יונה

יונה פרק א, פסוקים 1-16

יונה היהודי מסרב למלא אחר הוראתו של אלוהים יונה – פרק א' פסוקים 1-16. שיעור ראשון מה מיוחד בלקח הנלמד מחיי יונה הנביא? במהלך השיעורים נלמד אודות החשיבות בציות לדבר ה' ואת גודל אהבתו לכל העמים. גם ישוע המשיח התייחס ליונה ומציין את האירוע שקרה בחייו כסימן לתחייתו. לפיכך, למרות שספר יונה יחסית קצר, הרי […]

יונה פרק ב, פסוקים 1-11

תפילתו של יונה במעי הדג יונה – פרק ב' שיעור שני אלוהים ציווה על יונה ללכת לעיר נינווה מלאת החטאים ולהזהיר את יושביה כי אם לא יחזרו בתשובה – יושמדו. יונה אינו מעוניין שאלוהים ירחם על אותם אויבים אכזריים לכן הוא קם ובורח מיד מאלוהים. הוא מפליג לקצה העולם (מבחינתו) – לתרשיש. בעודו בים, אלוהים […]

יונה פרקים ג – ד

אנשי נינווה חוזרים בתשובה – לקח הקיקיון יונה – פרקים ג'-ד' שיעור שלישי ואחרון עד כה למדנו את שני הפרקים הראשונים של ספר הנביא יונה, ומהם למדנו מספר לקחים מאוד חשובים. אי אפשר לברוח מאלוהים, אלוהים ישיג אותך בכל מקום. ציות לאלוהים ימנע ממך ומהסובבים אותך סבל מיותר. יונה ברח מאלוהים כי סרב ללכת לבשר […]