ירמיהו

4

מהי התכלית של הברית החדשה?

5

האם דחיית המשיח בידי עם ישראל הייתה "כהפתעה" לאלוהים?

6

מדוע כשל עם ישראל לזהות את המשיח המובטח?

7

האם יש פתרון לדחיית המשיח עד כה?

אייקון שיעור אודיו

ירמיה פרק א' 1-11

אייקון שיעור אודיו

ירמיה פרק ב' 1-13

אייקון שיעור אודיו

ירמיה פרק ב' 14-20

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

ירמיה ז' פסוקים 1-15: הקריאה ליהודה להיטיב את דרכה

ירמיה פרק ז: 1-15. [פרקים ז'-י': אלילות ותוצאותיה.] רעיון מרכזי של הטקסט: ירמיה קורא ליהודה להיטיב את דרכיהם ומעלליהם. כותרת הדרשה: אל תשאו את שם אלוהים לשווא. רעיון מרכזי של הדרשה: דתיות חיצונית אינה מחפה על שום חטא, אלא היא מתכון לאסון. חלוקת הפרק: א. אלהים מצווה על ירמיה לקרא מסר בשער בית המקדש (ז' […]

אייקון שיעור אודיו

ירמיה פרק ג' 1-13

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

ירמיה פרק ז' 16 – ח' 3

ירמיה פרק ז 16 – ח 3. [פרקים ז'-י': אלילות ותוצאותיה.] רעיון מרכזי של הטקסט: זעם יהוה על עובדי עבודה זרה כותרת הדרשה:  לכו קדימה, לא אחורנית! רעיון מרכזי של הדרשה: ברכת אלוהים מובטחת כאשר ממלאים אחר רצונו. חלוקת הפרק: א. על מה זועם אלוהים? (ז'. 16-20)             1. אל תתפלל עבור בני יהודה (ז' […]