יחזקאל

יחזקאל פרק טז: ישראל מראשיתה ועד אחרית הימים

יחזקאל טז עם ישראל מיום הולדתו עד יום תפארתו הנצחית פרק טז הוא הראשון מבין ארבעה פרקים, המנתחים ומציגים את עברו, מצבו הנוכחי וגורלו של עם ישראל (טז, כ, כג ו-לו). עקרי הדברים בפרקים הללו הם: א. ה' בחר בעם ישראל, גידל ופיתח את עם ישראל ובא עימו ב'ברית נישואין'. ב. עם ישראל כפוי טובה, […]

יחזקאל הנביא פרק לה

יחזקאל פרק לה – דבר אלוהים על אדום ספר יחזקאל מבוא  מה הקשר בין דברי שאול השליח באיגרת אל הרומים ט–יא לבין דברי הנביא יחזקאל בפרקים לה–לט? בשני המקומות כתבי הקודש מלמדים כי : א.       אלוהים מגן על צדקתו, קנאי לאמת דברו, ולא נטש את עמו ישראל למרות   דחייתם אותו. ב.       לאלוהים […]

יחזקאל הנביא פרק לו

יחזקאל פרק לו – דבר אלוהים על הרי ישראל – שיקומה של ישראל ספר יחזקאל פרקים לו–לז חוזים את שיקומו העתידי של עם ישראל וארץ ישראל. (ראה גם ישעיה לה) פרק לו: 1 וְאַתָּה בֶן־אָדָם, הִנָּבֵא אֶל־הָרֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ: "הָרֵי יִשְׂרָאֵל, שִׁמְעוּ דְּבַר־יהוה!" צורת הפניה של אלוהים ליחזקאל, "בֶן־אָדָם", חוזרת בספר יותר מתשעים פעם ונועדה […]

אייקון שיעורי טקסט

יחזקאל פרק לז – חזון העצמות היבשות

יחזקאל פרק ל"ז   –       בפרק ל"ה יחזקאל מציין את שאיפותיהם של האדומים להשמיד את בני ישראל ולרשת את ארצם. בעקבות זאת אלוהים עתיד להשמיד את אדום ולהפוך את אדמתם לשממה (ראה גם עובדיה, ירמיה מ"ט).   –       בפרק ל"ו נאמר שאלוהים עתיד להעלות את עם ישראל בחזרה לאדמתו, ולהפוך את הארץ השוממה והחרבה לארץ […]

יחזקאל פרק לח – הנבואה על גוג מארץ המגוג מה שנקרא בפי רבים: גוג ומגוג

יחזקאל לח [גוג ומגוג] הנבואה על גוג   בעוד פרקים לו–לז מתרכזים בהכנת אדמת כנען לקבלת בני ישראל השבים אליה וקיבוץ נידחי עם ישראל מהגולה ועלייתם לארץ ההבטחה, הפרקים הבאים מציינים אירוע מצמרר שעתיד לבוא על עם ישראל לאחר שיבתו לארץ ישראל, ולפני חזרתו של ישוע המשיח ארצה להקים את מלכותו הארצית בת 1000 השנים. […]

יחזקאל פרק לט – המשך הנבואה על גוג מארץ המגוג

יחזקאל לט גוג ומגוג, המשך  בפרק לט יחזקאל ממשיך לפרט את הנבואה אודות גוג והעמים אשר עמו.   פירוט רב מוקדש …   –       לדרך בה ימותו וייקברו גוג ושותפיו;   –       לברכה הנפלאה העתידה להתגשם בחיי שארית בני ישראל – ישועה לאומית.   פסוקים 1-6:   1 וְאַתָּה, בֶן־אָדָם, הִנָּבֵא עַל־גּוֹג וְאָמַרְתָּ: כּה אָמַר […]

אייקון שיעור אודיו

יחזקאל- הקדמה

אייקון שיעור אודיו

יחזקאל- פרק טז'

אייקון שיעור אודיו

יחזקאל- פרק טז' (המשך)

אייקון שיעור אודיו

יחזקאל- פרק לז'- חזון העצמות היבשות