נחמיה

נחמיה פרק א

נחמיה שומע את החדשות מהמשלחת מיהודה. – תפילת נחמיה למען ישראל וירושלים ספר נחמיה   מבוא א. ספר נחמיה מתאר את בניית חומות ירושלים בעת בה אויבי ישראל פעלו בכל מרץ למנוע עשיית כל דבר טוב ליהודים ולעיר ירושלים. נחמיה מתאר את המאמץ המשותף של משפחות רבות ביהודה לבניית חומות ירושלים. לנו ניתנת זכות גדולה […]

נחמיה פרק ב

האישור לבניית ירושלים פרק ב בספר נחמיה נראה על פניו כפרק תמים המציג סיפור חיובי, אך כאשר בוחנים את הנתונים שהפרק מספק מגלים שהוא אחד הפרקים בכתבי הקודש הכוללים מידע חשוב ביותר – החוליה החסרה – העוזר לפענח נבואה נחשקת ביותר, הנבואה על אודות תאריך הופעתו של המשיח הכתובה בספר דניאל פרק ט. פסוקים 1-3: […]

נחמיה פרק ג (1)

נחמיה פרק ג (שיעור ראשון) בניית שערי ירושלים לאחר שנחמיה סקר בסיור הלילי את כל חומת ירושלים ההרוסה על כל שעריה השרופים, הוא החל מיד בשיקום ההריסות. פרק ג נראה לקורא הלא מיומן כפרק המלא בנתונים "משעממים", כמו מסד נתונים, ולכן רבים מהקוראים חולפים על פרק זה במהרה. לעומת זאת, מי שרגיש לדברים האהובים על […]

נחמיה פרק ג (2) – מרכזיותה וחשיבותה של ציון

נחמיה פרק ג – ה' אוהב את שערי ציון   בשיעור שעבר למדנו אודות תחילת בניית חומת ירושלים ושערי העיר. נוכחנו לדעת שנחמיה מרבה בפרטים בכל הקשור לשמות השערים והפעולות הקשורות לבניית חומות ירושלים. ציינו את החשיבות של השתתפות הכוהן הגדול ושאר הכוהנים בבנייה, את הסיבה לבניית שער הצאן כראשון בשערים ואת ההקדשה של שער […]

נחמיה פרק ד (1)

נחמיה פרק ד (שיעור ראשון) – פסוקים 1-12   התמודדות עם האויבים בעת בניית חומות ירושלים     נחמיה מסיים את פרק ג בציון העובדה שחומות ירושלים חוברו ונבנו עד מחצית מגובהן. האם אויבי היהודים ישלימו עם המצב ויניחו ליהודים להמשיך ולסיים את העבודה עד תום? ממש לא! אויבי היהודים הבינו כי תכנית א' – […]

נחמיה פרק ד (2)

נחמיה פרק ד (שיעור שני) – פסוקים 13-17   "רחוק מאח – קרוב לאש!"   בפסוקים הבאים נחמיה ממשיך לטפל בבעיות הביטחון המטרידות את יושבי ירושלים. לכאורה, ניתן לחבר את הקטע הבא לשיעור שעבר. הסיבה שהפרדתי את פסוקים 13-17 מקודמיהם נובעת מן הלקח החשוב שהמאמינים בישוע חייבים ללמוד מפסוקים אלה, דהיינו…   חשיבות ההתחברות והקרבה […]

נחמיה פרק ה

"נגד שעבוד אחים" – נחמיה מוכיח את שאר המנהיגים ומדריך אותם לשמוט את חובות הנזקקים נחמיה פרק ה   שמיטת חובות נחמיה מוכיח את שאר המנהיגים ומדריך אותם לשמוט את חובות הנזקקים תוכן הפרק: פסוקים 1-5:        תלונת העם על שעבוד אחים. פסוקים 6-13:     תוכחת נחמיה לעשירים ודרישתו שישמטו את החובות. פסוקים 14-16:   ויתוריו של נחמיה […]

נחמיה פרק ו

נחמיה ניצל ממארב של סנבלט ושאר אויבי ישראל נחמיה ניצל ממארב תוכן הפרק: פסוקים 1-4:       סנבלט ורעיו זוממים פגישה עם נחמיה במטרה לפגוע בו או לערער את מעמדו. פסוקים 5-9:       תשובת נחמיה להזמנה של סנבלט ורעיו. פסוקים 10-14:   הניסיון להטעות את נחמיה על־ידי נביא שקר. פסוקים 15-19:   השלמת החומה ורישומה על הגויים מסביב והניסיון להשלים […]

נחמיה פרק ז

נחמיה פרק ז   רשימת הגולים השבים מבבל בפרק ז נחמיה מפרט את שמות הגולים אשר שבו מבבל לירושלים. רשימה שכזו נמצאת גם בספר עזרא פרק ב פסוקים 1-70. ההבדלים הקטנים בין הרשימות נובעים, ככל הנראה, מכך שרשימת עזרא מונה את אלו המוכנים והמתכוננים לעלות לירושלים. לעומתה, רשימת נחמיה מציינת את שמות העולים בפועל. נחמיה […]

נחמיה פרק ח

"חדוות יהוה היא מעוזכם" – אסיפת עם לכבוד גמר בניית החומה באחד בתשרי, חג התרועה – חוגגים את חג הסוכות חדוות יהוה היא מעוזכם אסיפת עם לכבוד גמר בניית החומה באחד בתשרי — חג התרועה חלוקת הפרק: פסוקים 1-3:       אסיפת עם לכבוד גמר בניית החומה באחד בתשרי — חג התרועה; פסוקים 4-8:       הטקס וסדר הקריאה […]