חג השבועות – הולדת הקהילה ותחילת המלכות

Print Friendly

מעשי השליחים ב' – חג השבועות
הולדת גוף המשיח הארצי – ממלכת אלוהים בקהילה המשיחית
כותרת: האם רואים את מלכות אלוהים בקהילתנו ובחיינו?

בכל חג אנו מציינים את חשיבות מועדי יהוה הכתובים בספר ויקרא כ"ג.
אנו יודעים שאלוהים קבע את המועדים הללו והודיעם לנו כדי שנדע מתי יופיע המשיח בינינו בעולם, ויגשים את התחנות בתוכנית ישועת ילדי אלוהים והקמת ממלכתו.
נהוג גם בחג השבועות ללמוד את מגילת רות וזאת מכיוון שהמקרה התרחש בתקופת חג השבועות, ותוכן הסיפור מהווה חוליה בשרשרת היוחסין של המשיח.
היום נלמד אירוע מכונן שהתרחש בדיוק ביום חג השבועות – הולדת קהילת המשיח ישוע. בשמה האחר והפחות מוכר: מלכות אלוהים בארץ – הקהילה.

תזכורת חשובה!
אלוהים הינו מלך העולם והבריאה מאז ומעולם ועד עולם.
מלכותו וריבונותו של אלוהים לא תמיד גלויה וברורה לכלל בני האדם, אך אלוהים בכל עת הינו השולט הבלעדי על כל המהלכים המתרחשים בבריאה.
מאז חטאם של אדם וחווה, השלטון בעולמנו עבר מיד אדם וחווה, לידיו של השטן – שנקרא 'אל העולם הזה' (בראשית א' 26-31, קור"ב ד 4).
מאז, השטן פועל בכל כוחו כדי להפר את תוכנית אלוהים לישועת בני אדם ולהקמת מלכות אלוהים, אך עדיין הוא יכול לפעול רק במסגרת אותה מאפשר אלוהים.
סמכותו של השטן תוסר בעתיד, אך עד אז מלכות אלוהים בעולם פועלת כך
א. דרך עם ישראל כאשר אלוהים שכן בקרבם
ב. דרך גוף המשיח, הקהילה מחג השבועות שלאחר תקומתו של האדון ישוע מן המתים. מלכות זו היא זמנית עד שאלוהים יאסוף אליו את הקהילה בהילקחות.
ג. דרך עם ישראל לאחר חזרתו של המשיח ישוע ארצה בסיום צרת יעקב. שלב זה יהיה לאורך 1000 שנים. אז שארית ישראל תיוושע ותגשים את ייעוד עם ישראל – ממלכת כוהנים.

נכון להיום ועד ההילקחות, אלוהים מולך בעולמנו דרך הקהילה – גוף המשיח, דרכנו.

תוכן עניינים:
א. מתי ואיך הוקמה הקהילה המשיחית – מלכות אלוהים הנוכחית בעולם?
ב. מהו התנאי לקבל את רוח הקודש ולהיקרא אזרח המלכות?
ג. מי נקרא להיות בן המלכות של אלוהים?
ד. מהו סגנון החיים של בני מלכות אלוהים?
ה. מהי תגובתו של המלך לציותם האוהב של ילדי מלכותו?
ו. מתי יחזור האדון ישוע, המלך, כדי להקים את מלכותו הארצית הכלל עולמית?

א. מתי ואיך הוקמה הקהילה המשיחית – מלכות אלוהים הנוכחית בעולם?
לאחר תקומת האדון ישוע מן המתים בחג תנופת העומר, הוא נראה לתלמידים והיה עימם במשך 40 ימים. כל אותה עת האדון שוחח ולימד את התלמידים אודות מלכות האלוהים (מע"ש א 3).
לפני שהגיע עת עלותו השמיימה, אמר האדון ישוע לתלמידיו את הציווי הבא:
אל תעזבו את ירושלים, אלא חכו לקיום הבטחת האב ששמעתם ממני – הגעת רוח הקודש וטבילת הנושעים ברוח.
האדון ישוע הבהיר לתלמידים שכאשר יבוא עליהם רוח הקודש, הם יקבלו כוח ויהיו עדיו הן בירושלים והן בכל יהודה ושומרון, עד קצה הארץ (מע"ש א 8-9, מתי כ"ח 18-20).
במילים פשוטות. שירות יעיל ורצוי בעיני אלוהים יכול להיעשות רק על ידי הדרכת רוח הקודש, בכוח רוח הקודש ולכבוד אלוהים, ע"פ דברו ובכוחו.

