זכריה

זכריה הנביא – שיעור מס' 1 – פרק א, פסוקים 6-1

  שיעור מס' 1   זכריה הנביא פרק א 6-1   מבוא כראוי לכל ספר מן התנ"ך שמתחילים ללמוד ממנו, נפתח ברקע היסטורי קצר ונציין את המסר המרכזי שבפי הנביא. גלות 70 השנים בבבל, שממנה חזר זכריה לישראל, החלה בשנת 605 לפנה"ס. בשנת 586 לפנה"ס עלה נבוכדנאצר הבבלי שוב על יהודה, הרס אותה, החריב את […]

זכריה הנביא – שיעור מס' 2 – פרק א, פסוקים 17-7

שיעור מס' 2   זכריה הנביא פרק א 17-7   מבוא ספר זכריה מכיל, ב-14 פרקיו, ריכוז גדול במיוחד של נבואות על אודות המשיח. זכריה — משמעות שמו, "אלוהים זוכר" — הוא בן זמנו של חגי הנביא. הוא פעל בארץ מיד לאחר החזרה מגלות בבל שארכה 70 שנים. העם בתקופה זו היה מיואש בגלל לחץ […]

זכריה הנביא – שיעור מס' 3 – פרק ב, פסוקים 4-1

זכריה הנביא פרק ב 4-1 מבוא  בשיעור שעבר למדנו את החזון הראשון מתוך שמונה שקיבל זכריה. מטרת כל החזיונות הייתה לעודד את עם ישראל שחזר מגלות של שבעים שנים: העם התמודד עם אויבים שמנעו מהם את המשך עבודות בניית ירושלים והמקדש. ידי העם רפו ולכן נדרש נביא כמו זכריה (ה' זוכר) בן־ברכיה (ה' יברך) כדי […]

זכריה הנביא – שיעור מס' 4 – פרק ב, פסוקים 9-5

זכריה הנביא פרק ב, פסוקים 9-5   בשיעור שעבר למדנו את החזון השני מתוך שמונה שקיבל זכריה. מטרת כל החזיונות הייתה לעודד את עם ישראל שחזר מגלות של שבעים שנים.   החזון השלישי בחזון השלישי נלמד את גישתו ויחסו של המשיח לירושלים ולעם היושב בציון. זכריה ב 5-9 (זיכרו: החזון נמשך עד פסוק 17): 5 […]

זכריה הנביא – שיעור מס' 5 – פרק ג (חלק א)

זכריה הנביא — שיעור מס' 5 פרק ג (חלק א) בשיעור שעבר למדנו על אודות החזון השלישי מתוך שמונה שזכריה קיבל. מטרת כל החזיונות הייתה לעודד את עם ישראל אשר חזר מגלות של 70 שנה בבבל. שמונת החזיונות מציינים את התהליך שיעבור עם ישראל והעולם עד לנוכחות אלוהים בעמו: שפיטת הגויים, שבירת מרד עם ישראל […]

זכריה הנביא – שיעור מס' 6 – פרק ג (חלק ב)

שיעור מס' 6 זכריה הנביא פרק ג (חלק ב) מבוא להזכירנו: מטרת שמונה החזיונות שקיבל זכריה הייתה לעודד את עם ישראל שחזר מגלות בת 70 שנה. העם התמודד עם אויבים שמנעו ממנו להמשיך את עבודות בניית העיר והמקדש. ידי העם רפו ולכן נדרש נביא כמו זכריה (ה' זוכר) בן־ברכיה (ה' יברך) כדי להזכיר לעם כי […]

זכריה הנביא – שיעור מס' 7 – פרק ד (חלק א)

שיעור מס' 7 זכריה הנביא פרק ד (חלק א) מבוא תזכורת הרקע ומשמעות החזיונות עד כה: עם ישראל חזר מגלות בת 70 שנה בבבל. הוא התמודד עם אויבים שמנעו ממנו להמשיך את עבודות בניית העיר והמקדש. ידי העם רפו ולכן נדרש נביא כמו זכריה (ה' זוכר) בן־ברכיה (ה' יברך) בן־עידו כדי להזכיר להם כי ירושלים […]

זכריה הנביא – שיעור מס' 8 – פרק ד (חלק ב)

שיעור מס' 8 זכריה הנביא פרק ד (חלק ב) מבוא בחלק א של פרק ד למדנו על המנורה שזכריה ראה בחזונו. למדנו שהמנורה הנה סמל של המשיח המאיר את הדרך לבני האדם על מנת שיבואו לנוכחות אלוהים. את סמל המנורה האציל אלוהים על ישראל כעם נבחר כדי שיאיר את אור אלוהים לשאר העמים. הימצאות המנורה […]

זכריה הנביא – שיעור מס' 9 – פרק ד (חלק ג)

שיעור מס' 9 זכריה הנביא פרק ד (חלק ג) מבוא בפרק ד זכריה רואה חזון אשר נועד לעודד את זרובבל, המנהיג המדיני של עם ישראל. בחזון מנורה בת שבעה קנים —  כמוה הייתה במקדש —  אשר השמן מוזן באופן תמידי וללא מגע יד אדם. למדנו שהמנורה במקור הנה סמל של המשיח המאיר את הדרך לבני […]

זכריה הנביא – שיעור מס' 10 – פרק ה, פסוקים 4-1 – החזון השישי

שיעור מס' 10 זכריה הנביא פרק ה 4-1 חמשת החזיונות הראשונים של זכריה עסקו במסר של עידוד ונחמה עבור הגולים שחזרו מבבל. החזיונות הבטיחו שאלוהים יחזור לשכון בירושלים ושישראל יגברו על אוייביהם המנסים לעצור את בנית בית אלוהים וירושלים. לעומת זאת, שלושת החזיונות האחרונים, אשר שניים מהם כתובים בפרק ה, מזהירים את בני ישראל מכל […]