דניאל

דניאל הנביא – שיעור מס' 1 – דניאל, פרק א

צעירים יהודים בתרבות פגנית מסעו הראשון של נבוכדנאצר לירושלים (א' 1-2) "בשנת שלוש ליהויקים מלך יהודה בא נבוכדנאצר מלך-בבל ירושלים ויצר עליה: ויתן אדני בידו את-יהויקים מלך-יהודה ומקצת כלי בית-האלהים ויביאם ארץ-שנער בית אלהיו ואת-הכלים הביא בית אוצר אלהיו." במזרח התיכון רעמו תופי המלחמה. מצרים ובבל, שתי מעצמות-העל של שלהי המאה השביעית לפנה"ס, התחרו ביניהן […]

דניאל הנביא – שיעור מס' 2 – דניאל, פרק ב

הפגנת שלטונו הריבוני של ה' על מלכויות הגויים דברי הסבר פרקים ב' 4ב' – ז' 28 של ספר דניאל נכתבו בארמית, בעוד ששאר הספר נכתב בעברית. מדוע כתב דניאל, שהיה עברי, חלק נכבד מספרו בארמית? בימיו של דניאל, וגם לאחר מכן, היתה הארמית שפה בינלאומית. שפה זו היתה בשימוש דיפלומטי ועסקי בארצות רבות, והובנה על-ידי […]

דניאל הנביא – שיעור מס' 3 – דניאל, פרק ג

הפגנת שלטון ה' על עונשי הגויים צלם נבוכדנאצר (ג 1-7) "ויעש המלך נבוכדנצר צלם זהב אשר גבהו ששים אמה ורחבו שש אמות ויצב אותו בבקעת דורא במדינת בבל. וישלח המלך נבוכדנצר לאסף את האחשדרפנים, את המושלים, את הפחות, את השופטים, את הגזברים, את חכמי-המשפט, את הדינים ואת כל שלטונות המדינה, למען יבואו אל חנכת הצלם […]

דניאל הנביא – שיעור מס' 4 – דניאל פרק ד

הפגנת שלטון ה' על מלכי הגויים   הכרזתו המלכותית של נבוכדנאצר (ג' 31-33) "המלך נבוכדנצר אל כל העמים, האומות והלשונות הדרים בכל הארץ. שלומכם ירבה! טוב בעיני לספר את האותות ואת הנפלאות שעשה אתי אל עליון. מה גדולים אותותיו ומה עצומות נפלאותיו! מלכותו מלכות עולם וממשלתו לדור ודור." עקב ההתרחשויות המתועדות בפרק ד', הפיץ נבוכדנאצר […]

דניאל הנביא – שיעור מס' 5 – דניאל, פרק ה

הפגנת שלטון ה' על אמצעי ההגנה של הגויים רקע היסטורי המלך נבוכדנאצר מת ב-7 באוקטובר בשנת 562 לפנה"ס.[1] שלושה מלכים אחרים מלכו אחריו וירדו מעל במת ההיסטוריה, ואז עלה נבונידוס על כס המלכות של בבל בשנת 556 לפנה"ס.[2] נבונידוס מלך בבבל בעת התרחשות המאורעות המתוארים בפרק ה' של ספר דניאל.   משתה בלשאצר (ה 1-4) […]

דניאל הנביא – שיעור מס' 6 – דניאל, פרק ו

הפגנת שלטון ה' על חוקי הגויים מעמד דניאל תחת דריוש (ו 2-4) "ויהי טוב בעיניו למנות על הממלכה מאה ועשרים אחשדרפנים שיהיו בכל הממלכה. ולמעלה מהם שלושה משגיחים, ודניאל אחד מהם, אשר להם ימסרו האחשדרפנים האלה דין וחשבון, לבל תבוא רעה על המלך. ויהי דניאל גדול מכל המשגיחים והאחשדרפנים, יען כי היתה בו רוח יתרה, […]

דניאל הנביא – שיעור מס' 7 – דניאל, פרק ז

הפגנה נוספת של שלטון ה' על ממלכות הגויים מילות הסבר בפרקים ז'-י"ב מתייחס דניאל לחלומות וחזונות שקיבל במהלך שנות חייו האחרונות. חלק מהם ניתנו לו לפני המאורעות המתוארים בפרקים ה' ו-ו'. לפחות אחד מהם ניתן לאחר מאורעות אלו.   חלומו של דניאל (ז 1-14) "בשנה הראשונה לבלשאצר מלך בבל ראה דניאל חלום וחזיונות ראשו באו […]

דניאל הנביא – שיעור מס' 8 – דניאל פרק ח

הפגנת שלטונו הריבוני של אלהים על ישראל אלהים מייסר את ישראל בעתיד הקרוב דברי הסבר עתה, לכשנשלם הקטע העוסק בשלטון אלהים על הגויים, דניאל חוזר להשתמש בשפה העברית. לאור החלום, או החזון, המטריד של פרק ז', דניאל נאבק כנראה בשאלה הבאה: אם שלוש ממלכות גויים נוספות עומדות לשלוט בעולם אחרי בבל, מה יעלה בגורלה של […]

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

דניאל הנביא –מועד ביאת המשיח – מבוסס על הספר "אל עליון"

דניאל פרק ט   המשיח שנכרת או הופעתו הראשונה של המשיח בארץ לפי הכתוב בתנ"ך פרק ט בספר דניאל מכיל נבואה שהיא מהחשובות שבתנ"ך: היא חוזה מראש את המועד המדויק בו יופיע המשיח עלי אדמות. זוהי אחת ההוכחות החותכות לכך שישוע הנו אֵל שַׁדַּי, המשיח היהודי המובטח. הנבואה היא תשובת אלוהים לתפילת הנביא דניאל בפרק […]

דניאל הנביא – שיעור מס' 10 – דניאל, פרק י

הקדמה להתגלות האחרונה – פרקים י 1  עד יא 1   דברי הסבר פרקים י' עד י"ב מכילים את ההתגלות האחרונה שדניאל קיבל והעלה על הכתב. ההתגלות מציגה את שלטון אלהים על ישראל בעתיד הקרוב והרחוק. הקטע הראשון בשלושת הפרקים (י' 1 – י"א 1) מכיל את ההקדמה להתגלות החדשה. הקדמה זו מסבירה כיצד קיבל […]