התלמידים חיכו בירושלים, במקום שנהגו להיות בו, והתמידו בתפילה.
הישארות בירושלים בעת ההיא לא היה דבר יוצא דופן עבור התלמידים.

אלוהים ציווה על בני ישראל לעלות לירושלים למקדש בשלושת הרגלים: פסח, שבועות וסוכות (דברים ט"ז 16-17).
עלינו לזכור שבכל אחד מחגי העליה לרגל, הייתה העיר ירושלים מלאה עד אפס מקום. יהודים ויראי אלוהים באו מכל קצוות העולם הידוע אז כדי לראות את פני אלוהים במקדש אשר בירושלים.
בדיוק במועד שאלוהים קבע, בחג השבועות, התגשם שלב חשוב נוסף בתוכנית אלוהים עבור בני האדם.

מה בדיוק התרחש?
הבה נקרא את מע"ש פרק ב' פסוקים 1-13.
1. ביום מלאת שבעת השבועות היו כולם יחדיו.
2. פתאום היה קול מן השמים, כקול משב רוח עזה, והוא מילא את כל הבית אשר ישבו בו.
3. אז הופיעו לנגד עיניהם לשונות כלהבות אש, שהתפזרו ונחו אחת אחת על כל אחד מהם.
4. וכלם נמלאו רוח הקודש והחלו לדבר בלשונות אחרות כפי שנתנה להם הרוח לדבר.
5. בירושלים התגוררו יהודים יראי אלהים מכל עם ועם אשר תחת השמים.
6. כאשר נשמע הקול הזה התקהלו עם רב וכולם נבוכו, שכן כל איש שמע אותם מדברים בשפתו שלו.
7. הם נתמלאו תמהון ופליאה ואמרו: "הרי כל המדברים האלה גליליים,
8. ואיך כל אחד מאתנו שומע בשפת מולדתו?
9. פרתים אנחנו ומדים, עילמים ותושבי ארם נהרים, תושבי יהודה קפדוקיה ופונטוס ואסיה,
10. פריגיה ופמפיליה, מצרים ומחוזות לוב הסמוכים לקירניה, תושבי רומא המתגוררים כאן,
11. יהודים וגרים, כרתיים וערבים, והנה אנחנו שומעים אותם מספרים בלשונותינו את גדלות האלוהים!"
12. הכל השתוממו ונבוכו. אמרו זה אל זה: "מה זה צריך להיות?"
13. אבל אחרים לעגו ואמרו: "מלאי יין הם."

כמו שהאדון ישוע הבטיח לתלמידים כבר בבשורת יוחנן י"ד – ט"ז, הוא שלח אליהם את רוח הקודש כדי שתשכון בהם ויהפוך אותם למקדש אלוהים.
רוח הקודש הנו הוויה אלוהית לכל דבר וענין, שוות ערך לאלוהים הבן ואלוהים האב. תפקיד רוח הקודש:
- להוליד את המאמינים מחדש, לעשות אותנו בריאה חדשה ,
- להעניק לנו את תכונות האופי של האדון ישוע ,
- להעניק לנו יכולות שבהן אנו משרתים את אלוהים בקהילה – בגוף המשיח ,
- לתת לנו כוח, בטחון ואמונה כדי למלא את תכלית ישועתנו
- להדריך אותנו לדעת את כל האמת ולחיות על פי רצון אלוהים
וואו, האם אנו מבינים עד כמה חיינו המשיחיים תלויים במעורבות רוח הקודש בחיינו? האם אנו מבינים שאלוהים פועל בתוכנו כדי לאפשר לנו להידמות לבנו?

רוח הקודש מילא את כל הנושעים שהיו בחדר \ אולם . מספרם של כלל הנושעים אז היה כמאה ועשרים (מע"ש א' 14). מלבדם, היו באותו אולם אנשים רבים נוספים.

