מתי - שיעורים

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(יוחנן ג,22-36) – שיעור מס' 10

בשורת יוחנן פרק ג, פסוקים 22-36 – יוחנן המטביל וישוע: "מן ההכרח שהוא ילך ויגדל ואני אקטן." השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 10 בשורת יוחנן פרק ג, פסוקים 22-36   יוחנן המטביל וישוע: "מן ההכרח שהוא ילך ויגדל ואני אקטן."   השיעור היום נסוב סביב סיום פועלו של יוחנן המטביל. אנו […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(יוחנן ד,1-19) – שיעור מס' 11

בשורת יוחנן פרק ד, פסוקים 1-19 – ישוע והאישה השומרונית (חלק א) ישוע והאישה השומרונית  (חלק א)  בשורת יוחנן פרק ד פסוקים 1-19   בפרק ד יוחנן מתעד איך ישוע המשיח מתגלה ומלמד מגוון של אנשים. למרות ההבדל בין אותם אנשים, לאום, דת וידע, ניווכח שוב שהדרך היחידה לכולם כדי להיוושע ולהתקרב לאלוהים היא האמונה […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(יוחנן ד,20-42) – שיעור מס' 12

בשורת יוחנן פרק ד, פסוקים 20-42 – ישוע והאישה השומרונית (חלק ב) השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 12 בשורת יוחנן פרק ד, פסוקים 20-42   ישוע והאישה השומרונית (חלק ב)   בפרק ד' ישוע מגיע לבאר המים שכרה יעקב בשכם אשר בשומרון כשהוא עייף וצמא, אך במטרה ברורה – להביא את […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(יוחנן ד,43-54) – שיעור מס' 13

בשורת יוחנן פרק ד, פסוקים 43-54 – ריפוי בנו של איש הממשל השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 13 בשורת יוחנן פרק ד, פסוקים 43-54   ריפוי בנו של איש הממשל   בשיעור שעבר למדנו שהבשורה אודות ישוע המשיח הגיעה לשומרונים בעקבות שהייתו של ישוע המשיח בקרבם, עת שהיה בדרכו לגליל. בעוד […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע (לוקס פרק ד,16-30)-שיעור מס' 14

בשורת לוקס פרק ד, פסוקים 16-30 – דברי ישוע בבית הכנסת בנצרת על דבר תפקידו כמשיח השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 14 בשורת לוקס פרק ד, פסוקים 16-30   דברי ישוע בבית הכנסת בנצרת על דבר תפקידו כמשיח   קריאת פתיח: פרשת ניצבים, ספר דברים כט פסוק 9 עד סוף פרק […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ד,12-22) – שיעור מס' 15

בשורת מתי פרק ד, פסוקים 12-22 – שליחותו של ישוע בגליל השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 15 בשורת מתי פרק ד, פסוקים 12-22   שליחותו של ישוע בגליל   כאמור, אנו לומדים את השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח בארץ. בשיעור שעבר למדנו מבשורת לוקס ד 16-30. ביום השבת, בבית הכנסת […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מרקוס א,21-39) – שיעור מס' 16

בשורת מרקוס פרק א, פסוקים 21-39 – ישוע מגרש רוח טמאה ומרפא בכפר נחום השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 16 בשורת מרקוס פרק א, פסוקים 21-39 (הקטעים המקבילים: מתי ח 14-17; לוקס ד 31-44) ישוע מגרש רוח טמאה ומרפא בכפר נחום ישוע בחר חלק מתלמידיו (שמעון ואחיו אנדרי, יעקב ויוחנן בני […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ח,1-4) – שיעור מס' 17

בשורת מתי פרק ח, פסוקים 1-4 – ישוע מרפא איש ממחלת הצרעת השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 17 בשורת מתי פרק ח, פסוקים 1-4 (הקטעים המקבילים: מרקוס א 40-45, לוקס ה 12-16)   ישוע מרפא איש ממחלת הצרעת   ישוע המשיח חוזר על המסר שבפיו בכל מקום שבו הוא נימצא. המסר […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(לוקס ה,17-26) – שיעור מס' 18

בשורת לוקס פרק ה, פסוקים 17-26 – ישוע מרפא איש משותק ומוכיח את אלוהותו השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 18 בשורת לוקס פרק ה, פסוקים 17-26 (הקטעים המקבילים: מתי פרק ט, פסוקים 1-8; מרקוס פרק ב, פסוקים 1-12)   ישוע מרפא איש משותק ומוכיח את אלוהותו   בשיעור שעבר למדנו אודות […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(לוקס ה,27-32) – שיעור מס' 19

בשורת לוקס פרק ה, פסוקים 27-32 – ישוע קורא למתי המוכס ללכת אחריו השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 19 בשורת לוקס פרק ה, פסוקים 27-32 (הקטעים המקבילים: מתי פרק ט, פסוקים 9-13; מרקוס פרק ב, פסוקים 13-17)   ישוע קורא למתי המוכס ללכת אחריו   ישוע פוגש את מתי המוכס לאחר […]