שאלות ותשובות

אייקון שאלות ותשובות

מה נעשה במלכות השמים, האם נשב כל היום תחת העץ בבטלה?

לא נשתעמם במלכות אלוהים כי שעמום זה חטא, ובעידן הנצחי לא נחטא ואף לא ישכון החטא בינינו. אם כן, מה נעשה בכל יום, כל היום? כשאלוהים ברא את העולם בבראשית, הוא ייעד את האדם לתחזק את הבריאה (בראשית א 28-30) והוא אלוהים היה מלך על כל אשר נברא. משחטא האדם נהרס הסדר הטוב. מאז החטא, […]

אייקון שאלות ותשובות

מי יקום לתחיה כשיבוא המשיח ישוע?

חזרתו של המשיח ישוע ארצה מוזכרת ומתוארת בכתבי הקודש (זכריה יד 3-4, מע"ש א 10-11). הכוונה למועד בו יחזור האדון ישוע ארצה כשהוא מהודר בכבוד כדי להשמיד את אחרוני מתנגדיו ולהקים את מלכותו הארצית בת אלף השנים (התגלות יט 11 עד כ 4). בעת חזרתו של המשיח ישוע ארצה תתרחש תקומה מן המתים. הקמים לתחיה […]

אייקון שאלות ותשובות

לפי הכתובים באיזה יום הוקם האדון ישוע מן המתים אחרי שנצלב?

יום תקומתו של האדון ישוע מן המתים מתועד בספרי הבשורה שנכתבו על ידי תלמידיו של ישוע. מתי כח 1: "אחרי השבת, עם עלות השחר של יום ראשון…" מרקוס טז 1: "כשעבר יום השבת…בראשון בשבוע, בבוקר השכם…" לוקס כד 1-3: בראשון בשבוע, לפני עלות השחר…הן ראו שהאבן כבר נגולה…אך לא מצאו את גופת האדון ישוע…" יוחנן […]

אייקון שאלות ותשובות

כיצד מתואר הגיהנום בכתובים?

באומרנו גיהנום, אנו מתכוונים למקום שאליו נשלחים לנצח נצחים, נפשות האנשים שלא נושעו, וכן השטן וכל המלאכים שהתחברו אליו ולמעשיו (מתי כה 41). כתבי הקודש מכנים את המקום הזה בשם: אגם האש הבוער בגופרית (התגלות כ 14-15, 10, יט 20, כא 8). מכאן, ניתן לקבוע שמקום משכנם הנצחי של הדוחים את ישוע כאדון ומושיע, הינו […]

אייקון שאלות ותשובות

האם ניראה אחרת במלכות השמים?

באומרנו מלכות השמיים אנו מתכוונים לתקופת הנצח בה אלוהים מולך בעולם חדש נטול כל חטא וסממני חטא, או לפרק הזמן בו המאמינים בישוע נמצאים בשמיים בנוכחות אלוהים לאחר ההילקחות. בשני המקרים כתבי הקודש מציינים שהמאמינים בישוע עתידים לקבל גוף חדש, נטול חטא וסמני תוצאת החטא. כתבי הקודש מתארים את חזותנו החדשה באיגרת הראשונה לקורינתים טו […]

אייקון שאלות ותשובות

האם זה נכון שמשיחיים מאמינים בקיום שלשה אלהים?

לא ולא! זהו סילוף מאד נפוץ שטוען כי יהודים מאמינים באלהים אחד, בעוד שמשיחיים מאמינים בשלשה. האמת היא שמשיחיות מאמינה באל אחד בדיוק כמו היהדות! על פי המשיחיות, את קיומו של האלהים האחד הזה בן אדם בר-תמותה אף פעם לא יוכל להבין במלואו. הדרך הקרובה ביותר לאמת כדי לתאר את קיומו היא לומר שאלהים קיים […]

אייקון שאלות ותשובות

האם לכולם יש חיי נצח?

כן, אך לא כולם יבלו את הנצח באותו מקום. דניאל הנביא בפרק יב 2 אומר: "…ורבים מישני אדמת-עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם." מכאן, ברור לנו שתהיה תקומה מן המתים לכולם, לאלו הנושעים וגם לאלו שמתו כלא נושעים. בנוגע ללא נושעים – לאלו שדחו את כפרת החטאים בדם המשיח ישוע: בספר ההתגלות […]

אייקון שאלות ותשובות

האם כל עם ישראל ייוושע ומתי?

האם כל ישראל ייוושע? לא! אלא רק השארית מצרת יעקב, וכל אלו אשר נושעו במהלך הצרה ושילמו בחייהם בעבור אמונתם בישוע. מתי ייוושעו כל שארית ישראל? בסיום צרת יעקב, כאשר יחזור המשיח ישוע לעולם כדי להשמיד את שארית אוייביו ולהקים את מלכותו הארצית שמרכזה ירושלים (התגלות יט 11 ואילך, תהילים צו 13). וכעת לתשובה מפורטת […]

אייקון שאלות ותשובות

איך אנו יודעים שהתנ"ך והברית החדשה הם כתבי הקודש היחידים של אלוהים לבני האדם?

א. ספרי התנ"ך והברית החדשה נכתבו על פני פרק זמן של כ- 1500 שנים על ידי כ-30 מחברים שונים. כל המחברים, גם שחלקם לא הכירו זה את זה, או חיו באותה תקופה, כותבים את אותו המסר, ונבואותיהם מתחברות לתצרף מושלם המוכיח שרוח אלוהים הניע אותם לומר את שאמרו. מסיבה זו גם כן ניתן לומר שאין […]

אייקון שאלות ותשובות

מדוע יש רוע בעולם אם אלוהים הוא אל אוהב?

אמת היא שאלוהים הוא אל אוהב הרוצה שלא יעונה רע לאף אדם (מיכה ז 18-20: רב חסד וסולח. יוחנן ג 16: מקריב עצמו למען ילדיו. יוח"א ד 7-9: אלוהים הוא אהבה, והאהבה ממנו היא). עובדה, אלוהים ברא את האדם הראשון באווירה של חוסר חטא, שם לא היה כל רע, שום מחלה, פגע או כאב (בראשית […]