יסודות האמונה- רשימת קיצורים

Print Friendly

רשימת קיצורים

לשמות של ספרים בתנ"ך ובברית החדשה

          שמו"א — שמואל א

          שמו"ב — שמואל ב

          מל"א — מלכים א

          מל"ב — מלכים ב

          דהי"א — דברי הימים א

          דהי"ב — דברי הימים ב

          מעה"ש — מעשי השליחים

          קור"א — האיגרת הראשונה לקורינתים

          קור"ב — האיגרת השנייה לקורינתים

          תסל"א — האיגרת הראשונה לתסלוניקים

          תסל"ב — האיגרת השנייה לתסלוניקים

          טימ"א — האיגרת הראשונה לטימותיוס

          טימ"ב — האיגרת השנייה לטימותיוס

          פטר"א — איגרתו הראשונה של פטרוס

          פטר"ב — איגרתו השנייה של פטרוס

          יוח"א — איגרתו הראשונה של יוחנן

          יוח"ב — איגרתו השנייה של יוחנן

          יוח"ג — איגרתו השלישית של יוחנן