משלי ישוע — האוצר בשדה והמרגלית היפה (מתי יג 46-44)

Print Friendly

אנו לומדים את משלי ישוע. — מה הרקע והסיבה למתן המשלים?

ישוע המשיח הגיע והציג עצמו כמשיח, מלך אשר בא להקים את מלכותו בארץ.

למרות שהציג עצמו ואימת את דבריו במעשי נסים, הוא נדחה, ולכן מלכותו

הארצית נדחתה.

ישוע עוד יחזור בסוף הצרה הגדולה (צרת יעקב), ישמיד את מתנגדיו ויקים את מלכותו הארצית והרוחנית כאחת.

אך עד אז, מה יהיה?

איך מאופיינת התקופה מאז עזיבתו של ישוע ועד חזרתו?

תשובה זו חבויה בתוך משלי ישוע.
 

עד כה למדנו:

 

1. משל הזורע מתאר איך החלה מלכות אלוהים השוכנת בלב ילדיו –

דרך הבישור.

2. משל החיטים והעשבים הרעים מתאר את יחס הדו קיום בין המאמינים לבלתי מאמינים. תפקיד הקהילה לבשר ולהראות את עדות ישוע על מנת שיותר בני הרע יהפכו לבני אלוהים.

3. משל גרגיר החרדל לימד כי מספר המאמינים יצמח לממדים גדולים, ומהקהילה ייהנו גם שאר בני האדם.

4. משל השאור והקמח לימד כי תפקיד בני המלכות – המאמינים, לבוא במגע עם הבישור לשאר בני אדם על מנת שיחול שינוי פנימי בלבותיהם המוביל לישועה.

 

 

- הבה נקרא: מתי פרק יג פסוקים 44-46

 

44. "דומה מלכות השמים לאוצר טמון בשדה והנה מצאו איש. הוא טומן אותו שוב ובשמחתו הוא הולך ומוכר את כל אשר לו וקונה את השדה ההוא.

45. עוד דומה מלכות השמים לסוחר המחפש מרגליות יפות.

46. כאשר מצא מרגלית אחת יקרת ערך הלך ומכר את כל אשר לו וקנה אותה."
 

 

להלן המשל:

 

אדם הלך בשדה – והינה, נקלע בדרכו אוצר! האדם לא ציפה או חיפש אותו – הוא מצא אותו באקראי. האדם הבין מה נמצא בידיו. אך מכיוון שהשדה אינו רכושו, הוא הלך, מכר את כל מה שהיה לו ובתמורה קנה את השדה.

חשוב לציין כי האדם קנה את השדה, לא את האוצר. הוא ידע כי כל רכושו לא היה מספיק כדי לקנות את השדה עם האוצר, וכי קיבל הרבה יותר ממה שהשקיע.
 

הנמשל:

 

האוצר שישוע מתייחס אליו הינו הישועה. שהרי רק אדם נושע יכול להיות שייך למלכות אלוהים.

חדשות הישועה, הבשורה, מגיעה לפעמים לאוזני אנשים בהפתעה.

אותם אנשים אינם חושבים כל יום אודות ישועת אלוהים – הם לא מחכים לה, לא מצפים לה. אך מהרגע שהם שומעים את משמעותה ומבינים אותה (בעזרת רוח אלוהים), הם מסיקים כי הישועה הינה הדבר החשוב והיקר ביותר שאדם יכול למצוא בחייו.

אדם אשר פגש בישוע והכיר את מלוא משמעותה של הכפרה, יודע טוב מאוד כי הישועה חשובה יותר מכל מה שברשותו. הישועה היא מתנת חסד מאלוהים, היא שווה הרבה יותר מכל מה שיש לנו או יהיה לנו.

אדם שכזה הוא כמו הקמח שנגע בשאור – חל בו שינו פנימי אשר בסופו של התהליך ישווה אותו לדמותו של ישוע.

 

משל המרגלית, האבן היפה

סוחר אבנים חיפש אבנים יקרות ויפות למסחר.

ברשות הסוחר נמצאות אבנים אחרות. אך הוא מחפש את האבן אשר יופייה "יוציא את עיניו מחוריהן!" יופייה גם יגרום לחוסר פעימה בלבו!

