שניה לקורינתיים פרק ו' 14-18: שימרו על ההיכל, אל תפגמו בשירות

Print Friendly

שניה לקורינתיים ו' 14-18.
כותרת פרקים א'-ז': שירות משיחי אותנטי
השליח שאול מגן על סמכותו כשליח ועל עצמו כמשרת נאמן
כותרת השיעור: שמרו על ההיכל אל תפגמו בשירות.

נושא עיקרי של הקטע: שאול מבהיר למאמינים בקורינתי אלו מעשים ופעולות התרחשו ביניהם וכעת מונעים מהם לשרת שירות משיחי נאמן וראוי. שאול מפציר במאמינים בקורינתי להתנתק לחלוטין ממורי השקר שמסיטים אותם מישוע, מזהמים אותם מבחינה רוחנית ומונעים מהם את הזכות והחובה להיות משרתים נאמנים של הברית החדשה.
שאול מתאר את אותם מורי שקר כבני בלייעל, חסרי קדושה, חושך, חסרי אמונה, בכל המילים והתיאורים המחייבים כל נושע להתרחק ולהתנתק מהם.
הסיבה לניתוק מוחלט מחוסר קדושה היא העובדה שאלוהים שוכן בקרב ילדיו ורק קדושה אמיתית יכולה לפאר את אלוהים ולייצג כראוי את אלוהים ושירות הברית החדשה.

כותרת השיעור: שמרו על ההיכל אל תפגמו בשירות.

נושא עיקרי של השיעור:
אל תרתמו לעול אחד עם בלתי מאמינים. בעוד המאמינים נקראים לחיות בעולם הזה, אנו גם נקראים לבשר את בשורת החיים ללא נושעים ולהישמר מדרך חיים הנוגדת את רצון אלוהים.
עלינו לוודא שאיננו מתקשרים ומשתתפים בקשר מחייב כגון: עסקי, נישואין, עם שאינם נושעים, דבר שייפגם ביכולת שלנו לשרת את האדון בחופשיות וללא פשרה.
חיים משיחיים ושירות משיחי חייבים להיות נקיים מכל פשרה וכניעה לחטא.

הקדמה:
בעת בה שאול נעדר מקורינתי, הגיעו מורי שקר וכבשו את לב רוב המאמינים בקהילה.
על פי הכתוב בפרק י"א, ועל פי הדרך בה שאול השליח מתאר אותם ואת עתידם, אותם מורי שקר היו יהודים אשר טענו להיותם מאמינים בישוע, אך לא היו נושעים. מדובר במורי שקר מסוג דומה לאלו המוזכרים באיגרת אל הגלטים.
מורי השקר שכנעו רבים מהקורינתיים ששאול אינו דובר אמת ושאינו שליח מטעם ישוע.
הוראתם הסיטה את המאמינים בקורינתי מן האמת המושיעה, הרסה את טוהר הבשורה המושיעה ואת השירות המשיחי של אותם מאמינים. במילים פשוטות, המאמינים בקורינתי לא הציגו את כבוד המשיח אלא היוו מכשול לאחרים וגרמו לאחרים להשמיץ את הבשורה והמשיח (ראה פרק ו' 3).

כאמור, לאורך שבעת הפרקים הראשונים שבאיגרת, שאול מגן על יושרו האישי ועל עצם עובדת היותו שליח המשיח ישוע, המשרת את המשיח שירות משיחי נאמן.
כעת בקטע שלפנינו, שאול מבקש ומפציר בפני הקורינתיים להינתק מכל השפעה רעה – להסיר מתוכם את מורי השקר ולא להיות יותר חשופים להשפעתם המזיקה, המונעת מהם לייצג את המשיח ישוע בקדושה וטוהר.

