נבואה משיחית

החשיבות בלימוד קטעי הנבואות שבכתבי הקודש

קהילות רבות ברחבי העולם אינן מקדישות את הזמן והעדיפות הראוים ללימוד הפרקים בתנ"ך הנוגעים בנבואות: (דניאל, יחזקאל, צפניה, יואל, ספר ההתגלות וכו). הכוונה לאירועים העתידים להתרחש לפני ובמהלך תקופת צרת יעקב ואחריה. אחת מהסיבות היא לא פחות ולא יותר א.      עצלנות: חוסר חריצות ורצון להעמיק ידע ולחקור את הפסוקים הקשים יותר בכתבי הקודש. ב.      חוסר […]

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

ישוע בתנ"ך

אלוהים אחד – שלוש הוויות / זהותו של משיח ישראל ישוע בתנ"ך זהותו של משיח ישראל מאת מנו קלישר ©  2008 כל הזכויות שמורות לקהילת ירושלים בית גאולה, ת”ד 31878, ירושלים 91317 כל הציטוטים מספר הברית החדשה לקוחים מהתרגום החדש, אלא אם כן צוין אחרת. כל הזכויות לתרגום החדש שמורות © 1991 לחברה לכתבי הקודש […]

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

ישעיה פרק י"א פסוקים 1-10 (חדש)

ישעיה פרק י"א פסוקים 1־10. הנביא ישעיה נושא בשמו הפרטי את המסר העיקרי שבכל ספרו ־ ישועת אלוהים. בפרקים י"א ־ י"ב הנביא מתאר שני דברים עיקריים: א. זהותו ותכונותיו של המשיח. ב. סגנון החיים היום יומיים והברכות בעת ממלכת המשיח בארץ. הברכות שהנביא עומד לתאר אינן מנת חלקן של כלל ישראל אלא של השארית […]

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

מיהו המשיח?(על פי ישעיה נג')

עבד ה' – משיח ישראל – ישוע המשיח הנביא דניאל נקב בתאריך בו ישוע המשיח בא ונכרת לפני חורבן בית שני (ראה בשיעור על דניאל פרק ט 27-24). הנביא ישעיהו משלים את התמונה כשהוא מפרט את הסיבה שבגללה נכרת המשיח. הוא עושה זאת בפרק נב מפסוק 13 עד סוף פרק נג. כאן מתואר באופן ברור ומצמרר […]

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

דניאל הנביא –מועד ביאת המשיח

דניאל פרק ט   המשיח שנכרת או הופעתו הראשונה של המשיח בארץ לפי הכתוב בתנ"ך פרק ט בספר דניאל מכיל נבואה שהיא מהחשובות שבתנ"ך: היא חוזה מראש את המועד המדויק בו יופיע המשיח עלי אדמות. זוהי אחת ההוכחות החותכות לכך שישוע הנו אֵל שַׁדַּי, המשיח היהודי המובטח. הנבואה היא תשובת אלוהים לתפילת הנביא דניאל בפרק […]

ירמיה לא'- תמונה

ברית חדשה- ירמיה לא'

אייקון שיעור אודיו

הברית החדשה- ירמיה לא'

אייקון שיעור אודיו

תהילים ב'- מיהו המשיח?

אייקון שיעורי טקסט

מלכות אלוהים: מפי נביאי התנ"ך ומפי שליחי ישוע המשיח

מלכות אלוהים: מפי נביאי התנ"ך ומפי שליחי ישוע המשיח   רבות נכתב אודות מלכות אלוהים, אך הרוב מתבסס בעיקר על הכתוב בספר הברית החדשה וכמעט מתעלם מן הכתוב בנושא זה בתנ"ך. רוב הנכתב עד כה אודות מלכות אלוהים נכתב על ידי מחברים שאינם מן העם היהודי ובעבור חלקם, כל הנאמר והובטח לעם ישראל בתורה, נביאים […]

אייקון שיעור אודיו

חשיבות הנבואות בתנ"ך(2 פטרוס א')