דניאל

דניאל הנביא – שיעור מס' 11 – דניאל, פרק יא

הפגנת ריבונותו של אלהים על ישראל בעתיד הקרוב והרחוק (פרקים יא 2 – יב 3)   הערה מעניינת חלקה הראשי הראשון של ההתגלות החדשה שנתן המשיח לדניאל (יא 2-35) הוא אחד הקטעים השנויים ביותר במחלוקת בכתובים. לאחר סקירה היסטורית של ארבעה שליטים פרסיים ואלכסנדר הגדול מיוון (פס' 2-4), נותן הקטע פרטי-פרטים אודות השושלת התלמאית ממצרים […]

דניאל הנביא – שיעור מס' 12 – דניאל, פרק יב

הוראות אחרונות ושאלות – (פרק יב 4-13)   הציווי לשמר את החזון (יב 4) "ואתה דניאל סתם הדברים וחתם הספר עד-עת קץ ישטטו רבים ותרבה הדעת:" לאחר שסיים המשיח  לתת לדניאל את ההתגלות החדשה, הוא ציווה עליו לשמר "הדברים" (ההתגלות החל מפרק י"א 2 ועד י"ב 3) ו"הספר" (אולי ספר דניאל כולו) למשך עת הקץ […]

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

דניאל פרק ט' – מועד כריתת המשיח

דניאל פרק ט' – מועד ביאת המשיח נחמת ישראל וירושלים – משיח נכרת. פרק ט' בספר דניאל מתחיל בנבואה שהיא מהחשובות שבתנ"ך: היא חוזה מראש את המועד המדויק בו ייכרת המשיח עלי אדמות. זוהי אחת ההוכחות החותכות לכך שישוע הנו אֵל שַׁדַּי, המשיח היהודי המובטח. הנבואה היא תשובת אלוהים לתפילת הנביא דניאל בפרק ט' 19-1. […]

לוח זמנים דניאל פרק ט

נבואת דניאל אודות המשיח