השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ה,8) – שיעור מס' 31

Print Friendly

בשורת מתי פרק ה, פסוק 8 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק ו)

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 31

בשורת מתי פרק ה, פסוק 8

 

הדרשה של ישוע על ההר (חלק ו)

 

לאחר שלמדנו את משמעות פסוקים 3-7, הבה נלמד את פסוק 8:

"אַשְׁרֵי בָּרֵי לֵבָב, כִּי הֵם יִרְאוּ אֶת אֱלֹהִים…"

הגדרת המילה בר-לבב על פי המילון (אבן שושן):  נקי, טהור, ישר ונאמן, תמים.

המילה לב בכל ההקשרים הללו נמצאת בתנ"ך מעל 855 פעמים, ובב"ח כ- 105 פעמים.

הכתובים מציינים את הלב באופן מטפורי כאיבר המכיל את אופיו ותכונותיו של האדם, את פנים אישיותו. מעבר לכך, הלב גם מתואר ככלי המחשבה והרצון. 

לדוגמא: לב חכם ונבון – מלכים א' ג' 12, משלי ט"ז 23, קוהלת ח' 5, י' 2.

לב אבן – יחזקאל י"א 19.

לב רע – משלי כ"ו 23, כ"ב 15.

לב תמים – תהילים קי"ט 80. 

במילים פשוטות, המשפט טוב לב, ישר לב, רוע לב ולב אבן, הינם ביטויים המציינים את אופיו, תכונותיו ומעלותיו של האדם.

מדוע רק טהרי הלב, ישרים ונאמנים ותמימים יכולים לראות את אלוהים?

מכיוון שרק אדם טהור ללא חטא יכול להתקרב לנוכחות אלוהים שהוא טהור וללא חטא!

הדוגמא הטובה ביותר היא גירוש אדם וחווה מגן עדן מיד לאחר חטאם הראשון!. כדי לוודא שהחוטא לא יחזור אל נוכחות אלוהים עם חטאו, פקד אלוהים על מלאכיו לעמוד עם החרב המתהפכת למנוע כל כניסה לגן עדן כדי להדגיש את הריחוק והניתוק שקיים בין אלוהים הקדוש לאדם החוטא ונשאר עם חטאו. (בראשית ג' 24).

מכאן – הביטוי בר לבב מתייחס לאדם שאין עליו אשמת החטא! אדם שכזה יזכה לראות את אלוהים.

 

אם כן, איך מקבלים לב טהור, נקי, ישר נאמן ותמים? כדי שאוכל לראות את אלוהים?

א. בני האדם לא נולדים עם לב טהור, נקי, ישר נאמן ותמים! בני האדם נולדים עם –  "…לב עקוב מכל ואנוש הוא מי ידענו…".  ירמיה י"ז 9. תהילים נ"א 7.

 

ב. רק אלוהים יכול לשנות את הלב ולהפוך לב פסול וחוטא ללב נקי, ישר, טהור ותמים.

תהילים נ"א 12: "…לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי…"

דוד המלך ידע שלב נקי מאשמה אינו בהישג יד של אדם כלשהו, גם אם הוא מלך ישראל. דוד המלך ידע כי מרחם אימו הוא יצא עם לב עקוב מכל… ולכן פנה אל האחד והיחיד שיכול להסיר את החטא מן האדם ולהשאיר בו טוהר, יושר ותמימות. דוד המלך פנה אל בוראו – אל אלוהים והתחנן אליו – לב טהור ברא לי אלוהים… מתי בפעם האחרונה זעקת לאלוהים – אנא, ברא לי לב טהור?…

 

יחזקאל מתאר את התקווה של ישראל באחרית הימים. רק לאחר צרה כה גדולה עם ישראל ישכיל לקבל את מושיעו. כשעם ישראל יקבל את מושיעו, אלוהים ישנה את לב העם מלב עקשן ומורד ללב מלא אמונה וציות לדבר אלוהים.

גם יחזקאל מלמדנו שלב חדש הינו פעולת חסד שאלוהים עושה באדם.

יחזקאל ל"ו 26-29: "ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם…  ואנוכי אהיה לכם לאלוהים… והושעתי אתכם מכל טומאותיכם…"  (ראה גם זכריה י"ב מפסוק 12 ואילך…)

 

דוד ויחזקאל מבהירים שאלוהים הוא זה המטהר את הלב, מעניק לב חדש..