פסוקים 14 עד ז' 1:
14. אל תרתמו לעול אחד עם הבלתי מאמינים, כי איזו שותפות לצדקה עם עוולה? ומה רעות יש לאור עם חושך?
15. מה הסכמה יש למשיח עם בלייעל? או מה חלק למאמין עם מי שאינו מאמין?
16. ומה קשר יש להיכל אלוהים עם אלילים? הן אנחנו היכל אלוהים חיים, כפי שאמר אלוהים: "ושכנתי בתוכם". "והתהלכתי בתוככם". "והייתי להם לאלוהים והמה יהיו לי לעם."
17. על כן "צאו מתוכם והיברו, נאום יהוה, וטמא אל תיגעו". ואני אקבל אתכם.
18. והייתי לכם לאב ואתם תהיו לי לבנים ולבנות, נאום יהוה צבאות."
ז' 1: לכן, חביבי, בהיות לנו ההבטחות האלה, נטהר את עצמנו מכל טומאת גוף ורוח ונשלים קדושתנו ביראת אלוהים."

תוכן עניינים פרק ו' 14 עד ז' 1.
א. העיקרון: אל תרתמו לעול אחד עם הבלתי מאמינים (14א')
1. דוגמאות רטוריות – מובן מאיליו
a. צדקה עוולה (14 ב')
b. אור חושך (14 ג')
c. משיח בלייעל (15 א')
2. דוגמאות ממצוות התורה – העיקרון נשמר
a. איסור על רתימת חמור ושור (דברים כ"ב 10)
b. שדך לא תזרע כלאיים (ויקרא י"ט 19)
c. לא תלבש שעטנז (דברים כ"ב 11, ויקרא י"ט 19)
ב. המסקנה: אין שותפות של שירות משיחי בין מאמין ללא מאמין (15 ב' – 16)
ג. היישום בפועל (17 א')
ד. התוצאה: ברכה (17 ב' – 18)
ה. סיכום

א. העיקרון: אל תרתמו לעול אחד עם הבלתי מאמינים (14א')
שאול השליח אומר משפט ברור ונחרץ.
אל תרתמו לעול אחד עם הבלתי מאמינים.
למה הכוונה?
הבה נוודא קודם כל מה שאול לא אומר!
שאול השליח אינו מלמד או אומר שאנשים שנישאו ללא מאמינים צריכים להתגרש מהם, חס וחלילה!
רבים מהמשפחות בקהילה הראשונה היו זוגות מעורבים. הבשורה התקבלה על ידי אחד מבני הזוג לאחר שנישאו, וזה נדרש לחיות ולהראות את אמונתו ואמת הבשורה בשמירת התא המשפחתי. מצבים שכאלו היו קיימים לאורך כל ההיסטוריה המשיחית ומן הסתם גם בימינו.
לראיה, כך מלמד שמעון פטרוס באיגרת הראשונה פרק ג' 1-7, וכך מלמד שאול השליח באיגרת הראשונה לקורינתים ז' 12-14.
הסיבה: זוג נשוי הם בשר אחד. ואת האחד הקדוש הזה אסור לגזור או להפריד (בראשית ב' 24, מתי י"ט 1-12). האחדות בין בעל ואשתו היא שיקוף של האחדות בין ההוויות בשלמות האלוהית האחת. מדובר על עיקרון נצחי שאסור להפר.
לכן יש הבדל עצום בין זוג שנישאו כלא נושעים ולאחר נישואיהם אחד מהם נושע, לעומת רווק נושע שחושב להינשא לבת זוג שאינה נושעת…
את הראשון אסור לשנות – כי זה נוגד את מצוות אלוהים לגבי שלמות הנישואין. ואת השני אסור לבנות – כי החיבור הזה יוביל לצרה ולא לברכה.
זה יהרוס שירות ולא יבנה שירות.
בהמשך השיעור אסביר מדוע ראוי וצריך להפסיק קשר עסקי בין נושע ושאינו נושע.

