יסודות האמונה- פתיח

Print Friendly

פתיח

יסודות האמונה

מאת

רנלד שאורס

כרך א'

The Foundations of Faith

Renald E. Showers

Vol. 1

Copyright © 2002 by The Friends of Israel Gospel Ministry, Inc., Bellmawr, NJ 08099, USA

תרגום עברי © 2006

עמותת דעו וחיו / קהילת ירושלים — בית גאולה

Hebrew Translation © 2006 by "Know and Live" Society

Jerusalem Assembly — House of Redemption, Jerusalem, Israel

ציטוטים מתוך הברית החדשה הובאו מהתרגום החדש, © 1991, החברה לכתבי־הקודש, ירושלים, אלא אם כן צוין אחרת.

ציטוטים מתוך החלקים הארמיים של ספר דניאל הובאו בתרגום העברי.