חנוכה

דניאל הנביא – שיעור מס' 8 – דניאל פרק ח

הפגנת שלטונו הריבוני של אלהים על ישראל אלהים מייסר את ישראל בעתיד הקרוב דברי הסבר עתה, לכשנשלם הקטע העוסק בשלטון אלהים על הגויים, דניאל חוזר להשתמש בשפה העברית. לאור החלום, או החזון, המטריד של פרק ז', דניאל נאבק כנראה בשאלה הבאה: אם שלוש ממלכות גויים נוספות עומדות לשלוט בעולם אחרי בבל, מה יעלה בגורלה של […]

אייקון שיעור אודיו

חג החנוכה (2008)

אייקון שיעור אודיו

חנוכה 2015