- פעולת רוח הקודש הממלאת את ילדי אלוהים לוותה בקול מן השמים, כקול משב רוח חזקה. [שים לב לדמיון המילים והתיאור לעומת מעמד מתן התורה בהר סיני באותו מועד מיד לאחר היציאה ממצרים – שמות י"ט]

- לשונות כלהבות אש הופיעו לנגד עיני האנשים ונחו על כל אחד מהנושעים. זאת כדי לציין באופן פיזי ומוחשי שהתרחש דבר על טבעי רוחני.
- כל הנושעים החלו לדבר בשפות אחרות, שמעולם לא למדו, כפי שרוח הקודש נתן להם. מה שאמרו אותם נושעים בהשפעת רוח הקודש היה דברי הלל ושבח לאלוהים – גדולות האלוהים (מע"ש ב 11).

מכיוון שבאולם היו אנשים מכלל עמי האיזור, רוח הקודש העניק יכולת לנושעים לדבר בשפת האנשים שעלו לירושלים מן הארצות השכנות והאיזור. לוקס מפרט בדיוק מאילו עמים הגיעו הנוכחים ואילו שפות נשמעו מפיהם של הנושעים.
מדובר בשפות קיימות אשר הובנו על ידי האנשים הלא נושעים שהיו נוכחים בחדר העליה.

כל הנוכחים השתוממו!
כולם הבינו שהתרחש דבר על טבעי.
האות העניק לשמעון פטרוס את הבמה להכריז את הבשורה, והכין את לב הנוכחים לשמוע את דבר הבשורה. כעת הם מוכנים להקשיב לעיקר, וזה: האמונה בישוע כאדון ומושיע מכפר חטאים.
האות של הדיבור בשפות שונות מעולם ולעולם לא היה תכלית.
האות הוא כלי לאמת את מסר בשורת הישועה שבפי המאמינים בישוע (קור"ב י"ב 12, אל העברים ב' 1-4).

אם כן:
הקהילה, גוף המשיח, קמה בחג השבועות שלאחר תקומתו של האדון ישוע.
איך? רוח אלוהים צלחה על הנושעים ושכנה בגופם. מעתה והלאה, הנושעים מהווים משכן לרוח אלוהים ופועלים בכוח והדרכת אלוהים. מלכות אלוהים בקהילתו הארצית – החלה
תזכורת: המלכות הוצגה בראשונה לישראל אך אלו דחו את ישוע המשיח (יוחנן א' 14, ישעיה נ"ג 6).. מסיבה זו מלכות אלוהים דרך ישראל נדחית עד לאחר צרת יעקב. עד אז, מלכות אלוהים בעולם מתבטאת דרך הקהילה.

ב. מהו התנאי לקבל את רוח הקודש ולהיקרא אזרח המלכות?
שמעון כיפא שכעת מלא ברוח הקודש, עמד והסביר לכל הנוכחים שאינם נושעים, שהם עדים להתגשמות נבואות אחרית הימים אודות המשיח.
שמעון פטרוס מציין את נבואת יואל פרק ג' 1-5, וכן את דברי דוד המלך אודות המשיח במזמורים ט"ז 8-11 ו-ק"י 1.
שמעון פטרוס מבאר לנוכחים את משמעות הנבואות שאותן ציין והוכיח להם שכולן התגשמו בחייו, מותו ותחייתו של ישוע המשיח.
עלינו לזכור שרוב הנוכחים היו עדים לפועלי ישוע המשיח בירושלים ובארץ ישראל במהלך שלושת השנים האחרונות.
בעבורם השם ישוע לא היה סתם שם, אלא כזה העטוף הילה של ניסים, מופתים, ריפוי אך גם עימותים חריפים עם ההנהגה הרבנית (פרושים, סופרים וצדוקים).
רוב הנוכחים אם לא כולם שמעו את ההאשמות של ההנהגה נגד ישוע. הם ידעו שישוע נצלב באשמת כפירה.
והנה, כוח אלוהים נוחת וממלא רק את המאמינים בישוע, ולא את השאר.
כל השאר הבינו שהם ניצבים בצד של אויבי אלוהים ומחכים לזעם אלוהים עליהם – כי ניאצו את קדוש ישראל (ישעיה א' 4, יוחנן א' 14).

שמעון פטרוס מסיים את ההסבר הקצר על זהותו של ישוע כמשיח ישראל ואומר בפסוק 36:
"לכן ידע נא כל בית ישראל בבירור, שאלוהים שם לאדון ולמשיח את ישוע זה אשר אתם צלבתם ."

