מיכה

מיכה הנביא פרקים ג-ה

ספר הנביא מיכה פרקים ג-ה.   מיכה המורשתי שמו של הנביא הינו הצורה המקוצרת של השם: מיכיהו שמשמעו: "מי כמוך באלים ה'?" (שמות ט"ו 11, מיכה ז' 18). שמו של הנביא מתחבר למסר שבפיו שהרי משא דברו נועד להציג את ריבונותו ועליונותו של אלוהים על כל אדם ועם. כתבי הקודש אינם מציגים את הנביא על […]

אייקון שיעור אודיו

מיכה- פרק א'

אייקון שיעור אודיו

מיכה- פרק ב' (חמדנות)