הבשורות

בשורת יוחנן – שיעור מס' 49

פרק טז, פסוקים 5-15 הגענו לשלב המתאר את היממה האחרונה בחייו של ישוע המשיח עלי אדמות. התקופה היא חג הפסח. ישוע מסיים את ארוחת ליל הסדר עם תלמידיו, הארוחה הידועה בשם: הסעודה האחרונה. יהודה איש קריות, התלמיד אשר הסגיר את ישוע לכהן הגדול בדיוק כמו שניבא זכריה הנביא בפרק י"א – מופרד מהתלמידים.   בעוד […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 50

פרק יז, פסוקים 1-5 בעוד הכהן הגדול עורך את ההכנות ללכוד את ישוע המשיח ואת תלמידיו, ישוע מדבר עם תלמידיו ומכין אותם לעזיבתו. התלמידים מאוד חוששים כי חייהם בסכנה והנה כעת ישוע עוזב! ישוע מרגיעם ואומר כי למרות עזיבתו הפיזית, אלוהים יחתום אותם ברוח קודשו. רוח הקודש יאפשר להם לחיות חיים מלאי עדות בעולם מלא […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 51

פרק יז, פסוקים 6-19 בשיעור שעבר התחלנו ללמוד את תפילתו של ישוע. מה למדנו? ישוע לימד אותי כי את אלוהים ניתן לפאר דרך הציות לדברו ורצונו מתוך אהבה. חיים משיחיים אינם קלים, אלו חיים של חיקוי המשיח ולכן הינם בלתי אפשריים ללא כוח אלוהים! בתפילתו, ישוע לימד אותנו להתפלל על מנת שנקבל כוח להשלים את […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 52

פרק יז, פסוקים 20-26 בשיעור שעבר למדנו את תוכן תפילתו של ישוע עבור תלמידיו. ישוע התפלל לאלוהים האב על מנת שישמור בכוחו את תלמידיו אשר נשארים בעולם הנתון להשפעתו של הרע, של השטן. ישוע ביקש כי תלמידיו יהיו מאוחדים, כמו שישוע מאוחד עם אלוהים האב. ישוע ביקש שהם יהיו מובדלים לשירותו. ישוע עשה זאת מכיוון […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 53

פרק יח, פסוקים 1-11 בשיעור שעבר סיימנו ללמוד את תוכן תפילתו של ישוע. א. ישוע התפלל על מנת שאביו שבשמים יתן לו את הכח לפאר אותו, יתן לו את הכח להשלים את הציות על הצלב. ב. ישוע התפלל לאלוהים האב עבור תלמידיו ופרי ציותם – עבור כל המאמינים במשך הדורות. ישוע ביקש מהאב שישמור בכוחו […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 54

פרק יח, פסוקים 12-27 בשיעור שעבר למדנו אודות תחילת מאסרו של ישוע בגת שמנים. לאחר שישוע התפלל לאביו שבשמיים שיעניק לו את הכח למלא את רצונו, המשיך ישוע ובין היתר התפלל שאלוהים האב ישמור את תלמידיו מן הרע, מכח השטן. חלפו דקות מסיום התפילה ויהודה איש קריות עם החיילים והשומרים באים לתפוס את ישוע ותלמידיו. […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 55

פרק יח, פסוקים 28-38 בשיעור שעבר למדנו איך יוחנן מתאר את החקירה של ישוע לעומת ההתכחשויות של שמעון. בעוד ישוע עומד בגאון מול חקירותיו של חנן הכהן הגדול ומגן על תלמידיו, מתכחש שמעון 3 פעמים לקרבתו לישוע. מיד לאחר ששמעון התכחש שלוש פעמים, הצטלבו מבטיהם של שמעון וישוע. שמעון זכר את דברי ישוע שאמר לו […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 56

פרק יח, פסוקים 38-40 לאורך שנים רבות לימד אלוהים את עמו אודות קורבן הפסח הנצחי, והנה הוא בא. משיח ישראל, ישוע המשיח מופיע בדיוק על פי דברי הנביאים על מנת לשלם בדמו את מחיר הכפרה של החטאים שלי ושלך. בחג הפסח עומד להיצלב שה האלוהים – משיח ישראל, ישוע המשיח. מי שרואה בדמו של ישוע […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 57

פרק יט, פסוקים 1-16 בשיעור שעבר ראינו את התוצאה הקשה של ההתרחקות מלימוד דבר אלוהים הטהור. כשבני ישראל, מנהיגים ועם, עמדו מול הבחירה בין ישוע בן אלוהים לבין ישוע בר-אבא הפושע, הם בחרו שפילטוס ישחרר את בר-אבא , בן האב השקרי, לחופשי, ואילו את ישוע בן האלוהים, רצו להוציא להורג.   ישוע בר-אבא אשר שדד […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 58

פרק יט, פסוקים 17-27 בשיעור שעבר למדנו שישוע הולבש בגלימת ארגמן כיאה למלך ועל ראשו הונח כתר קוצים. למרות שמטרת החיילים הרומיים היתה להשפיל את ישוע, הרי שהופעתו תיארה במדויק את תיאור משימתו. ישוע הוא מלך אשר בא לשאת על גופו את מחיר החטא שלי ושלך: זיכרו כי קוצים היו התגובה הראשונה של האדמה כתוצאה […]