הנוכחים הלא נושעים הרגישו פחד עצום. הם הבינו שבכל רגע זעם אלוהים עתיד לבוא עליהם. כל אחד מהם ידע היטב את הסיפורים על מה שקרה לבני קורח…על מה שעשה אלוהים לבניו של אהרון… על מה שקרה לחיילים שהתנגדו לאליהו הנביא… על התופת והכאב שהיו כרוכים בגלות ישראל וגלות יהודה…
כתבי הקודש לא חסרים בסיפורים על ענישת אויבי אלוהים גם מקרב עם ישראל. והנה, כל אדם שהיה שותף בדחיית ישוע – הבין שהוא אויבו של אלוהים!
בהבינם שידם ברצח קדוש ישראל, הם כעת פונים לשמעון פטרוס ושואלים:
"אנשים אחים, מה עלינו לעשות?" (פ. 37)
המילים הללו לא נאמרו בנוחות ובשקט, אלא כזעקת חירום:
מה עלינו לעשות?
איך אפשר להינצל מהחטא האיום שהשתתפנו בו? איך נוכל להיות ילדי אלוהים אהובים ומבורכים ולא אויבי אלוהים המצפים לזעמו?

הנחיצות הזו של החזרה בתשובה לא השתנתה מאז, כי גם היום זה יום ישועה.
מחר אינו נתון לאף אדם! אוי לאדם כי ימות ללא ישוע!

שמעון פטרוס אינו מבזבז רגע ואומר להם: (פ. 38)
"…שובו בתשובה והיטבלו איש איש מכם בשם ישוע המשיח לסליחת חטאיכם, ותקבלו את מתנת רוח הקודש…"

אם כן, התנאי לשכינת רוח הקודש בגופו של אדם ולסליחת חטאים היא:
1. חזור בתשובה: הדרך בה אתה הולך כרגע, הלך אמונתך ומחשבותיך מובילות אותך לגיהינום. עצור ושנה כיוון ב-180 מעלות.
התוודה לפני אלוהים שחטאת נגדו ובקש סליחה ומחילה מאלוהים.
2. קבל באמונה בוטחת את ישוע, בן האלוהים כמשיח אלוהים, אשר בא לעולם כדי להיות שה כפרת החטאים שלך. מת כקורבן עבור חטאינו וקם לתחיה מן המוות לאחר שלושה ימים.
3. מסור חייך בידיו של האדון והזדהה עימו ועם רצונו. הראה זו בטבילה במים בשם ישוע המשיח.
אמונה מושיעה מתבטאת בשינוי חיים. בכניעה לרצון אלוהים. בלימוד דברו ויישום הכתוב בכל תחומי החיים. אמונה ללא מעשים ושינוי חיים – אינה אמונה מושיעה אלא אמונה כפי שיש לשדים (יעקב ב' 14-26).
השליח שאול ציין גם כן את אותו התנאי לישועה באיגרת אל הרומים י' 9-10.
אמונה מושיעה מתבטאת בחיים המבטאים כניעה לרצון המלך ישוע.

הקהל לא נשאר אדיש לקריאתו של שמעון כיפא לחזרה בתשובה.
3000 איש חזרו בתשובה ונטבלו.
כולם עשו זאת מרצון חופשי ונטבלו במקוואות הציבוריים בחצר המקדש.

איך נקראים ילדי אלוהים הנושעים?
אזרחי שמים (פילפ. ג' 20), שגרירי המשיח (קור"ב ה' 20), ילדי אלוהים ואלו העתידים למלוך עימו, גוף המשיח (אפסים ה', התגלות כ"ב).

ג. מי נקרא להיות בן המלכות של אלוהים?
בפסוק 36 פונה שמעון כיפא לנוכחים ואומר:
"לכן ידע נא כל בית ישראל בבירור, שאלוהים שם לאדון ולמשיח את ישוע זה אשר אתם צלבתם."
הקריאה בראשונה לכניסה למלכות אלוהים היא ליהודי!
כך ניבא כבר ירמיה הנביא בפרק ל"א 30-33, בתארו את הקריאה של אלוהים לעמו ישראל שיכנסו בברית חדשה.
כך אמר גם שאול השליח באיגרת אל הרומים פרק א' 16-18.
כבר במעמד הר סיני אמר אלוהים לעמו ישראל כי הם כוהניו בקרב כלל עמי העולם.
עם ישראל נועד בראשונה להיות כוהנים לאלוהים ולכן עליהם בראשונה להיכנס עימו בברית חדשה בדם ישוע, קדוש ישראל כדי להיות משרתיו.