במהלך חיפושיו אחר האבן היפה, מצא מרגלית כה יפה עד כי מכר את כל סחורתו וכל רכושו כדי לרכוש את האבן היפה.

אותו סוחר הבין כי אותה אבן יפה שווה יותר מכל מה שיש לו.

 

הנמשל של האבן היקרה

במקרה הזה, האבן היקרה מסמלת את הישועה, את מלכות אלוהים.

הסוחר מסמל אדם אשר כבר שמע ולקח חלק בכל האמונות והדתות הקיימות. למרות התעסקותו בכל שאר הדתות והאמונות, הוא מרגיש כי משהו חסר.

אף לא אחת מהדתות או אמונות ענתה על כל שאלותיו וסיפקה את אשר לו הוא ייחל. בעוד שהאדם במשל הראשון מצא את חדשות הישועה במקרה, הרי שהאיש הזה מחפש כל ימיו את הבשורה. – הוא כל הזמן נמצא בחיפוש אחר האמת.

והינה, אלוהים ברך את האיש. אמת הישועה הגיעה גם אליו, ומרגע שבחן אותה, הוא הבין כי כל אמונותיו הקודמות אינן משתוות לישועה שזה עתה התוודע אליה. את הכל הוא יסיר ממנו וישאף לאמץ את ישועת אלוהים.

 

עבור אדם כמו הסוחר, חיפוש הישועה האמיתית היה שאיפת חיים.

כל מה שהיה לו עד כה היה זמני, פחות חשוב, ניתן להמרה והחלפה, עד שבאה הישועה האמיתית.

בעוד שכל השאר נתנו תענוג רגעי או תשובה חלקית, הרי שהישועה חובקת בתוכה אמת נצחית, חיי עולם, ניצחון על המוות, ניקוי רוחני והעיקר – קירבת נצח לאלוהים.

הישועה שבאה מישוע הינה דבר ששום אמונה או דת אחרת יכולים לתת.

 

המשל על האבן היקרה מעיד על תכונה נוספת של הישועה.

 

קיימת אמת אחת:

רק דרך האמת של הישועה ניתן לפגוש את אלוהים (בשורת יוחנן יד 6).

אמת הישועה חשובה יותר מכל מה שיש לנו בחיים.

דבריו של ישוע בספר בשורת מתי י 37-39 תואמים את מסר המשלים:

"האוהב את אביו או את אמו יותר ממני, אינו כדאי לי, והאוהב את בנו או את בתו יותר ממני אינו כדאי לי. ומי שאינו לוקח את צלבו והולך אחרי אינו כדאי לי. המוצא את נפשו יאבד אותה, והמאבד את נפשו למעני – ימצא אותה."

 

רבותי, הישועה אינה דבר נדוש.

הישועה, ז"א השייכות למלכות אלוהים היא אוצר. היא דבר נדיר בעולם השואף לדברים הזמניים הנוצצים אך המובילים לאבדון.

הישועה הינה הדבר ששום דבר שברשותנו אינו דומה לו ואשר טוב יותר מכל מה שיש לנו או שיכול היה להיות לנו.

מדוע?

מכיוון שרק הישועה נותנת חיי נצח. רק היא מסירה חטא ומחברת אותנו שוב לאלוהים.

 

לסיכום:

1. ישוע מלמד דרך משלים אלו את עליונותה וחשיבותה של הישועה על פני כל שאיפה או רכוש בחיינו.

לא קיים דבר בחיינו אשר יכול להעניק חיים ולהישאר לנצח, מלבד ישועתו של ישוע והיותנו בני מלכותו.

בשני המקרים, החליפו האנשים את הישן בחדש. כך גם חיינו צריכים להיות לאחר קבלתנו את הישועה. האדם הישן נצלב עם ישוע, והחדש הנושע חי עבור ישוע.

 

2. הישועה, השייכות למלכות אלוהים אינה עניין של תחביב, או עיסוק צדדי. זוהי מטרת חיים, ייעוד אשר כל שאר האמצעים נתונים אך ורק אליו וממנו.

מדוע? מכיוון שאי שייכות למלכות משמע – גיהינום! ושייכות למלכות משמע חיי נצח במלכות אלוהים.