דבר אלוהים אינו מלמד אותנו לברוח מלא מאמינים ולחיות במקומות נידחים ומבודדים כמנזרים. חס וחלילה!
- דבר אלוהים מצווה עלינו להכריז את הבשורה כדי שלא נושעים ישמעו וייוושעו (מתי כ"ח 18-20, מע"ש א' 8-9, אל הרומים י' 14-17).
- דבר אלוהים מלמדנו שאנו בעולם אך לא מן העולם. ז"א, אנו אזרחי שמיים החיים בארץ, אך על פי כללי מלכות ה' (אל הפיליפים ג' 20).
- שאול הבהיר בפרק הקודם שאנו משרתי המשיח, שגריריו. מכאן, אנו חייבים לחיות בין לא מאמינים כדי למלא את הייעוד החשוב שיעד לנו אלוהים – משרתים של הברית החדשה. משרתי המשיח ישוע. נושעים שכבוד המשיח נראה בחייהם.

כעת נוכל להתמקד בכוונה של שאול השליח: אל תרתמו לעול אחד עם הבלתי מאמינים.
הקונטקסט של האיגרת קובע את הכוונה המדויקת של שאול השליח.
מורי השקר שלא היו נושעים, הסיטו את המאמינים הנושעים מדרך השירות הטהור.
מורי השקר הציגו הוראה שקרית וזיהמו את הבשורה. הם לא האמינו שישוע הוא אלוהים בכבודו ובעצמו, ולא האמינו שישועה היא מתנת חסד מאלוהים על סמך אמונה כנה.
מורי השקר גרמו לכך שלימוד כתבי הקודש כבר לא היה כפי שאלוהים רצה. שירות המאמינים בקורינתי כבר לא הציג את ישוע באופן נאמן והסתכן בכך שלא יכול היה להדריך אנשים לישועה.

במילים פשוטות:
הכוונה של שאול היא: לא להירתם, לא להיכנס למערכת של שותפות, או מחויבות, או השפעה, עם איזשהו גורם שאינו נושע, בכל הקשור לחיים המשיחיים שלנו או לשירות שלנו עבור המשיח ישוע ועבור הבשורה.

מדוע?
- כי אז אנו לא נהיה חופשיים לשרת את המשיח על פי רצונו.
- כי אז יש סיכוי שפינו ייסתם מלהכריז בשורה מושיעה.
- כי מניסיון החיים, הצד המשיחי הוא זה שיתפשר על הקדושה…ז"א, זה יהרוס שירות משיחי ולא יבנה אותו.

על מנת להבהיר שהוראתו צודקת, הגיונית ולגמרי טבעית, שאול מציג שאלות רטוריות. ז"א, שאול השליח אינו מצפה לתשובה כלשהי שהרי התשובה ברורה.

1. איזו שותפות לצדקה עם עוולה? (14 ב')
צדקה היא דרך חיים של אמונה בישוע כאדון ומושיע וביטוי האמונה בציות לרצון אלוהים באהבה. חיי צדקה מתבטאים במעשים התואמים את רצון אלוהים ונעשים באמונה ואהבה.

עוולה – היא דרך חיים ומעשים הנוגדים את תורת המוסר של אלוהים. אלו מעשים שנועדו לספק את תאוות הבשר וניצבים בניגוד לרצון אלוהים.
צדקה ועוולה לא יכולים לשכון בנוחות באותו אדם.
צדיק ופושע גם לא יכולים להיות שותפים בשירות הבשורה.

2. ומה (התחברות) רעות יש לאור עם חושך? (14 ג')
כולנו מבוגרים מספיק להבין שאור וחושך באים אחד על חשבון השני.
אור וחושך אינם מתערבבים. הם מבטלים אחד את השני. באותה דרך, שירות משיחי המשול לאור, יפגע וייהרס בשיתוף עם כל דבר הנוגד את טוהר הבשורה ודבר אלוהים.

