זכריה

לוח כרונולוגי -אירועים ותאריכים בספרים: חגי, זכריה, עזרא, נחמיה, דניאל, יחזקאל

ציון תאריכים בספרים: חגי, זכריה, עזרא, נחמיה, דניאל, יחזקאל, אסתר ספר חגי: תאריך מראה מקום תיאור האירוע שתיים לדריווש בראשון לחודש השישי 1 אלול. אוגוסט 520 לפנה"ס. א 1 דבר ה' לראשי העם: זרובבל בן שאלתיאל הפחה וליהושוע בן יהוצדק, הכוהן   הגדול: הגיע העת לבנות את בית אלוהים שתיים לדריווש 24 לחודש השישי – […]

אייקון שיעור אודיו

זכריה- פרק א'

אייקון שיעור אודיו

זכריה- פרק ב' פסוקים 1-4

אייקון שיעור אודיו

זכריה- פרק ב' פסוקים 5-17

אייקון שיעור אודיו

זכריה- פרק ג' פסוקים 1-7

אייקון שיעור אודיו

זכריה פרק ג' פסוקים 8-10

אייקון שיעור אודיו

זכריה- פרק ד'

אייקון שיעור אודיו

זכריה- פרק ה

אייקון שיעור אודיו

זכריה- פרק ו' פסוקים 1-8