הבשורות

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ה,38-42) – שיעור מס' 39

בשורת מתי פרק ה, פסוקים 38-42 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק יד) – בעניין מידה כנגד מידה השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 39 בשורת מתי פרק ה, פסוקים 38-42   הדרשה של ישוע על ההר (חלק יד) – בעניין מידה כנגד מידה   מול ים כינרת ישוע יושב עם […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ה,43-48) – שיעור מס' 40

בשורת מתי פרק ה, פסוקים 48-43 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק טו) – בעניין "אהב את אויבך" השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 40 בשורת מתי פרק ה, פסוקים 48-43 (ראה גם לוקס ו 27-36)   הדרשה של ישוע על ההר (חלק טו) – בעניין "אהב את אויבך"   ישוע […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ו,1-4) – שיעור מס' 41

בשורת מתי פרק ו, פסוקים 1-4 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק טז) – בעניין גמילות חסדים השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 41 בשורת מתי פרק ו, פסוקים 1-4   הדרשה של ישוע על ההר (חלק טז) – בעניין גמילות חסדים   ישוע ממשיך ללמד את הנמצאים בקרבתו ועתה מלמדם […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ו,5-8) – שיעור מס' 42

בשורת מתי פרק ו, פסוקים 5-8 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק יז) – בעניין תפילה (1) השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 42 בשורת מתי פרק ו, פסוקים 5-8   הדרשה של ישוע על ההר (חלק יז) – בעניין תפילה (1)   ישוע מלמד את הנמצאים בקרבתו אודות גמילות חסדים, […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ו,9-10) – שיעור מס' 43

בשורת מתי פרק ו, פסוקים 9-10 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק יח) – בעניין תפילה (2) השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 43 בשורת מתי פרק ו, פסוקים 9-10   הדרשה של ישוע על ההר (חלק יח) – בעניין תפילה (2)   בפסוקים 5-8 ישוע הוציא לאור ותיאר את הצביעות […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(לוקס יא,2-4) – שיעור מס' 44

בשורת מתי פרק ו, פסוקים 11-12 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק יט) – בעניין תפילה (3) השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 44 בשורת מתי פרק ו, פסוקים 11-12 (ראה גם לוקס יא 2-4)   הדרשה של ישוע על ההר (חלק יט) – בעניין תפילה (3) ישוע מלמד את תלמידיו […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ו,13) – שיעור מס' 45

בשורת מתי פרק ו, פסוק 13 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק כ) – בעניין תפילה (4) השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 45 בשורת מתי פרק ו, פסוק 13 (ראה גם לוקס יא 2-4)   הדרשה של ישוע על ההר (חלק כ) – בעניין תפילה (4)   ישוע מלמד את […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ו,16-18) – שיעור מס' 46

בשורת מתי פרק ו, פסוקים 16-18 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק כא) – בעניין צום השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 46 בשורת מתי פרק ו, פסוקים 16-18   הדרשה של ישוע על ההר (חלק כא) – בעניין צום   ישוע מלמד את הנמצאים בקרבתו אודות גמילות חסדים, תפילה וצום. […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ו,19-21) – שיעור מס' 47

בשורת מתי פרק ו, פסוקים 19-21 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק כב) – יחסינו לכסף השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 47 בשורת מתי פרק ו, פסוקים 19-21   הדרשה של ישוע על ההר (חלק כב) – יחסינו לכסף   לאחר שישוע המשיח לימד את תלמידיו ושאר הנוכחים אודות גמילות […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ו,22-34) – שיעור מס' 48

בשורת מתי פרק ו, פסוקים 22-34 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק כג) – התמקדות מוחלטת בשירות אלוהים השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 48 בשורת מתי פרק ו, פסוקים 22-34   הדרשה של ישוע על ההר (חלק כג) – התמקדות מוחלטת בשירות אלוהים   בשיעור שעבר למדנו את פסוקים 19-21. […]