הכניסה לברית חדשה ולמלכות אלוהים אינה רק ליהודי, אלא ליהודי בראשונה.
תפקיד עם ישראל להפיץ את בשורת מלכות אלוהים לכלל בני האדם.
ראה יונה ואנשי נינווה. ראה ישוע והשומרונית. ראה פטרוס וקורנליוס, ראה תיאור ישועת הגויים מפי ישעיה הנביא בפרקים ס'-ס"ו. ראה דברי ישעיה בפרק נ"ו 8: ביתי יקרא בית תפילה לכל העמים…
הישועה אומנם הוצגה בראשונה ליהודים אך היא לכלל בני אדם כי:
- אין שם אחר מלבד ישוע אשר בו נוכל להיוושע (מע"ש ד' 12)
- ישוע הוא ורק הוא הדרך והאמת והחיים, ואי אפשר להגיע אל האב בלעדיו (יוחנן י"ד 6).
- בכל הקשור לאופיים החוטא של בני האדם – כולם חוטאים באותה מידה ולכן זקוקים לאותו חסד (קוהלת ז' 20, רומים ג' 23).
- כל הצדיקים הראשונים היו לא-יהודים וגם הם זכו לקבל את צדקת אלוהים על סמך אמונה בלבד (בראשית ט"ו 6).

בבשורת מתי כ"ח 18-20, האדון ישוע מצווה על תלמידיו לעשות תלמידים בכל העמים. גויים ויהודים. כי כולם חוטאים וזקוקים לחסד אלוהים בישועה.
הבשורה של דם המשיח ישוע היא הביטוי של אהבת אלוהים לבני האדם (יוחנן ג' 16).

ד. מהו סגנון החיים של בני מלכות אלוהים?
פסוקים 42-47:
א. הם היו שוקדים על תורת השליחים
ב. על ההתחברות
ג. על בציעת הלחם
ד. על התפילות.
שימו לב לדברי שמעון כיפא בערוב ימיו (פטר"א ד' 7-11) – תפילה, לימוד, שירות ואהבה. (ראה גם אל הרומים י"ב).
הבה נרחיב על ארבעת הסעיפים שמהווים בסיס איתן להתחברות קהילתית קדושה המבטיחה ברכה מאלוהים ומפארת את שם המשיח ישוע.

[מעבר לכך יש להתייחס גם לכתוב באיגרת אל האפסים ה' 21 והלאה, מתי י"ח 15-20 בנוגע למשמעת קהילתית, אל הרומים י"ב, אל האפסים ד', וכן ההירארכיה הקהילתית – טימ"א ג', טיטוס א')

1. הם היו שוקדים על תורת השליחים
המאמינים הראשונים יכלו להתמקד בפרשנויות רבניות ולהמשיך את המריבות והויכוחים המאפייים את כל הקבוצות הדתיות. אך הם לא עשו כך.
המאמינים התמקדו בדבר אלוהים והיו נתונים למרות הכתובים ולא למרות בני אדם המפרשים בניגוד לכתוב בכתבי הקודש.
המאמינים הראשונים פעלו כפי שעשו בני הקהילה בבריאה (מע"ש י"ז 11).
הם שמעו את הנאמר מפי המורים, והישוו את הנאמר לכתוב בדבר אלוהים. רק לאחר שוידאו שהנאמר נאמן למקור, הם קיבלו וצייתו.

האם תורת השליחים שונה מכתבי הקודש? מן התורה?
חס וחלילה!
תורת השליחים היא לימוד התורה בדיוק כפי שאלוהים רוצה שנבין ונקיים.

