ירמיהו

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

ירמיה פרק ל"ה: כבדו את האב

ירמיה פרק ל'ה (פרק 35) כיבוד אב – ראו כמוהם ועשו.   האירוע המתואר בפרק ל"ה נכתב בתקופה המוקדמת של שירות הנביא ירמיה. מדובר בעת מלכות יהויקים בן יאשיהו. יהויקים מלך ביהודה בין השנים 609-597 לפנה"ס. מדוע אם כן יכניס ירמיה את האירוע הזה שהתרחש יותר מעשר שנים לפני האירועים המתוארים בפרק ל"ד? הסיבה היא […]

אייקון שיעור אודיו

ירמיה ל"ה – כבדו את האב

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

ירמיה פרקים מ"ב-מ"ה

ירמיה פרק מ"ב – מ"ה (פרקים 42-45) קפצנו לפרק מ"ב. מה פספסנו? הרבה! בשנה האחת עשרה למלכות צדקיהו, בחודש הרביעי (חודש אב) ביום התשיעי לחודש, של שנת 586 לפנה"ס, הובקעו חומות העיר, נשרף בית המקדש ושאר בתי העיר.  [המצור החל בשנה התשיעית לצדקיהו בחודש העשירי), ז"א שהמצור כולו נמשך שנה וחצי (ראה פרק ירמיה ל"ט, […]

אייקון שיעור אודיו

ירמיה מ"ב: רוחניות שקרית

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

ירמיה פרק מ"ו: נבואות אודות תבוסת מצרים

ירמיה מ"ו: נבואות ירמיה על מצרים   תוכן עניינים: ירמיה פרק מ"ו סדרת נבואות על עמי האיזור: מצרים – נבואה אודות הקרב המפורסם בהיסטוריה: קרב כרכמיש א. המועד ושמות המשתתפים: (פ. 1-2): מצרים ובבל. פרעה נכו מובס על ידי נבוכדנאצר מלך בבל  על גדות נהר הפרת. ב. הסיבה לתבוסה – גאווה (פ. 3-4, 7-9): מצרים […]

אייקון שיעור אודיו

ירמיה מ"ו: תבוסת מצרים