ישעיהו

ישעיהו הנביא – פרק ח פסוקים 11-18

אמונה אמיתית בפסוקים שלפנינו ישעיהו הנביא מבהיר לבני יהודה את האמת הכואבת בכל הנוגע לאמונה אמיתית. ישעיהו מוסר את דבר אלוהים בהקשר המתואר בפרק ז: מלכי ישראל וארם צרים על ירושלים; אזורים נרחבים של ארץ יהודה כבר נכבשו ורבים בעיר חוששים שגורלם המר נחרץ. באווירה שכזו, נאמרים גם הפסוקים הבאים. פסוקים 11־18: 11 "כִּי כה אָמַר […]

ישעיהו הנביא – פרק ח פסוקים 19 עד פרק ט פסוק 7

לידתו של שר השלום ושלטונו השיעור הקודם מסתיים בקטע המתחיל באיום מלחמה על ממלכת יהודה, ניסיון המלכת מלך זר (ז 6) והבטחת שלום שיבוא על-ידי "הילד" המיוחל – המלך הראוי לכסא דוד (ט 7). בלמדנו את הפסוקים הללו עלינו לזכור את המעמד שבו ניתנו: מלכי ישראל וארם צרים על ירושלים, מנסים להבקיעה ולהמליך עליה את […]

ישעיהו הנביא – פרק י פסוקים 5-19

המסר שנלמד כעת מאוד חשוב! מכיוון שהיום אנו חיים בתהליך מִשמוע – דומה לזה שחווּ בני ישראל בתקופת ממלכת אשור. אם נבין את הלקח מדברי ישעיהו, יועיל הדבר לכל עם ישראל וגם לפלשתינאים – היום! בפסוקים הבאים ישעיהו הנביא מבהיר לאשורים את הסיבה שלשמה אלוהים בחר בהם להכות בישראל. פרק י פסוקים 5-6: "הוֹי אַשּׁוּר, […]

ישעיהו הנביא – פרק י פסוקים 20-34

בשיעור הקודם למדנו שאלוהים משתמש בעמים ובממלכות כדי להוציא לפועל את תכניתו הקדושה. כאשר עם או ממלכה, בגלל חוסר אמונתם, כושלים להבין שהם כלי שרת בידו של אלוהים ומסיבה זו גאוותם נוסקת, עתיד ה' להענישם. מלך אשור האמין שבכוחו ובעזרת אליליו הוא כבש והשמיד. הוא היה מוכן להסיר מעל פני האדמה את זכר ישראל. מסיבה […]

ישעיהו הנביא – פרק יא פסוקים 1-10

הנביא ישעיהו נושא בשמו הפרטי את המסר העיקרי שבכל ספרו: ישועת אלוהים בפרקים יא – יב הנביא מתאר שני דברים עיקריים: א. זהותו ותכונותיו של המשיח ב. סגנון החיים היום יומיים והברכות בעת ממלכת המשיח בארץ הברכות שהנביא עומד לתאר אינן מנת חלקן של כלל ישראל, אלא של השארית אשר תישען על קדוש ישראל באמת […]

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

ישעיה פרק י"א פסוקים 1-10 (חדש)

ישעיה פרק י"א פסוקים 1־10. הנביא ישעיה נושא בשמו הפרטי את המסר העיקרי שבכל ספרו ־ ישועת אלוהים. בפרקים י"א ־ י"ב הנביא מתאר שני דברים עיקריים: א. זהותו ותכונותיו של המשיח. ב. סגנון החיים היום יומיים והברכות בעת ממלכת המשיח בארץ. הברכות שהנביא עומד לתאר אינן מנת חלקן של כלל ישראל אלא של השארית […]

ישעיהו הנביא – פרק יא פסוק 11 עד פרק יב פסוק 6

בפרקים יא – יב הנביא ישעיהו מתמקד בזהות המשיח ופועלו בממלכה שיקים בבואו. בפרק יא מפסוק 11 עד סוף פרק יב הנביא מדגיש את: א. סיום גלות ישראל בארצות תבל; ב. איחוד עם ישראל; ג. ענישת שונאי ישראל; ד. הודיית עם ישראל לישוע מושיעם.    פרק יא פסוקים 11-16: 11 "וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא יוֹסִיף אֲדונָי […]

ישעיהו הנביא – פרק יד פסוקים 1-11

בפרקים יג-כד ישעיהו הנביא מנבא על כל אחד מעמי האזור את שיקרה לו בעתיד – וזאת לאור מהלכיו ופעולתו של כל עם ועם בהוֹוה נגד ישראל ונגד רצון אלוהים. ישעיהו פותח בנבואתו נגד בבל והעומד בראשה. בפרק יג מתאר הנביא את אלוהים אוסף את עמי העולם, ויחד עם צבא השמים הוא מביא למפלתה של בבל. סופה של בבל עתידה להיות […]

ישעיהו הנביא – פרק יד פסוקים 12-23

בפרקים יג-כד ישעיהו הנביא מנבא על כל אחד מעמי האזור את שיקרה לו בעתיד – וזאת לאור מהלכיו ופעולתו של כל עם ועם בהוֹוה נגד ישראל ונגד רצון אלוהים: ישעיהו פותח את פרק יג בנבואתו נגד בבל והעומד בראשה. בפסוקים 1-2 של פרק יד, הנביא מציין שאלוהים ירחם על ישראל. הוא יבחר בהם שנית ויחזיר אותם לנחלתם – זאת כדי להדגיש […]

ישעיהו הנביא – פרק יט משא אלוהים על מצרים

מבוא: מפרקים יג – כג' הנביא ישעיה מציג את דבר אלוהים בנוגע לעמים השכנים. הנביא פונה לבבל, אשור, פלשת, מואב, דמשק, כוש, מצרים דומה (פרס), ערב, צור וצידון ואומר להם את אשר עתיד להתרחש להם כחלק ממשפט אלוהים עליהם. משפט אלוהים על העמים ניתן עליהם כי: א.      לא הלכו בדרך אלוהים, התגאו בכוחם ויכולתם ולא […]