3. מה (סימפוניה – הרמוניה) הסכמה יש למשיח עם בלייעל (15 א')
אלוהים קדוש אינו שוכן ומתחבר עם חטא. מסיבה זו אלוהים סילק את אדם וחווה מנוכחותו בגלל חטאם.
על אחת כמה וכמה אין לאלוהים, למשיח, כל התחברות עם בלייעל.
בלייעל הינה מילה שמשמעה – ללא תכלית חיובית.
בלייעל הינה מילת גנאי לאנשים שמסרו חייהם לעשיית הרע, למשרתיהם של השטן.
ולכן, מה שותפות, קשר או הרמוניה יש למשיח שהוא בן האלוהים, עבד יהוה לבין משרתי השטן? התשובה ברורה לכל השומעים – אין כל שותפות או קשר!
לכל אחד מהם תכלית שונה בתכלית.

a. דוגמאות ממצוות התורה –
חלק לא מבוטל של מצוות התורה נועדו ללמד ממש את עיקרון הנבדלות והשמירה על טוהר ושוני. זאת כדי לוודא שעם ישראל ייצג כראוי את יהוה
- לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו (דברים כ"ב 10)
שור וחמור אינם שווים בכוחם ולכן החריש יהיה עקום. חרישה בצמד לא מאוזן ושאינו מתאים אחד לשני יהרוס את השדה.

- שדך לא תזרע כלאיים (ויקרא י"ט 19, דברים כ"ב 9)
זריעת שדה בזרעים מעורבים יוביל לגדילה של סוגים שונים של יבול. היבול החזק ישמיד את היבול החלש יותר שנובט מאוחר יותר… על ידי הסתרת האור או "גניבת המים" וחניקת הצמח החלש יותר. במילים פשוטות, מדובר על עוד דוגמא של הרס ולא של בניה וחיים.

- לא תלבש שעטנז (דברים כ"ב 11, ויקרא י"ט 19)
שעטנז הינה מילה המתארת ערבוב של סיבים, חוטים לאריגת בגדים. עירבוב של בד חזק עם בד חלש לא יניב בגד חזק אלא בגד אשר עתיד להיקרע מהר יותר ולאכזב בעת מבחן. המערבב בין אריגים שכוחם וחוזקם שונה, מבטיח הרס הבגד ואכזבה לרוכש.
בגד טוב צריך לכלול 100% של אריג חזק כך שהרוכש יוכל להיות בטוח באיכות שרכש.

מסקנה חלקית:
כל המצוות הללו נועדו ללמד את העיקרון החשוב.
לא לעשות עירוב של שני דברים שאינם שווים.
הדוגמאות ברורות גם מן הטבע. דבר אלוהים מציג חיבורים שאינם מתאימים אחד לשני אלא כאלו המובילים להרס.
זה נכון גם במימד הרוחני.

באותה מידה ובדיוק באותו הקשר אלוהים אסר על עם ישראל בתכלית האיסור להינשא או להתחבר עם עמי כנען עובדי האלילים. הם יהיו לצנינים בעיניכם…דבר אסור ומתועב…הם יסירו אתכם מדרך האמת… הם יזהמו את ייעודכם ואת בשורתכם. הם יהרסו את השירות שלכם.
הם יהרסו אתכם!
בחיבור עימם אתם לא תשקפו את קדושת וצדקת יהוה אלא משהו אחר… וכל משהו אחר מוביל לאבדון ולא לאלוהים.
בחיבור עימם אתם מתרחקים מברכה ומתקרבים לקללה.
זיהום הבשורה היא שמחת השטן. אסור לנו לקחת כל חלק בכך.

דוגמא מעשית:
ראו מה התרחש בחייו של שלמה המלך (מלכים-א פרק י"א 1-10).
הוא חשב שנישואין עם בנות מלכי הסביבה יחזק את הקשר עם העמים וימנע מלחמות ועימותים. זאת למרות איסור חמור הכתוב בתורה (ויקרא י"ט, במדבר ל"ג 50-56, כ"ה, יהושוע כ"ג 13)
טעות גדולה.
אותן בנות הביאו עמהן את אליליהן וטימאו את קדושת עם ישראל.
התוצאה הייתה הרס פנימי של העם שהוביל לקריסה לאומית ופירוד כואב למשך מאות שנים.
זיכרו מה קרה לעם ישראל בעקבות מקרה בלעם והזנות עם בנות מואב. ראו מה קרה בחייו של אחאב מלך ישראל כשנישא לאיזבל הצידונית…).

