסף ופתרון החלומות (בראשית מא)

אלוהים העניק חלומות לפרעה מלך מצרים. יוסף פתר את החלומות והבין שהם נבואות הנוגעות לעתיד מצרים ואוכלוסית הסביבה.

לאור הנתונים של החלומות, אספו המצרים את התבואה של שנות השפע וכך היה מספיק בעבורם ולהציל את שאר בני יעקב במשך תקופת שבע שנות הבצורת.

נבואת ירמיה: היכנעו לבבלים למען תחיו (ירמיה לח 17-18)

הנביא ירמיה אמר לבני יהודה כי נבוכדנאצר מלך בבל עתיד לעלות על העיר לכבשה ולהגלותם בבלה.

הנביא ציין שאלוהים דורש מבני יהודה להיכנע ולא להילחם נגד נבוכדנאצר – תגובה שעמדה נגד ההיגיון והאינסטינקט. אלו שייכנעו וילכו לגולה, תינצל נפשם. מי שילך מצריימה לחפש מקלט – ימות.

ואומנם כך, אלו שציתו לירמיה – שרדו. אלו שדחו את מצוותו מצאו את מותם במקום שקיוו למצא מחסה והגנה.

אירועים במזרח התיכון:

לאחרונה אנו עדים לשינויים שלטוניים מהירים במדינות ערב שבמזרח התיכון. כתבי הקודש מציינים את העתיד הצפוי לאזרחי מדינות אלו.

לאור הכתוב בכתבי הקודש, (ראה דניאל ב, ז, יא, ישעיה יט, יחזקאל לה-לט, התגלות ו-יט, זכריה יב-יד) כל תלמיד נבון של כתבי הקודש יכול להבין טוב יותר את תכלית השינויים והמהלכים באיזור כולו.

כל אחד מאיתנו הבקיא בפרקים הללו יכול לומר בודאות מה יקרה למדינות הללו בעתיד.

הדרכה מצילת חיים ליושבי הארץ בתקופת צרת יעקב

נבואות רבות בכתבי הקודש מציינים את זהותו ופעולותיו של צר המשיח בעת תקופת צרת יעקב בת שבע השנים, לפני חזרתו של ישוע ארצה. (ראה מתי כד 15 ואילך, א-תסלוניקים ה, ב-תסלוניקים ב, דניאל ז, התגלות ו-יט)

נתוני הנבואה ישמשו נתונים מצילי חיים עבור אותם אנשים שיחיו באותה העת ויוכלו לזהות את תכסיסי צר המשיח ולהימלט מציפורניו.

לא לחינם אמר דוד המלך במזמור קיט 105: "נר-לרגלי דברך, ואור לנתיבתי."

2. נבואות – מוכיחות את אלוהותו וריבונותו הבלעדית של אלוהים.

בעולם ישנן דתות רבות ושונות וכל אחת טוענת לבלעדיות על האמת.

המוסלמים טוענים שהקוראן הינו הספר היחידי הכולל את כל האמת. הם טוענים שהקוראן הינו הכתב המתוקן והסופי והמחייב שניתן מאלוהים על ידי הנביא מוחמד.

לדעת המוסלמים, רק המאמינים באמת הכתובה בקוראן נחשבים לילדי אלוהים שמובטח להם חיי עולם, זאת במידה ויעשו את הנדרש מהם כפי שכתוב בקוראן.

אבל, האם אתם יודעים שבכל ספר הקוראן אין נבואה אחת מקורית (הכוונה לנבואה שלא הועתקה חלקית או במלואה מן התנ"ך והברית החדשה), שניתנה על ידי מוחמד או מישהו המוזכר רק בקוראן ואשר התגשמה?

למורמונים יש כתבים של ג'וזף סמיט הטוען להיותו נביא אך אין שום נבואה שאותו נביא ניבא ואכן התגשמה…

מן הסתם נוכל להמשיך כך גם לגבי כל שאר הדתות הקיימות.

לעומת זאת, התנ"ך והברית החדשה הם כתבים יחידים לחלוטין שכוללים נבואות אשר התגשמו במהלך החיים של הנביאים שניבאו את אותן נבואות – נבואות קצרות מועד.

אלוהים בחר להעניק לנביאים לעיתים את היכולת לנבא (וגם לעשות אותות וניסים) כדי לאמת את דברו מפיהם (אל העברים ב 4, ב-קורינתים יב  12).

נבואות שמתגשמות בדיוק של מאה אחוז מציינות את הדובר כריבון, כאוחז באמת ולכן מעודדות אותנו להאמין לכל דברי הנביאים ולנבואות שעתידות להתרחש באחרית הימים (ראה דברים יח).

