מתנות רוח הקודש

Print Friendly

מבוא לנושא

ספר המתנות

מתנות רוח הקודש, ריפוי, אותות ונסים

מאת

מנחם קלישר

קצר, ברור — מבוסס על כתבי הקודש

שיעורי בית גאולה
© 2008 כל הזכויות שמורות לקהילת ירושלים בית גאולה
ת”ד 31878
ירושלים 91317

כל הציטוטים מספר הברית החדשה לקוחים מהתרגום החדש, אלא אם כן צוין אחרת. כל הזכויות לתרגום החדש שמורות © 1991 לחברה לכתבי הקודש בישראל, ת”ד 44, ירושלים 91000

תוכן העניינים:

מבוא

פרק א — הכרת רוח הקודש

 •  זהות רוח הקודש
 •  הגדרת התפקיד של רוח הקודש
 •  פעולת רוח הקודש — הלידה מחדש

פרק ב — הטבילה ברוח הקודש ובאש

 • הטבילה באש
 • הטבילה ברוח הקודש

פרק ג — מתנות רוח הקודש

 • מהותן ותכליתן של מתנות רוח הקודש
 • מתנות שונות — מטרה אחת
 • רוח הקודש יוצר אחדות

פרק ד — מתנות הלשונות והנבואה — הדרכה לשימוש נכון

 • מה שאינו ברור — אינו בונה
 • הרוח, השׂכל והפירוש
 • “אנחות עמוקות ממילים” או “שפת מלאכים”

פרק ה — התכלית לשמה נועדה מתנת הלשונות

 • מדוע אות הדיבור בלשונות מיועד לבלתי מאמינים?
 • מתנת הנבואה

פרק ו — “הסדר הנכון”

1. תנאי השימוש במתנות הרוח

 • חובה לפרש
 • סדר גם בנבואה

2. נשים וגברים בקהילה

 • ישועה אחת — תפקידים שונים
 • ללכת עם הזמן — או עם דבר אלוהים

3. סמכות ומרות

 • האם יש מקום למתנת הלשונות היום

פרק ז — מתנת הריפוי

 • תכלית מתנת הריפוי
 • מה הן הסיבות למחלות ולמוות?
 • איך על המאמינים בימינו להתמודד עם מחלות, חולשות ונכויות?

פרק ח — אותות ונסים

 • נסים כאמצעי זיהוי
 • מתנת האותות והמופתים
 • הסכנה הנשקפת מהדרישה לראות אותות נוספים


מבוא

מי מאִתנו לא יתלהב אם יהיה עד להתרחשות על־טבעית?

מי מאִתנו יישאר אדיש אם כוח על־טבעי יפעל דרכו?

לעומת זאת, כמה מאתנו מודעים לעובדה שכוח על־טבעי אינו בהכרח נובע מאלוהים?

אלוהים מעניק למאמינים הנושעים, ברוב חסדו, כוח ויכולת על־טבעית כדי לשרת אותו ולציית לו, וכך למלא את תכלית חייהם בעולם הזה. היכולות הללו נקראות: “מתנות רוח הקודש” (הראשונה לקורינתים יב; אפסים ד; רומים יב).

כל מתנות רוח הקודש מוענקות למאמינים בישוע על־ידי אלוהים. רובן באות לידי ביטוי בדומה לכישרון טבעי (לדוגמה, מתנת לימוד) וחלקן כפעולה על־טבעית (לדוגמה, לשונות). מכיוון שמתנות הרוח המבטאות כוח על־טבעי מושכות תשומת לב רבה יותר ממתנות הרוח הנראות כ”כישרון טבעי”, קיימת סכנה רבה שהשטן ישתמש בכך כדי להסיט את תשומת לבם של ילדי אלוהים מן העיקר והחשוב יותר.

בספר זה אסביר בקצרה את התכלית לשמה נועדה מתנת הלשונות, וכן את מטרתן של מתנות הנבואה, הריפוי, האותות והנסים. 

תחילה, ברצוני להבהיר נקודה חשובה:

ספר זה אינו מלמד שמתנת רוח כלשהי הנה מיותרת או אינה טובה וראויה. לא ייתכן מצב כזה, כי כל מתנות הרוח ניתנו מאלוהים. כולן ראויות ונחוצות לגוף המשיח. הבעיה איננה במתנות הרוח אלא בנו, בני האדם, הנוטים לקבוע מהי אמת על־פי דעתנו ועל סמך התנסויותינו האישיות, ולא על־פי הכתוב בדבר אלוהים.

חלק גדול מהספר מורכב מציטטות המובאות ישירות מכתבי הקודש. אני מקווה ששיטת עבודה זו תזכיר לך נקודה חשובה ביותר: מרכזיותו של דבר אלוהים בחיי המאמין המשיחי. להפקת התועלת המרבית מהלימודים, מומלץ לעיין גם במראי המקומות המופיעים בטקסט בסוגריים.

המונחים “כתבי הקודש”, “הכתובים”, “דבר אלוהים” המופיעים בספר הם כולם מילים נרדפות המציינות דבר אחד: את אמת האלוהים הכתובה בתנ”ך ובברית החדשה.

אני מתפלל שאלוהים יברכני בענווה ובחכמה ללמד אך ורק את דברו. אלוהים יכובד אם נלמד ברוח ובאמת.

קדימה לעבודה …

מכיוון שהמקור הבלעדי למתנות הרוח הנו רוח אלוהים השוכן בגופו של המאמין בישוע (הראשונה לקורינתים ג 16), ראוי שנלמד תחילה על אודות …

 • זהות רוח הקודש,
 • תפקידיו,

ולאחר מכן נתקדם אל…

 • האופן שבו המתנות הרוחניות באות לידי ביטוי.