ב. המסקנה: אין שותפות של שירות משיחי בין מאמין ללא מאמין (15 ב'-16)
"…מה חלק למאמין עם מי שאינו מאמין?"
שאול השליח מצטט מספר ויקרא כ"ו 12, יחזקאל ל"ז 27 ומבהיר למאמינים בקורינתי שישנם עקרונות נצחיים שאסור להפר.
לאור הדוגמאות הרטוריות ששאול ציין, הוא כעת מסיק את המסקנה הפשוטה והמתחייבת.
למאמין אסור להיכנס לשותפות מחייבת עם בלתי מאמין. כי אז רצון אלוהים לא יהיה המילה האחרונה והקובעת בחיים של אותו מאמין.

אלוהים הינו אלוהים קדוש אשר אין בו כל חטא.
אלוהים אינו מתחבר עם מה שאינו כמוהו.
מסיבה זו אלוהים גרש את אדם וחווה מנוכחותו – כי הם חטאו והתחברו בחטאם עם השטן.
לאלוהים ולשטן אין כל בסיס משותף.

מאז שאדם וחווה חטאו, הם הפסיקו למלא את התכלית שלשמה הם נוצרו.
במקום לפאר את אלוהים הם פיארו את השטן. השירות שלהם נהרס כי הם "הרסו את ההיכל".

ההתנהלות של אלוהים בהיסטוריה של עם ישראל מלמדת את אותו העיקרון.
בעבר, אלוהים השכין את משכנו בתוך עמו.
הדגימה של אלוהים במשכן בתוך עמו מקבילה למצב בגן עדן בו אלוהים שכן בגן ואדם וחווה היו בסביבתו.
אלוהים הזהיר את עמו ישראל ואמר להם: היו קדושים כי אני קדוש (ויקרא י"ט).
קדושת אלוהים, ייחודיותו, נבדלותו, מחייבת את כל השייכים לו להיות נבדלים כמוהו.
הדרך למלא את היעוד של בריאתנו וליהנות ממירב ברכותיו של אלוהים היא על ידי שמירת קדושתנו באמונה ובטחון באלוהים. אם לא נעשה כך, תיהרס התחברותנו ושירותנו המשיחי.

הדרך לחזור לאלוהים ולהתחבר עימו ולפאר אותו היא רק על ידי התנתקות מן החטא. חזרה בתשובה כנה והתוודות על חטאים.
אלוהים הדגיש את קדושתו בכך שאף אמר לבני עמו לעשות את צרכיהם (צואה ושתן) מחוץ למחנה, כסימן לקדושה – כי אלוהים מהלך ביניהם…

לנוכחות אלוהים בתוך עמו היו השפעות על כל תחומי החיים של עם ישראל.
הגשם ירד בעתו
האויבים נוצחו והורחקו
הפירות והתבואה צמחה בזמן
המשפחות גדלו והמוות והמחלות היו מרוסנים יותר.
העמים השכנים ראו את גדולת אלוהים ונכנעו לבשורת אלוהים המושיעה.
בקיצור: שכינת אלוהים בתוך עמו משמע ברכה והארת הפנים של אלוהים על עמו.
כאשר העם סטה מקדושה, כך גם פחתו הברכות והתרבו הצרות.
הדוגמא הקשה מתבטאת ביציאה לגלות ויציאת שכינת אלוהים מבית אלוהים בציון (יחזקאל ח'-י"א, דברים כ"ז-כ"ח)

כפי שעם ישראל נדרש לא להיטמא בין הגויים עובדי האלילים, אותו עיקרון נשמר גם היום בחיי כל המאמינים.
המאמין הינו מקדש אלוהים חיים. רוח הקודש, שוכן בתוך הגוף של כל מאמין בישוע (קור"א ג' 16-17, קור"ב ו' 19, אפסיים ב' 22).
שכינת אלוהים היא בתוך גופו – הקהילה. זה נכון באופן אישי בחיי הנושע וכן באופן כללי כגוף של כל הנושעים – הקהילה.
מכיוון שרוח הקודש שוכן בתוכנו, מכיוון שקיבלנו חיים חדשים שנועדו לפאר את אלוהים ולעשות רצונו, ומכיוון שאיננו שייכים יותר לעצמנו…אוי לנו אם נתעסק בזנות…(דוגמא למעשה מחפיר ונוגד לקדושת אלוהים באופן קיצוני).
הנבדלות חייבת להתבטא בכך שרצון אלוהים הוא הקובע בחיינו.