אך מה לגבי היום? מה עלי לעשות כרגע כדי לוודא שיהיה לי לב המתאים לתנאים של אלוהים? אל מי עלי לפנות?

שניה לקורינתים ה' 17: "…על כן מי שנימצא במשיח הוא בריאה חדשה. הישנות עברו, הנה נהיו חדשות."

אם כן, לב חדש, חיים חדשים ומקיים מאשמת החטא הינם דבר שניתן לקבל רק דרך ישוע המשיח.

שאול מציין שישועת החטאים שישוע נותן לנו משנה את הוויתנו כאילו נבראנו מחדש.

אנו נבראים מחדש (נולדים מחדש) כאשר אנו פונים למשיח ישוע בבקשת סליחה על חטאינו ובאמונה שהוא המושיע הגואל אותנו מן החטא. רק בדרך זו אנו זוכים לקבל "לב חדש", נקי מקללת החטא, ישר, טהור ותמים.

אין דרך אחרת לניקיון הלב: מע"ש ד' 12: "…ואין ישועה (רפואה) באחר, כי אין שם אחר הנתון לבני אדם תחת השמים, ובו עלינו להיוושע (להירפא)…"

ירמיה הנביא לימד את אותו העיקרון – חזרה בתשובה לאלוהים היא הדרך המעניקה למאמין לב חדש.

ירמיה ד' 4: "…הימולו ליהוה והסירו ערלות לבבכם איש יהודה ויושבי ירושלים, פן תצא כאש חמתי ובערה ואין מכבה מפני רוע מעלליכם…"

אחים יקרים: מי שדוחה את הישועה והרפואה מן החטא שישוע המשיח בא לתת, הריהו נשאר עם החטא ותוצאותיו – ריחוק מאלוהים. מי שמאמין שישוע הוא המשיח שבא לכפר על חטאי בני האדם, הריהו נושע, בריאה חדשה, אדם בעל לב חדש המתאים לחזור לנוכחות אלוהים ולראות את פניו. אין כל דרך אחרת: יוחנן י"ד 6: "…אמר לו ישוע: "אני הדרך והאמת והחיים, אין איש בא אל האב אלא דרכי…"

 

מדוע אלוהים רוצה כל כך שיהיה לנו לב נקי, ישר ונאמן, טהור ותמים?

א. אלוהים רוצה בכך מכיוון שהוא רוצה שילדיו יהיו כמוהו ובקרבתו המיידית לנצח נצחים!

אלוהים אוהב את בני האדם ורוצה להושיעם מעונש נצחי באגם האש.

(ראשונה לטימותיאוס ב' 4, יוחנן ג' 16-18, ישעיה נ"ג).

 

ב. כדי שנוכל להציג אותו באופן ובדרך הנאמנים ביותר למקור:

1. ויקרא י"ט 1-2: "וידבר יהוה אל משה לאמור: דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו, כי קדוש אני יהוה אלוהיכם." (ויקרא י"א 44-45)

המשמעות של המילה קדושים היא – נפרדים. ז"א שאלוהים רוצה שנהיה נפרדים מהעולם החוטא והפושע כדי שנהיה כמוהו, שמורים לטוהר, אמת, יושר ותמימות.

2. שניה לקורינתים ה' 20: "…לכן שגרירי המשיח אנו ואלוהים כמו מפציר באמצעותנו. ובכן, מפצירים אנו בשם המשיח, התרצו נא לאלוהים. את זה אשר לא ידע חטאת, עשה לחטאת בעדנו, כדי שאנו נלבש את הצדקה של אלוהים בו."

אלוהים משתמש בנו, הילדים שלו, המתנהגים כמוהו והמאמצים את תכונותיו כדי להיות אור ומלח בעולם (מתי ה' 13-16). אלוהים משתמש בנו כדי להודיע לעולם את חדשות הבשורה כדי שהעולם יבקש את כפרת החטאים מאלוהים ויוכל להיוושע – ז"א – לחזור לנוכחות אלוהים ולראות אותו פנים אל פנים בממלכתו השמימית. (אל הרומים י' 14-17, מתי כ"ח 18-20, מע"ש א' 8-9).

כמו שהשגריר חייב לייצג את ראש ממשלתו בנאמנות, כך מאמינים חייבים לייצג את ראש ממשלתם – ישוע המשיח.

איך עלינו לעשות זאת?

אל האפסיים ד' 17-סוף האיגרת.

