דניאל

דניאל הנביא – שיעור מס' 11 – דניאל, פרק יא

הפגנת ריבונותו של אלהים על ישראל בעתיד הקרוב והרחוק (פרקים יא 2 – יב 3)   הערה מעניינת חלקה הראשי הראשון של ההתגלות החדשה שנתן המשיח לדניאל (יא 2-35) הוא אחד הקטעים השנויים ביותר במחלוקת בכתובים. לאחר סקירה היסטורית של ארבעה שליטים פרסיים ואלכסנדר הגדול מיוון (פס' 2-4), נותן הקטע פרטי-פרטים אודות השושלת התלמאית ממצרים […]

דניאל הנביא – שיעור מס' 12 – דניאל, פרק יב

הוראות אחרונות ושאלות – (פרק יב 4-13)   הציווי לשמר את החזון (יב 4) "ואתה דניאל סתם הדברים וחתם הספר עד-עת קץ ישטטו רבים ותרבה הדעת:" לאחר שסיים המשיח  לתת לדניאל את ההתגלות החדשה, הוא ציווה עליו לשמר "הדברים" (ההתגלות החל מפרק י"א 2 ועד י"ב 3) ו"הספר" (אולי ספר דניאל כולו) למשך עת הקץ […]

לוח זמנים דניאל פרק ט

נבואת דניאל אודות המשיח