מכאן, אנו נדרשים לקדושה אישית וקדושה ציבורית.
יש לנו אחריות וערבות הדדית.
חטא של אינדיבידואל משפיע גם על כל הגוף. ראו מה קרה במקרה העי בספר יהושוע.
נקראנו לשרת את האדון בכך שנו מבשרים את בשורת הישועה בשם ישוע, וחיים בקדושה המייצגת ומשקפת את חיי האדון.
כל חיבור עם חטא או שותפות עם החטא, יהרסו את כל שציינתי מעלה.
כל חיבור ושותפות עם החטא, יהרוס את השירות המשיחי האישי והקהילתי שלנו. כל התחברות עם חטא יזהם את הבשורה.

לכן, מי שמעז להינשא עם בן או בת זוג שאינם נושעים, (או להיכנס לשותפות עם שאינו נושע) – ידע לו!
א. זו עבירה על מצות אלוהים.
ב. בכל שותפות מחייבת כמו נישואין, יהיו עימותים בנוגע לחינוך ילדים, שירות קהילתי, נתינה, התחברות משיחית וחזון לחיים. החוטא במצווה זו ידע לו שהוא פונה לדרך של הרס עדות משיחית וריחוק מברכה. כך הוא הורס את מה שיש ולא בונה…

ומכיוון שאלוהים שוכן בתוכנו, אסור לנו בתכלית האיסור להיכנס לקשר של שותפות, או כל קשר מחייב עם מי שאינו נושע. כי אין לאלוהים כל קשר עם השטן.
הדבר היה נכון בקהילה בקורינתי – הסירו מקרבכם את מורי השקר, שהרי כתבי הקודש מלמדים שאסור להשתתף עימם בשום דבר.

כפי שהעיקרון נכון לגבי הקרבה והשותפות עם מורי השקר, הדבר נכון גם מבחינה עסקית, מבחינה אישית בנישואין וכן במסגרת קהילתית.

ההתקשרות המחייבת עם גורם שאינו נושע תאלץ אותנו להתפשר על קדושת אלוהים, וטוהר הבשורה ותהרוס את השירות המשיחי בחיינו.

ג. היישום בפועל (17 א')
17. על כן "צאו מתוכם והיברו, נאום יהוה, וטמא אל תיגעו". ואני אקבל אתכם.
המילים הללו נאמרו בראשונה על ידי ישעיה הנביא לעם ישראל באזהרתו לבל ייטמא עם ישראל באלילות הגויים (ישעיה נ"ב 11).
שאול השליח חוזר על אותן מילים ועל אותו עיקרון.
להזכירנו:
שאול לא דרש מאף מאמין לנטוש משפחה שאינה מאמינה. חס וחלילה!
הציווי לצאת מתוכם ולהתנקות, מתייחס בראש ובראשונה לסילוק מורי השקר מתוך הקהילה. וכן להתנתק ניתוק מוחלט מדרך החיים האלילית שאפיינה את הקורינתיים לפני שנושעו.
הדבר נכון אז ונכון היום באותה מידה בדיוק.