2. על ההתחברות
הרבה קבוצות יכולות להתקהל ביחד אך אין זה אומר שהם מתחברים.
גם זוג שונא יכול להיות בחדר אחד מבלי להתחבר.
לצערי גם בקהילה ישנם אנשים שנמצאים כאן ביחד כרגע אך אין ביניהם כל התחברות.
במילה התחברות אנו מתכוונים ל:
- שלום, אי-מריבה, הסכמה
- מכנה משותף של קידום מלכות אלוהים. עזרה הדדית ומתן אישי על פי יכולתו של כל אדם כדי לקדם את כלל גוף המשיח לבגרות רוחנית, להגיע למלא שיעור קומתו של האדון ישוע (אל האפסים ד 12-15).
- התענגות על קיום רצון אלוהים
- שאיפה למלא איש את מחסורו של רעהו
- התאספות משותפת בה כולנו מפארים ומהללים את שם האדון
יוחנן השליח כתב באיגרת הראשונה ליוחנן א' 4 שכאשר יש לנו התחברות עם האב והבן, רק אז שמחתנו שלמה. לכן כל מי שמכניע עצמו לרגלי האב והבן, ימצא שם את כל שאר ברי הלבב שעימם תהיה לו התחברות קדושה.

3. על בציעת הלחם
בציעת הלחם הינה אחת ממעשי הפולחן אותו אנו מצווים לעשות.
[טבילה במים וסעודת האדון].
בציעת הלחם נועדה להזכיר לנו את מות אדוננו ישוע, עד שיבוא (קור"א י"א 26).
בציעת הלחם דורשת מכולנו למהר כל העת להימצא טהורי-לב לפני האדון.
טוהר לב הנושעים מהווה קרקע בטוחה להעמקת ברכת אלוהים בקרב ילדיו בכל התחומים.
טוהר וקדושה הינם הקרקע עליה אלוהים דורך.
כאשר גוף המשיח פועל בכל מרץ להימצא בקדושה, כי אז תיראה אותה קהילה הרבה יותר מכוחו הריבוני של אלוהים בתוכה. הקדושה מתחילה במוח, במחשבות ומתבטאת בחיים התואמים את דבר אלוהים ורצונו.
בציעת הלחם מניעה אותנו להתוודות על חטאינו
בציעת הלחם מניעה אותנו לזכור כל העת את המחיר היקר ששולם עבור ישועתנו
בציעת הלחם מזכירה לנו את מחויבותנו לברית החדשה שהאדון ישוע הוא מקימה.

4. על התפילות.
האם יתכן מצב בו זוג אוהב אינו מדבר או משוחח?
שיחה היא מדד לקשר.
שיחה היא מדד לקו חיים.
התפילה אינה שונה בהרבה.
אנו מצווים להתפלל – תסל"א ה 17.
התפילה מעידה על תלותנו באלוהים
התפילה היא דרכנו להודות לאלוהים ולפאר את שמו
התפילה היא כלי הבקשה שלנו לכל אשר אנו זקוקים לו כדי לחיות חיים המפארים את אלוהים.
התפילה היא תנאי שחייב להתקיים כדי שדברים מסויימים יתרחשו בחיינו
התפילה היא כלי חובה בקשר שלנו עם אלוהים כי רק כך נפנים ונבין שמה שקבלנו אכן מאלוהים והוא נאמן להבטחותיו.
נפש שאינה מתפללת ואינה מודה, היא נפש חסרת רוח הקודש.
מכיוון שרוח הקודש שוכנת בלב הנושע, ומכיוון שרוח הקודש אינה נפרדת מאלוהים האב ואלוהים הבן, לא יתכן מצב בו אדם נושע ואינו מתפלל.
תפילה היא פעימת החיים של הנושע!
יש פעימות חזקות ויש פעימות חלשות. הבה נתופף בקול רם על תוף התפילה!

כתבי הקודש עשירים בתיאור סגנון החיים הקדוש והטהור המפאר את שם אלוהים. ראה לדוגמא: מתי ה'-ז', אל האפסים ד-ו ועוד.
חיי טוהר וקדושה לא תמיד מקובלים על ידי בני העולם, אך למרות זאת רוב בני האדם נהנים לחיות ליד צדיקים. עדות ילדי אלוהים גורמת לאחרים לרצות את קרבתם והברכה שהם מביאים על סביבתם.