3. דברי נבואות קובעים את מהלכי היומיום והמחשבות שלי

בכתבי הקודש נבואות הקובעות את האמיתות הבאות.

א.      א-קורינתים ג 10-15.

כל מעשינו עתידים לעמוד למבחן לפני האדון. כל מעשה שאנו עושים מתוך כוונה שאינה טהורה, קדושה ותמימה, אינה נחשבת לטובתנו. כל מעשה ראוי וטוב ייחשב בעיני אלוהים ועל כך יתגמל אותנו.

ב.      ב-קורינתים ה 10.

כולנו חייבים להיראות לפני כסא המשפט של המשיח. באותו מעמד נקבל לפי המעשים שעשינו בעת היותנו בבשר.

המשפט הזה קובע את סוג השירות שלנו עבור המשיח בתקופת ממלכת 1000 השנים של ישוע בארץ.

ג.       אל הפיליפים ד 4-5, א-יוחנן ג 1-3.

"שימחו באדון בכל עת, אומר שוב, שמחו

נועם התנהגותכם ייוודע נא לכל אדם. האדון קרוב."

ישוע עתיד לחזור כדי לקחתנו אליו בכל רגע. מכיוון שכך, אנו חיים בקדושה וטוהר, ומתוודים מהר על כל חטא למען נעמוד לפניו ראויים בעת שיקרא לנו.

לאור העובדה שהאדון ישוע עתיד לקחתנו אליו בכל רגע, ולאור העובדה שאנו עתידים לתת דין וחשבון על כל מעשה, אנו מתרחקים מן החטא על כל צורותיו ומנסים, בכל יכולתנו לחיות חיים המכבדים את שם האדון.

הנבואה אודות הופעתו המיידית של האדון משפיעה על כל מעשה ופעולה שאני עושה או חושב בכל רגע בחיי.

עובדת חזרתו בכל רגע של האדון משפיעה מאוד על החלטותיי.

עדיפויותיי, הקרבת זמן ואמצעים למען עשיית רצון אלוהים זוכים לעיתים ללעג ולבוז מצד העולם.

אך מה לעשות?

הנבואות מעמידות מציאות אחרת מזו שיש לעולם אל מול עיניהם.

הנבואות מציגות לפניי נוף אמיתי, כזה שבאמת קיים ולא כזה שהעולם חושב שנמצא.

[ראה א-קורינתים ב 10-15, יוחנן ג, ב-מלכים ו)

4. נבואות אודות אירוע, או הלקחותי השמיימה, או חיים שלאחר המוות, מעניקות לי בטחון, שלום ושלווה

א. א-תסלוניקים ה, התגלות ג 10: אלוהים מבטיח לילדיו שזעמו העתיד לבוא על יושבי תבל לא יכלול אותם.

אין הדבר אומר שלמאמין מובטחים חיי נוחות וללא סבל (ב-טימותיאוס ג 12), אלא שהעונש המרוכז שעתיד לבוא על העולם בגלל דחיית המשיח, לא יבוא על ילדי אלוהים.

אלוהים מתכונן לשמור על ילדיו.

איך?

ב. ההילקחות: א-תסלוניקים ד 13-18, א-קורינתים טו 50-58:

האדון ישוע המשיח עתיד לרדת לעולם בעננים ולקרא לכל המאמינים – אלו שמתו ואלו בחיים לעלות אליו ולפגשו בעננים. משם הוא עתיד לקחת את ילדיו עימו השמיימה. כולנו, כל ילדי אלוהים נשתנה בין רגע ונקבל גוף חדש, נטול השפעת החטא ונטול יכולת לחטוא.

ג. אל הרומים ח 34-38, יוחנן יד 1-3, התגלות כא-כב: אלוהים תמיד איתנו, הוא לעולם לא עוזב אותנו ואף מבטיח להכין לנו מקום עימו בשמיים. פסוקים אלו גם מתארים את סגנון החיים שלי לעולמי עולמים.

ד. אל הפיליפים א 21-26: מובטח למאמין להגיע לנוכחות אלוהים ברגע שימות או יילקח

ההבטחות הללו שומרות את נפשי ושלומי ממוקדים באדון ישוע.

ההבטחות שאלוהים עימי, עוזר לי, ואם יבחר לקחתני אז אהיה עימו לעד, מעניקות לי בטחון להמשיך ולחיות על פי רצונו גם אם המציאות לנגד עיני מאוד קשה

ההבטחות של אלוהים הם המציאות האמיתית לנגד עיני.

שימו לב מה עשו נבואות אלוהים לקדושי התנ"ך:

  1. 1.      גדעון – שופטים ו:

אלוהים הבטיח לגדעון שהניצחון על המדיינים מובטח. לאחר שגדעון ניסה את אלוהים ווידא שאכן אלוהים נמצא עימו, ושמע את החלום ופשרו מפי השומרים המדיינים, הוא הלך לקרב חסר סיכוי מבחינה ארצית, בבטחון רב ובשלום אישי ראוי לקנאה.

