ירמיהו

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

ירמיה פרק ח' 4-23: תלמדו מהחיות!

ירמיה פרק ח 4-23. [פרקים ז'-י': אלילות ותוצאותיה.] רעיון מרכזי של הטקסט: עונשו של אלוהים על יהודה עבור חטאותיה כותרת הדרשה:  תלמדו מהחיות. אל תכרתו את הענף עליו אתם יושבים! רעיון מרכזי של הדרשה: פרי הביאושים של לימוד שקרי חלוקת הפרק: א. ירמיה מוכיח את העם על אי החזרה בתשובה, ואת מנהיגיו החושבים את עצמם […]

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

ירמיה פרק יג': שכר הגאווה – גלות!

ירמיה פרק י"ג. לקחי משלי חגורת הפשתן ונבלי היין. רעיון מרכזי של הטקסט: אלוהים מזהיר את בני יהודה מזלזול בו והתמדתם בדרך הדתיות המסולפת. כותרת הדרשה:  שכר הגאווה – גלות! רעיון מרכזי של הדרשה: אלוהים הוא עורק החיים והחיוניות של ישראל חלוקת הפרק: א. משל חגורת הפשתן (י"ג 1-11).             1. הוראת אלוהים לירמיה (1-7) […]

אייקון שיעור אודיו

ירמיה פרק ז' 1-15

אייקון שיעור אודיו

ירמיה פרק ז' 16-20

אייקון שיעור אודיו

ירמיה פרק ח' 1-7

אייקון שיעור אודיו

ירמיה פרק יג' 1-17

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

ירמיה פרק יז' 1-18: ברוך הגבר!

ירמיה פרק י"ז 1-18 חטאת יהודה חקוקה על ליבה. רעיון מרכזי של הטקסט: הצרות והסבל הבאים על יהודה נובעים מנטישתם את תורת אלוהים וביטחונם באדם. כותרת הדרשה: ברוך הגבר הבוטח באדוני! רעיון מרכזי של הדרשה: אל תבטחו באדם אלא באלוהים. מקווה ישראל – יהוה! חלוקת הפרק: א. חטאת יהודה ועונשה (י"ז 1-4). 1. האם הפכנו […]

אייקון שיעור אודיו

ירמיה פרק יז' 1-4

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

ירמיה פרק יז' 19-27: שבת שלום!

המשך משיעור קודם כותרת השיעור הזה: שבת שלום! לאורך 18 הפסוקים הראשונים שבפרק יז הנביא ירמיה מוכיח את בני יהודה על חטאיהם. מן הסתם – דבריו נשמעים כהאשמות שווא, ופני רוב הנוכחים נראים ככאלו שאינם מבינים מה ירמיה רוצה מהם. על מנת להוכיח לבני יהודה שתוכחתו נכונה, ירמיה הנביא נשלח על ידי אלוהים לעמוד בשערי […]

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

ירמיה פרק יח: ישראל כחומר ביד היוצר

ירמיה פרק יח ישראל כחומר ביד היוצר רעיון מרכזי של הטקסט: אלוהים הוא היוצר של עם ישראל ומכאן גם הגורם הריבוני שקובע את ייעודו. כותרת הדרשה: כחומר ביד היוצר! רעיון מרכזי של הדרשה: שימחו ביודעכם את ייעודכם ופעלו למימוש תשועתכם למען תתברכו. חלוקת הפרק: א. המשל: כחומר ביד היוצר (יח 1-4). 1. מה מיוחד בחומר […]