ה. מהי תגובתו של המלך לציותם האוהב של ילדי מלכותו?
תגובתו של אלוהים מתוארת במספר מילים אך טומנת בחובה את כל כוחו הריבוני.
פסוק 47: "…והאדון הוסיף עליהם יום יום את הנושעים…"
רק אלוהים מסוגל לשנות נפשות.
רק אלוהים מסוגל להוליד מחדש נפש.
כאשר קהילה פועלת על פי הנחיית הראש – ישוע, ומונעת על ידי רוח הקודש, אלוהים מוסיף להם אחריות על עוד ועוד נפשות של ילדיו.
אלוהים עושה זאת כי באותה קהילה יזכו ילדי אלוהים לאוכל רוחני ראוי שיכשיר אותם לחיי שירות המפארים את שמו של האדון ישוע. כדי שיוכשרו להיות עבדי מלכות המפארים את הראש – המלך, הלא הוא ישוע.

לפיכך, גדילת קהילה אינה תלויה בתכסיסים טכנולוגיים ופוליטיקות, אלא באהבת האדון החיה בין אברי הקהילה.

המאמינים הראשונים היו מלאי יראה ומופתים ואותות רבים נעשו על ידם.
האחדות ביניהם הייתה אמיתית ונבעה מכניעה מוחלטת לקיום רצון אלוהים.
אלוהים היה עד לאמת וטוהר אמונתם, ואישר זאת בהוספת נפשות נוספות לקהילה.

ו. מתי יחזור האדון ישוע, המלך, כדי להקים את מלכותו הארצית הכלל עולמית?
כתבי הקודש מציינים את האירועים המרכזיים בתולדות האנושות.
האירוע המרכזי הבא הינו ההילקחות של הקהילה לנוכחות אלוהים בשמים.
לאחר ההילקחות יחווה העולם את שבע השנים האחרונות של נבואת דניאל מפרק ט 26-27 המקבילה לכתוב בספר ההתגלות פרקים 6-19.
מדובר בשבע שנות הצרה שירמיה הנביא מכנה – צרת יעקב (ל' 7).
בסיום שבע שנות הצרה יחזור האדון ישוע לעולם כדי:
- להסיר את שלטון בני האדם החוטאים – ראה דניאל ב, ז.
- להסיר מעל פני האדמה את אחרוני מתנגדיו.
- להקים את מלכותו הארצית בת 1000 השנים (דניאל י"ב 11-12, התגלות כ' 1-10, ישעיה י"א)

לסיכום:
1. חג השבועות הינו אחד ממועדי יהוה. בדיוק במועד הזה רוח הקודש נחת על המאמינים בישוע באופן על טבעי כדי להצביע עליהם כ:
א. ילדי אלוהים הנאמנים האוחזים באמונת אמת
ב. לאמת את מסר הבשורה אשר בפיהם.
ג. להקים את מלכות אלוהים בתוך הקהילה שבעולם.

2. התנאי להיקרא אזרח מלכות אלוהים – ז"א, לקבלת רוח הקודש וסליחת חטאים, היה ונשאר: אמונה בישוע כאדון ומושיע מכפר חטאים, אשר בא לעולם בדמות אדם ומת כשה אלוהים לכפרת חטאינו. האדון ישוע קם לתחיה ויושב לימין אלוהים.
הנושעים נטבלים בשם ישוע וחיים את חייהם על פי הדרכת אלוהים שבכתבי הקודש.

3. ההזמנה למלכות אלוהים אומנם ניתנה בראשונה ליהודים – דרך השתתפות בברית החדשה שהוקמה בדם ישוע המשיח, אך היא פתוחה לכל בן אנוש ובאותם תנאים – האמונה בישוע. מסיבה זו נקראנו לזעוק את בשורת הישועה ולהוסיף אותה לכל שיעור שנלמד: בואו אל מלכות המשיח.

4. סגנון החיים של כלל אזרחי מלכות אלוהים זהה. אנו חיים בעולם בקדושה וטוהר, אך גם במסגרת החוקים והכללים שאלוהים קבע לקהילתו.
אהבת אלוהים שמתבטאת ב:
- לימוד דבר אלוהים ויישומו בחיים
- התחברות
- בציעת הלחם
- תפילות
אם כך נקפיד בקדושה וטוהר, כי אז יוסיף אלוהים עוד נושעים לגופו – לקהילותינו.

ומה איתך?
האם אתה אזרח מלכות אלוהים או בצידם של המנאצים את קדוש ישראל?
האם כל המביטים ובוחנים את חייך מבחינים בבן מלכות המשיח ישוע?
היום זה יום ישועה!