באופן שאנו מתייחסים זה לזה, ביחס של בעל מאמין לאישתו וההיפך, בחינוך ילדנו, בעדותנו במקום עבודתנו, במוסר תשלום המסים שלנו, בטוהר הגופני שלנו כרווקים או נשואים.

אלוהים רואה הכל, וכך גם בני האדם שלידנו. ברגע שאנו מציגים את עצמנו כמאמינים בישוע, כולם מנסים לראות את ישוע דרך כל תחום בהתנהגות שלנו.

אנו חייבים לייצג ולהציג את המקור ולא חיקוי זול! את זאת ניתן לעשות רק אם אנו מלאים ברוח אלוהים ונשמעים לכל רצונו. 

 

איך מתחזקים את הלב כדי שיישאר נקי, טהור, ישר, נאמן ותמים? אחרי הכל, אנו חיים בעולם מזוהם בחטאים…

תחזוקת הלב היא הדרכה לאלו שכבר קיבלו את ישוע.

ראשונה ליוחנן א' 7-9: "…אבל אם נתהלך באור, כמו שהוא באור, כי אז התחברנו זה עם זה ודם ישוע המשיח בנו מטהר אותנו מכל חטא. אם נאמר שאין בנו חטא, מתעים אנו את עצמנו והאמת איננה בנו. אם נתוודה על חטאינו, נאמן הוא וצדיק לסלוח לנו על חטאינו ולטהר אותנו מכל עוולה…"

בפסוק הזה שכתב יוחנן נמצאת ההנחיה בשלמותה.

א. עלינו להתהלך באור

הליכה באור משמע ללכת בצמוד לדבר אלוהים ולא לסטות ממנו.

עלינו ללמוד ולשנן את דבר אלוהים כדי שנכיר את אלוהים ואת רצונו באופן אישי ואינטימי. ידיעת דבר אלוהים תעזור לנו להימנע מחטאים.

תהילים קי"ט 10: "…בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך…"

משלי ג' 1-10: "…בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך…"

תהילים קי"ט 105: "נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי…"

דברים ו' 4-9: "…שמע ישראל… והיו הדברים האלה על לבבך…"

 

ב. התחברות עם שאר ילדי אלוהים

כשאנו הולכים בדרך אלוהים אנו מושכים אלינו את שאר ילדי אלוהים. ההתחברות של המאמינים הכרחית כי כך אנו שומרים זה על עדותו של השני, כך אנו לומדים וכך אנו מלמדים. כשאח מבקר באהבה את מעשי, אני מודה לו ומודה לאלוהים. כך אנו עוזרים וכך אנו מעודדים זה את זה. התחברות קדושה הכרחית לגדילה נאותה ובדרך זו עדותנו לעולם תהיה טובה יותר.

ראה אל הרומים י"ב.

1. על כן, היו חלק פעיל בקהילה.

2. מומלץ שלכל מאמין יהיה לפחות אח באמונה ולכל מאמינה לפחות אחות אחת באמונה אשר "ישמרו" זה על זה כדי להישמר מטומאת העולם.

 

ג. התוודות על חטא.

מכיוון שאנו עדיין שוכנים בתוך גוף הנכנע לעיתים לחטא, עלינו להתוודות על חטאינו לפני אלוהים ואדם.

ראשונה ליוחנן א' 9: "אם נתוודה על חטאינו, נאמן הוא וצדיק לסלוח לנו על חטאינו ולטהר אותנו מכל עוולה…"

מתי ה' 23: "…לכן אם תביא את קורבנך אל המזבח ושם תיזכר כי לאחיך דבר נגדך, עזוב את קורבנך שם לפני המזבח ולך תחילה להתרצות לאחיך ואחר כך בוא והקרב את קורבנך…"

 

לסיכום:

א. "…אשרי ברי לבב, כי הם יראו את אלוהים…"

מכיוון שאלוהים הוא טהור ואינו מתחבר לחטא, יוצא מכך שרק מאמינים אשר קיבלו את כפרת החטאים של אלוהים, יוכלו לחזור לנוכחות אלוהים ולראות אותו.

 

ב. כפרת החטאים אשר בכוחה להסיר את אשמת החטא מעל חיינו היא מתנת חסד שניתן לקבל רק דרך האמונה בישוע כמשיח אישי.

 

ג. מי שמאמין בישוע כמושיעו האישי מן החטא, הריהו בריאה חדשה לאלוהים. פרי הישועה חייב להיראות בחיים התואמים להנחיות בדבר אלוהים. עלינו לחיות היום ובארץ על פי אמות המידה המוסריות של אלוהים.