קורינתים-ב - שיעורים

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

2 לקורינתים פרק ב' 14-15 – ניחוח לאדון

המכללה למקרא עבודת סיכום בקורס: השנייה לקורינתיים קור"ב ב' 14: תהלוכת הניצחון במשיח ישוע וריח הניחוח אשר מפיצים שלוּחיו מרצה: ד"ר ג'ורג' גאט'רי           ראשי פרקים: מבוא…………………………………………………………………………………………………..2 הקדמה לפרק ב' של האיגרת……………………………………………………………………..3 מסע הניצחון………………………………………………………………………………………..4 ריחות משני סוגים………………………………………………………………………………….6 סיכום………………………………………………………………………………………………..9 ביבליוגרפיה……………………………………………………………………………………….11 נספחים…………………………………………………………………………………………….12       פרק ראשון: מבוא האיגרת השנייה לקורינתיים (להלן: קור"ב) […]

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

השניה לקורינתים פרק ח' 1-5: נתינה למופת

 השניה לקורינתים פרק ח' פסוקים 1-5: נתינה למופת ראשי פרקים: מבוא…………………………………………………………………………………………………..2 ניתוח תרגום פסוקי עבודת המחקר מיוונית ……………………………………………………..5 פרשנות מקראית לפרק ח' 1-5: נתינה בכתבי הקודש: רקע ודוגמאות……………………………………………………………..9 פרשנות פסוקי המחקר: ח' 1-5……………………………………………………………………10 סיכום………………………………………………………………………………………………….15 ביבליוגרפיה………………………………………………………………………………………….16   כותרת: נתינה למופת. מבוא: הסיבה העיקרית לכתיבת האיגרת היא הצורך של שאול השליח להגן על יושרו, אמינותו ושקיפות שירות […]

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

2 לקורינתיים: תוכן עניינים (בלבד)

  השנייה לקורינתיים – תוכן עניינים (ד"ר ג'ורג' גת'רי) מתווה האיגרת: 1- פתיחת האיגרת והקדמה (א' 1-11)             א. פתיחת המכתב (א' 1-2)             ב. הקדמה (א' 3-11):                         1. שבח לאל ועידוד (א' 3-7)                         2. היחלצותו האחרונה של שאול (א' 8-11)   2- היושרה של השירות של שאול (א' 12 – ז' […]

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

מאותגרים ונכשלים אך תמיד קדושים

האיגרת השניה לקורינתיים מבוא: האיגרת השניה של שאול לקורינתיים נכתבה בתקופת שבר ומשבר אמון קשה בין הקורינתיים לשאול. מורי שקר כבשו לב רבים מהמאמינים בקורינתוס ואכיה והצליחו לשכנעם ששאול אינו שליח מטעם האדון, אינו אדם אמין ומניעיו אינם כשרים. הסיבה העיקרית לכתיבת האיגרת היא הצורך של שאול השליח להגן על יושרו, אמינותו ושקיפות שירות הבשורה […]

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

אלוהי הנחמה לנו, בסבל וצרה

השניה לקורינתים א 3-11: שיעור שני: אלוהי הנחמה לנו, בסבל וצרה   בשבעת הפרקים הראשונים, שאול נאלץ להגן על מעמדו כשליח ועל יושרו ואמינותו. בקטע לפנינו – פסוקים 3-11 שאול השליח מפרט בדרך יוצאת דופן את הסבל, צרות וסכנות-מוות שעברו הוא ומלוויו בעת האחרונה ובכלל כשליח מטעם האדון ישוע. שאול השליח אינו רודף אחר סימפטיה […]

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

השניה לקורינתים פרק א 8-11: תפילה – שותפות ועזרה מעשית

שיעור שלישי השניה אל הקורינתיים פרק א פסוקים 8-11. תפילה – שותפות ועזרה מעשית הנושא העיקרי של הפסוקים: אלוהים מאפשר מצב נואש בחיי ילדיו כדי שיתנסו בו כריבון בעת הצלתם. רצון אלוהים שנשתף את שאר האחים בהתנסויותינו כדי שרבים יותר יתברכו ויודו לאלוהים. הנושא המרכזי של הדרשה: שתפו את האחים בקשייכם כדי שיתפללו עבורכם ויהיו […]

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

שניה לקורינתיים א' 12 – ב' 17: שירות אותנטי

שניה לקורינתיים א 12 – ב 17. כותרת השיעור: שירות אותנטי נושא מרכזי של הקטע: הסיבות בעטיין שאול השליח לא הגיע לקורינתי כפי שהבטיח להם בראשונה. נושא מרכזי של השיעור: שירות משיחי אותנטי הוא כזה המודרך על ידי הנחיית האדון ואהבת צאן המשיח. מבוא האיגרת השנייה לקורינתיים נכתבה ככל הנראה סביב מחצית המאה ה- 1 […]

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

שנייה לקורינתים ג' 1-6: מי המעידים על טיב שירותך?

שניה לקורינתיים ג' 1-6. כותרת פרקים א'-ז': שירות משיחי אותנטי כותרת השיעור: מי המעידים על טיב שירותך? נושא מרכזי של הקטע: שאול מבהיר שההמלצה הטובה ביותר על טיב שירותו היא השינוי החיובי שחל בחיי הקורינתיים מאז הכירו אותו וקבלו את האדון ישוע באמונה. בטחונו של שאול בטיב שירותו נובע מהעובדה שהוא מגשים את ציווי האדון […]

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

שניה לקורינתים ג' 7-13: שירות הרוח נעלה יותר

שניה לקורינתיים ג' 7-13. כותרת פרקים א'-ז': שירות משיחי אותנטי כותרת השיעור: שירות הרוח נעלה יותר. נושא מרכזי של הקטע: שאול מבהיר שמצוות התורה הקדושות והטהורות לא יכלו להושיע או להסיר את עורלת הלב. הן שירות הרשעה המלמד אודות הצורך של האדם בישועה והצדקה. שירות הרוח נעלה יותר כי ביכולתו להעניק הצדקה – כפרה ותיקון […]

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

שניה לקורינתים ג' 14-18: המפתח להבנת התורה

שניה לקורינתים ג' 14-18. כותרת פרקים א'-ז': שירות משיחי אותנטי כותרת השיעור: המשיח – המפתח להבנת התורה. נושא מרכזי של הקטע: שאול השליח מבהיר שבני ישראל מתקשים לראות את האדון ישוע כתכלית התורה מכיוון שהקשו ליבם לשמוע לתורה. אילו היו מחפשים באמת את אלוהים בתורה, אז היו גם מוצאים אותו דרך המשיח ישוע. רק דרך […]