מתי - שיעורים

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי יג,24-30, 36-43, 47-52) – שיעור מס' 60

בשורת מתי פרק יג, פסוקים 24-30, 36-43, 47-52 – המשלים של ישוע אודות מלכות האלוהים: – א. משל החיטים והעשבים הרעים – ב. משל הרשת מלאת הדגים השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 60 בשורת מתי פרק יג, פסוקים 24-30, 36-43, 47-52   המשלים של ישוע אודות מלכות האלוהים: א. משל החיטים […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי יג,31-35) – שיעור מס' 61

בשורת מתי פרק יג, פסוקים 35-31 – המשלים של ישוע אודות מלכות האלוהים: – משלי גרגיר החרדל והשאור בעיסה השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 61 בשורת מתי פרק יג, פסוקים 35-31   המשלים של ישוע אודות מלכות האלוהים: משלי גרגיר החרדל והשאור בעיסה   אנו לומדים את משלי ישוע – מה […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי יג,44-46) – שיעור מס' 62

בשורת מתי פרק יג, פסוקים 44-46 השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 62 בשורת מתי פרק יג, פסוקים 44-46   המשלים של ישוע אודות מלכות האלוהים: האוצר בשדה והמרגלית היפה   אנו לומדים את משלי ישוע. – מה הרקע והסיבות למשלים? ישוע המשיח הגיע והציג עצמו כמשיח, מלך אשר בא להקים את […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ח,23-27) – שיעור מס' 63

בשורת מתי פרק ח, פסוקים 18, 23-27 – ישוע מציג את כוחו של המלך! (ישוע משקיט סערה) השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 63 בשורת מתי פרק ח, פסוקים 18, 23-27 (הקטעים המקבילים [ראה בסוף השיעור]: מרקוס ד 35-41; לוקס ח 22-25) ישוע מציג את כוחו של המלך! (ישוע משקיט סערה)   […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ח,28-34) – שיעור מס' 64

בשורת מתי פרק ח, פסוקים 28-34 – ישוע מציג את כוחו של המלך! (ישוע שולט בעולם הרוחות). קטעים המקבילים: מרקוס ה 1-20; לוקס ח 26-39) ישוע מציג את כוחו של המלך! (ישוע שולט בעולם הרוחות) לאחר שישוע סיים את ההרצאות על המשלים ותיאר עצמו כבעל המלכות, הוא מכין את הקרקע המתאימה כדי להציג לפני תלמידיו […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מרקוס ה,21-43) – שיעור מס' 65

בשורת מרקוס פרק ה, פסוקים 21-43 – ישוע מציג את כוחו של המלך! (ישוע מרפא מכל מחלה ומקים לתחייה) השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 65 בשורת מרקוס פרק ה, פסוקים 21-43 (הקטעים המקבילים [ראה בסוף השיעור]: מתי ט 18-26; לוקס ח 40-56)   ישוע מציג את כוחו של המלך! (ישוע מרפא […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ט,27-34) – שיעור מס' 66

בשורת מתי פרק ט, פסוקים 27-34 – ישוע מרפא שני עיוורים ואילם והפרושים מצביעים עליו כפועל בשמו וכוחו של השטן השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 66 בשורת מתי פרק ט, פסוקים 27-34   ישוע מרפא שני עיוורים ואילם והפרושים מצביעים עליו כפועל בשמו וכוחו של השטן   ישוע פעל באיזור הגליל […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי יב,22-32) – שיעור מס' 67

בשורת מתי פרק יב, פסוקים 22-32 – ריפוי האיש העיוור-אילם אחוז השד ודברי ישוע אודות החטא שלא ייסלח השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 67 בשורת מתי פרק יב, פסוקים 22-32 (הקטעים המקבילים: מרקוס ג 20-30; לוקס יא 14-23; יב 10)   ריפוי האיש העיוור-אילם אחוז השד ודברי ישוע אודות החטא שלא […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי י,1-15) – שיעור מס' 68

בשורת מתי פרק י, פסוקים 1-15 – ישוע מכין את תלמידיו לשירות השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 68 בשורת מתי פרק י, פסוקים 1-15 (הקטעים המקבילים: מרקוס ו 7-11; לוקס ט 1-5)   אומץ לבם ומסירות נפשם של השליחים ומקור נחמתם – חלק א: ישוע מכין את תלמידיו לשירות (י 1-15) […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי י,16-25) – שיעור מס' 69

בשורת מתי פרק י, פסוקים 16-25 – ישוע מפרט את הסכנות האורבות לתלמידים – סכנת השליחות השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 69 בשורת מתי פרק י, פסוקים 16-25 (הקטעים המקבילים: מרקוס ו 7-11; לוקס ט 1-5)   אומץ לבם ומסירות נפשם של השליחים ומקור נחמתם – חלק ב: ישוע מפרט את […]