גדעון הרג 135000 חיילי אוייב כשעימו 300 גברים חסרי יכולת קרבית.

  1. 2.      דברי הימים ב פרק כ: ניצחון יהושפט על המואבים והעמונים

בני עמון ומואב עלו על יהודה למלחמה. המלך יהושפט קרא את עמו לתפילה וצום. אלוהים כיבד את התנהגות עבדו וענה לעם דרך יחזיאל בן זכריהו משבט לוי.

אלוהים אמר להם שהמלחמה היא שלו והוא זה אשר עתיד להילחם עבורם. אלוהים הדריכם ללכת במדבר מהלך שלושה ימים. במשך זמן זה אלוהים שם בלבול בלב האוייבים אשר הרגו איש את רעהו בחרבם. לבני ישראל לא נותר אלא ללכת למקום הפגישה בשירת הלל ובשמחת אלוהים ולחזור כולם שלמים ובריאים למשפחותיהם. בני יהודה זכו לטעום את משמעות הפסוק מספר שמות יד 14: ה' ילחם לכם ואתם תחרישון.

מדוע אלוהים מעניק לנו את כל הנתונים אודות העתיד כולל ההבטחות הנפלאות להיות עימנו?

שאול השליח מסכם את הסיבה בדרך הנפלאה באיגרת אל הפיליפים ג 13-14:

13. "…אחי, עדיין אינני חושב את עצמי למי שהשיג. אבל דבר אחד: אני שוכח את אשר מאחרי ונחלץ קדימה אל מה שלפני.

14. אני רץ אל המטרה כדי להשיג את הפרס שבקריאה של מעלה, קריאתו של אלוהים במשיח ישוע…"

שאול יכול לעשות זאת כשהוא אף שמח תמיד, גם אם הוא אסיר בכלא, כי הוא יודע שאלוהים יקיים את כל שהבטיח – אל הפיליפים ד 4.

5. נבואות: מתארות את זהותו ואופיו של משיח השקר וכך שומרות אותנו ממנו ומדומיו.

נבואות כמו אלו הכתובות ב:

א.      ב-תסלוניקים ב

ב.      מתי כד 15 ואילך

ג.       התגלות יב, יג, יז, יח

ד.      דניאל ז, ט 26-27, יא

הכתוב בנבואות אלו מתאר את התקופה, האופי והזהות של משיח השקר.

ידיעת הכתוב מאפשרת לבני אותה תקופה לזהות ולהכיר את משיח השקר וההולכים בדרכו וכך להישמר מן הקר והרע ולהתמיד ללכת ולחיות בדרך הטוב, האמת והאור.

נתונים אלו אינם עוזרים רק למאמינים החדשים בתקופת הצרה.

יוחנן מלמדנו שרוח צר המשיח קיימת בעולם גם היום (א-יוחנן ד 3). תיאור אופיו, תכונותיו ושקריו של צר המשיח גם עוזרים לנו המאמינים היום לזהות את עושי דברו של השטן ולשמור על עצמנו לא לסור מדרך האדון.

לסיכום:

חשוב מאוד ללמוד את החלקים הנבואיים בכתבי הקודש מכיוון שהם מהווים 28 אחוזים מכלל הכתוב בכתבי הקודש.

כתבי הנבואה בכתבי הקודש עוזרים לנו בחמישה תחומים:

  1. 1.      מגדלור – קו מנחה לחיים על פי תכנית אלוהים. מעניק לנו את ההבנה והידע להבין את תכלית האירועים המתרחשים בעולם. ללמדנו מה נובע מאלוהים ומה נובע מאבי השקר, למען נבחר בטוב.
  2. 2.      מהווים הוכחה לריבונותו הבלעדית של אלוהים ואמיתות דבריו על פני דברי כל הטוענים האחרים
  3. 3.      ההבטחות להופעתו המיידית של האדון ולעובדה שאני עתיד לתת דין וחשבון על כל מחשבה ומעשה משפיעות על מחשבותיי ומעשי למען יפארו את שם האדון.
  4. 4.      ההבטחות שאוושע, שאחיה עם האדון לנצח נצחים ושהאדון לא יעזוב אותי לעולם, מעניקות לי שלווה וביטחון לעשות את רצון אלוהים ללא פחד ויראה מבני אדם.
  5. 5.      מתארים את משיח השקר, אופיו, זהותו ומועד הופעתו וכך מאפשרים לי להתרחק מן השקר ולהיצמד לאמת הנובעת רק מאלוהים.