שאלות ותשובות

אייקון שאלות ותשובות

האם אלוהים ריבון והכל באמת נעשה אך ורק כרצונו?

כן. כך מלמדים כתבי הקודש. כתבי הקודש מתחילים בספר בראשית במעשה הבריאה. הדבר הראשון שהיה בבריאה הוא אלוהים. הוא לא נברא אלא היה מתמיד. בו היו חיים וממנו נעשה הכל אשר בבריאה. מכיוון שאלוהים הוא הבורא וממנו באו חיים לכל אשר נברא, אזיי אלוהים הוא ריבון. מהו רבון ע"פ מילון אבן שושן? (ז') אדון, מושל, […]

אייקון שאלות ותשובות

האם ישוע קם בעצמו לתחיה או האב הקים אותו?

כתבי הקודש מלמדים שתחייתו של האדון ישוע נעשתה בכוח אלוהים. לו היה האדון ישוע מקים עצמו מן המתים, כי אז הייתה נפגמת הסתמכותו המוחלטת על רצון האב. האדון ישוע הראה לנו את הדוגמא והמופת של כניעה מוחלטת לאב הנובעת מאהבה והרמוניה נטולת חטא. הנה לפנינו הפסוקים בברית החדשה המתארים את פעולת תחייתו של האדון ישוע. […]

אייקון שאלות ותשובות

האם יש לשטן שליטה בעולם עד שישוע יחזור?

כפי שצויין בתשובות הקודמות, השטן נברא כמלאך רם מעלה ובעל תפקיד נשגב. השטן חטא בחטא הגאווה ומאז ועד היום בו ייזרק לאגם האש, הוא פועל נגד תוכניתו של אלוהים (התגלות יט 11 עד סוף פרק כ, ישעיה יד 12-17, יחזקאל כח 13-16). כתבי הקודש מציינים שהשטן הינו: "שר העולם הזה": יוחנן יב 31, יד 30, […]

אייקון שאלות ותשובות

האם אלוהים באמת ישלח אנשים לנצח למקום כמו אגם האש?

כך מלמדים הכתובים (דניאל יב 2-3, תהילים ב 12, התגלות יט 11 – כ 15). כתבי הקודש מציינים שכל הדוחים את כפרת החטאים שאלוהים הציג לעולם בדם הכפרה של האדון ישוע המשיח – ייענשו. עונשם נובע מתוקף היותם דוחים את התרופה לקללת החטא וכך נשארים עם תוצאת קללת החטא עליהם. כדוחי ישועת אלוהים, אותם אנשים […]

אייקון שאלות ותשובות

מדוע לא ניתן לראות את אלוהים?

מדוע לא ניתן לראות את אלוהים? עלינו לזכור שבעת בריאתם של אדם וחווה, יכלו השניים לראות את אלוהים ולהתחבר עימו כפי שאנו עושים עם בני משפחתנו או חברינו היקרים (בראשית ג) האיסור להיות בקרבה פיזית לאלוהים החל מיד לאחר שאדם וחוה חטאו לאלוהים. ישעיה הנביא (נט 2) ציין שחטאנו הם המפרידים ביננו לאלוהים: "…כי אם […]

אייקון שאלות ותשובות

מה היה כל הענין עם העז לעזאזל והעז לה"?

ההוראות בנוגע לשעיר (עז) לעזאזל כתובות בספר ויקרא טז. מצוות השעיר לעזאזל נעשית פעם בשנה ביום הכיפורים. עזאזל – מארמית – העז שילך ולא ישוב – אזל אלוהים ציווה על אהרון הכוהן לקחת שני שעירים (עיזים) ולהעמיד אותם לפני יהוה פתח אוהל מועד – ז"א בקו ישר אל מול קודש הקודשים, מול הפרוכת המסתירה את […]