יישומים:
איך דברי שאול נוגעים בחיי האישיים היום?
א. בנוגע לקשר עם בחורה שאינה מאמינה.
1. אלוהים אוסר על מאמין ומאמינה להתחיל יחסים עם מי שאינו נושע. הרעיון של להתחיל עם מי שאינו מאמין נוגד את רצון אלוהים.
2. אם אותה בחורה כל כך מתעניינת בך, תאמר לה במה אתה מאמין ומדוע אינך יכול להמשיך קשר שכזה.
אם היא כל כך מתעניינת בבשורה, תקשר אותה עם בחורה מאמינה שתלמד איתה.
ביום שהיא תיוושע, תוכל לדבר על לצאת עם…

ב. יש לי אפשרות להקים עסק עם אדם שיש לו הכסף ולי יש המוח…
נשמע מבטיח אך לא יחלפו ימים רבים לפני שתידרש לפעול על פי כללים הנוגדים את רצון אלוהים. כי בעל המאה הוא גם בעל הדיעה.
גם אם שניכם באים עם חלק שווה, הרי שהלא מאמין אינו שותף לך בעשיית עסקים בטוהר, אמת וקדושה. אותו אדם אינו כנוע לרצון אלוהים בכל הקשור לדרך עשיית עסקים, ולנתינה.
זה רק ענין של זמן לפני שתיפרדו או שאתה תתפשר על קדושתך וטוהרך.

האם ראוי להפסיק קשר עסקי עם אדם שאינו נושע?
בניגוד לנישואין, קשר עסקי אינו נישואין.
עלינו לדעתי לנהוג במקרה זה כפי שנוהגים לגבי חטא. להפסיק לחטוא!
לכן, ראוי אם הצד הנושע יסביר לצד השני את מצוות אלוהים ויתחיל בתהליך של: רכישת חלקו של הלא נושע, או מכירת חלקו לאחר. מכיוון שאינני איש עסקים, שיעור זה אינו נועד להעניק את כל דרכי הניתוק אלא רק לציין את העיקרון בכתבי הקודש.
על מנת לא להרוס את השירות המשיחי שלנו – שלשמו נועדנו, עלינו להתנתק מכל קשר שמונע מאיתנו לציית לאלוהים בחירות.

ג. ומה לי באופן אישי?
עלינו לבדוק האם יש דבר בחיים שלי שמונע ממני לומר בחופשיות שאני מאמין בישוע.
האם יש דבר שמאלץ אותי לחיות באופן הסותר את מוסר אלוהים?
האם זה מקום עבודה?
האם זה מקום מגורים?
האם זה חברים שמשפיעים עלי ועל חיי בדרך משעבדת המשפיעה לרעה על עדותי לפני אלוהים?
האם הוראה הנחשבת לכפירה בקהילה בה אני מתחבר?

השאיפה והחובה של כל אדם המאמין בישוע כאדון ומושיע מכפר חטאים לחיות כעבד נאמן של אלוהים. לעיתים יעלה גם הצורך להחליף מקום עבודה או מגורים אם אלו אינם מאפשרים לי לשרת את הגואל שלי בדרך המפארת אותו.
אלוהים מצווה עלינו לשמור את היכלו – שזה הגוף שלנו, נקי וטהור, כי רק כך יוכלו כל הסובבים אותנו לראות את המשיח דרך חיינו.
רק כך נוכל להציג את האדון ולהיות משרתים נאמנים של הברית החדשה.

אחים ואחיות יקרים:
כל בני האדם הינם עבדים.
הנושעים הינם עבדים לאלוהים (אל הרומים י"ב).
הנושעים כנועים לאדון שמעניק להם את חייו למען יחיו, ומספק להם בריבונותו את כל שהם צריכים כדי לשרתו בקדושה וטוהר (קור"א י' 13). מסיבה זו שירותם מלא בברכה ואלוהים מתפאר במעשיהם. הפרי גם נמדד בישועת אנשים. עבדי אלוהים עתידים לשכון בסופו של דבר היכן שאלוהים שוכן.

הלא נושעים הינם עבדים לשטן (אפסיים ב' 1-3). השטן משתמש בעבדיו כדי להציל את ראשו. הלא נושעים חושבים שהם חופשים ועצמאיים לעשות את רצונם שלהם… הם כל כך טועים. רוח השטן שוכן בהם והם עבדים לעשות את רצונו. רצונו מוביל לאבדון. הוא מוביל את עבדיו למקום בו הוא ישכון.

