זכריה

זכריה הנביא – שיעור מס' 21 – פרק יא, פסוקים 11-1

זכריה הנביא פרק יא 11-1   מבוא בפרק יא טמונה אחת הנבואות הבולטות ביותר על אודות דחיית הרועה הטוב של עם ישראל, וכל זאת בעבור שלושים מטבעות כסף. לאורך כל התנ"ך אנו רואים תמונה מאוד כואבת: מצד אחד,     אלוהים מתגלה שוב ושוב כרועה היחיד שאוהב את בני עמו ושמוכן לעשות את הכול למענם. מצד שני,      […]

זכריה הנביא – שיעור מס' 22 – פרק יא, פסוקים 17-15

זכריה הנביא פרק יא 17-15   מבוא בפסוקים 14-1 זכריה מתאר את העונש שהטיל אלוהים על עם ישראל ועל ארצו בגלל דחיית הרועה הטוב. הוא הציג מחזה אשר בו מתואר רועה נאמן הנדחה על־ידי הצאן. העם העריך את שווי מסירותו ונאמנותו של הרועה הטוב במחיר חייו של עבד — "שְׁלֹשִׁים כָּסֶף" — שלושים מטבעות של […]

זכריה הנביא – שיעור מס' 23 – פרק יב, פסוקים 6-1

שיעור מספר 23 זכריה הנביא פרק יב פסוקים 6-1 מבוא בפרק יא זכריה תיאר… ●         איך עם ישראל דוחה את הרועה הטוב שלו, את ישוע, ומעריך את ערכו במחיר חייו של עבד — שלושים מטבעות של כסף. ●         מכיוון שעם ישראל דחה את הרועה הטוב, אלוהים יקים על עמו את ה"רֹעֶה האֱוִלִי" — את צר […]

זכריה הנביא – שיעור מס' 24 – פרק יב, פסוקים 9-4

שיעור מס' 24 זכריה הנביא פרק יב פסוקים 9-4 מבוא פרקים ט-יא:          דחיית מלך המשיח. פרקים יב-יד:         מקבלים את המלך שנדחה. בפרק יב זכריה מפרט אירועים אשר יתרחשו בעיקר בסוף תקופת הצרה הגדולה בת שבע השנים. יחזקאל הנביא (בפרקים לח-לט) מציין שתקופה עתידית זו תתחיל בשלום עולמי — הכולל שלום באזורנו — תופעה שהעולם לא […]

אייקון שיעורי טקסט

זכריה הנביא –פרק יב 10 עד יג 1. שיעור מספר 25.

זכריה הנביא — שיעור מס' 25 פרק יב 10 עד יג 1 סוף סוף הגענו לפסוק בתנ"ך המתאר את עם ישראל יורד על ברכיו ומודה כי ישוע הוא בן האלוהים, המושיע, אל שדי. מה הביא את עם ישראל סוף סוף לנקודה שמגשימה את הבטחת אלוהים האב לישוע באיגרת אל הפיליפיים ב 8? — ("הִשְׁפִּיל עַצְמוֹ […]

זכריה הנביא – שיעור מס' 26 – פרק יג, פסוקים 6-1

זכריה הנביא — שיעור מס' 26 פרק יג בשיעור שעבר למדנו את הפסוקים המתארים את הצער, השבר, החרטה והאבל של עם ישראל לאחר שהכיר את ישוע — האחד שנדקר. במשך אלפי שנים עם ישראל טוען כי הוא מאמין באלוהים ואוהב אותו. אך מעשי העם ודברי הנביאים מוכיחים כי אינם מכירים את אלוהים כפי שאלוהים מציג […]

זכריה הנביא – שיעור מס' 27 – פרק יג, פסוקים 9-7

זכריה הנביא — שיעור מס' 27 פרק יג פסוקים 7-9 פסוקים 2-6 תיארו את עומק כנות החזרה בתשובה של שארית ישראל. שארית ישראל תכיר בישוע כאדון ומושיע. אמונת העם תיווכח במעשים ברוכים. האדיקות ללימוד מדויק של דבר ה' ויישומו יהיו כה כנים עד כי אב ואם יענישו את בנם במידה ויואשם כנביא שקר. האדיקות למושיע […]

זכריה הנביא – שיעור מס' 28 – פרק יד, פסוקים 5-1, 15-12

זכריה הנביא — שיעור מס' 28 פרק יד (חלק א) ספר זכריה נועד במקורו לעודד את עם ישראל שחזר מהגלות כי אלוהים לא שכח אותו. למרות הקשיים מבחוץ ומבפנים, אלוהים עודד את עמו בכך שהבטיח להגן עליו, להיות נוכח ולברך אותו. כל זאת אם הם יביטו אליו ויבקשו את חסדו. בעוד פרקים ט-יא תיארו כיצד […]

זכריה הנביא – שיעור מס' 29 – פרק יד, פסוקים 11-6

זכריה הנביא — שיעור מס' 29 פרק יד (חלק ב) ספר זכריה נועד במקורו לעודד את עם ישראל שחזר מגלות כי אלוהים לא שכח אותו. למרות הקשיים מבחוץ ומבפנים, אלוהים עודד את עמו בכך שהבטיח לשמור, להגן, להיות נוכח ולברך אותו. כל זאת אם יביטו אליו ויבקשו את חסדו. בעוד פרקים ט-יא תיארו איך עם […]

זכריה הנביא – שיעור מס' 30 – פרק יד, פסוקים 21-16

זכריה הנביא — שיעור מס' 30 פרק יד (חלק ג) מפסוק 16 עד הסוף. בספר הנביא זכריה, בתוך 14 פרקיו, מרוכזות מספר רב של נבואות אשר בחלקן כבר התגשמו בדיוק מוחלט. לכן מובטחת לנו התגשמותן המדויקת של שאר הנבואות העתידיות. ספר זכריה נועד במקורו לעודד את עם ישראל שחזר מגלות, כי אלוהים לא שכח אותו. […]