ירמיהו

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

ירמיה פרק כג פסוקים 1-8: הרועה הטוב

ירמיה פרק כג פסוקים 1-8 הרועה הטוב – תקוות ישראל רעיון מרכזי של הטקסט: תוכחה לרועי ישראל (למנהיגות הלאומית) ובשורת ישועה, תקווה ושלום לעתיד. כותרת הדרשה: הרועה הטוב – תקוות ישראל. רעיון מרכזי של הדרשה: תקוות ישראל היא ברועה הטוב שאלוהים יעניק – צדקנו – כי רק בו וממנו יתגשמו כל ההבטחות שהעניק אלוהים לישראל. […]

אייקון שיעור אודיו

ירמיה פרק יז' 5-18

"

אייקון שיעור אודיו

ירמיה פרק יז' 19-27

אייקון שיעור אודיו

ירמיה פרק יח'

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

ירמיה פרק כד': בטח וציית

ירמיה פרק כד משל התאנים הטובות והרקובות רעיון מרכזי של הטקסט: משל התאנים הטובות והרקובות: מסר לבני יהודה שנשארו בירושלים או נסו למצרים: בל תחשבו שניצלתם – כל אלו שברחו מהוראת אלוהים ימותו. כותרת הדרשה: בטח וציית! רעיון מרכזי של הדרשה: ירמיה באזהרה אחרונה ואיום על הנשארים בירושלים שסרבו להיכנע לבבלים – נגזרתם מטובו של […]

אייקון שיעור אודיו

ירמיה פרק כג' 1-8

אייקון שיעור אודיו

ירמיה פרק כג' 5-8

אייקון שיעור אודיו

ירמיה פרק כד' 1-10

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

ירמיה פרק כה פסוקים 1-14: אל תתעלמו מדבר אלוהים

ירמיה פרק כה פסוקים 1-14 הנבואה אודות גלות בבל רעיון מרכזי של הטקסט: ירמיה הנביא מפרט את הסיבה בעטיה אלוהים מעניש את יהודה ועמים נוספים בשכנות ליהודה, בתבוסה וגלות לבבל, שתיארך עד לנפילת בבל. כותרת הדרשה: אל תתעלמו מדבר ה'! רעיון מרכזי של הדרשה: גלות יהודה נבעה מתוצאה ישירה מהתרסה מכוונת של בני יהודה נגד […]

אייקון שיעור אודיו

ירמיה כה' 1-14