ד. התוצאה: ברכה (17 ב' – ז' 1)
17. "…ואני אקבל אתכם.
18. והייתי לכם לאב ואתם תהיו לי לבנים ולבנות, נאום יהוה צבאות."
אלוהים מעולם לא היה ואינו חרש או עיוור לציות נאמן של ילדיו.
כאשר אנו מעדיפים את רצון אלוהים ובוחרים בו גם במחיר של סבל, רדיפה וצרות בעולם הזה, הוא עומד לצידנו ומעניק לנו את כל כוחו כדי לנצח.
כאשר אנו מצייתים לו כאב, הוא אלוהים פועל במלוא כוחו הריבוני עבורנו – ילדיו.
ואיך זה מתבטא בחיינו?
- הוא שומע לתפילותינו
- הוא פועל בחיי אחרים עבורנו
- הוא מעניק לנו את הכוח ואת כל הכלים כדי לעמוד איתן בכל ניסיון.
- הוא ממלא את חיינו בברכה, שלום, סיפוק.
- הוא עוזר לנו לחיות חיים מלאי שירות המפארים את שמו.
- הוא השותף הכי נאמן בחיינו – לנצח נצחים!

ז' 1:
"לכן, חביבי, בהיות לנו ההבטחות האלה, נטהר את עצמנו מכל טומאת גוף ורוח ונשלים קדושתנו ביראת אלוהים."

ה. סיכום
1. שאול השליח לא לימד בשום דרך שמאמין יתנתק או יפר ברית נישואים עם מי שאינו מאמין. בעת ההיא ועד ימינו אנשים נשואים שומעים את הבשורה ונושעים. ייעודם ותכליתם של הנושעים הנשואים להראות עדות משיחית לבני ביתם ולמשפחתם שעדיין לא נושעה.
המטרה הראשונה וכוונת הטקסט המקורי היה שהמאמינים בקורינתי יתנתקו מיידית ממורי השקר המסיטים אותם מישוע, ומחיי קדושה וטוהר הנחוצים לשירות משיחי נאמן. שימרו על ההיכל!

2. דבר אלוהים מצווה עלינו [כאשר אנו במצב חופשי], לא להירתם, לא להיכנס למערכת של שותפות, או מחויבות, או השפעה, עם איזשהו גורם שאינו נושע, בכל הקשור לחיים המשיחיים שלנו או לשירות שלנו עבור המשיח ישוע ועבור הבשורה.
זאת כדי שנוכל לחיות כמשרתים נאמנים וראויים של המשיח ישוע, ליישם את רצון אלוהים ללא מגבלה או ריסון שאינו מאלוהים.
שאול הסביר את החשיבות והצורך על סמך דוגמאות מהתורה ומן החיים. כל חיבור של נושע עם שאינו נושע מוביל להרס השירות. שימרו על ההיכל!

3. אם אנו כעת משתעשעים עם יחסים המנוגדים לרצון אלוהים או שוקלים להיכנס לשותפות עסקית עם בלתי נושעים, דבר אלוהים זועק ואומר:
"צאו מתוכם והיברו, נאום יהוה, וטמא אל תיגעו".
אם אנו כרגע בשותפות עסקית עם שאינם נושעים, עלינו לפעול בחכמה ובאחריות כדי לצאת מהשותפות הזו בדרך של אמת, הוגנות וצדק המשקפים את אופיו ותכונותיו של המשיח ישוע.

האם החיים שלנו שבויים בידי השפעה זרה, או חופשיים לחלוטין ליישם את רצון אלוהים ולהציג את בשורת החיים של ישוע?
שירות משיחי אותנטי אפשרי רק בטוהר וקדושה המשקפים את אופיו ותכונותיו של המשיח ישוע. שימרו על ההיכל!

אלוהים נאמן כאב טוב לברך את ילדיו המצייתים לו באמונה ואהבה. אלוהים הוא השותף הכי נאמן.