הבשורות

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי טז,5-12) – שיעור מס' 79

שאור הפרושים – מתי טז פסוקים 5-12 הבשורה על פי מתי פרק ט"ז 5-12. (פסוקים מקבילים: מרקוס ח' 14-21) שיעור שבעים ותשעה – שאור הפרושים השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח. לאחר שישוע המשיח ביקר את התנהגותם של הפרושים והצדוקים שבאו לנסות אותו: [" את פני הארץ ופני השמים יודעים אתם לפרש, הכיצד אינכם יודעים […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי טז,13-28) – שיעור מס' 80

"אתה המשיח בן אלוהים חיים!" – מתי טז 13-28 הבשורה על פי מתי פרק ט"ז 13-28. (פסוקים מקבילים: מרקוס ח' 27-30, לוקס 18-21) ההתוודות של שמעון כיפא – "אתה המשיח, בן אלוהים חיים!" שיעור שמונים השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח. ישוע המשיח מתרחק מהפרושים והצדוקים. הוא לוקח את תלמידיו לקיסריה פיליפי, (איזור הבניאס), לרגלי […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי טז,19-23) – שיעור מס' 81

הסמכות שישוע מעניק לתלמידיו ומחיר התלמידות – מתי טז 19-23 הבשורה על פי מתי פרק ט"ז 19-23. (פסוקים מקבילים: מרקוס ח' 27 – ט' 1, לוקס ט' 18-27) הסמכות שישוע מעניק לתלמידיו ומחיר התלמידות שיעור שמונים ואחד השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח. המשך משיעור שעבר. ישוע שואל את תלמידיו: "מה אומרים האנשים על בן-האדם, […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי טז,24-28) – שיעור מס' 82

מחיר התלמידות – מתי פרק טז 24-28 הבשורה על פי מתי פרק ט"ז 24-28. (פסוקים מקבילים: מרקוס ח' 27 – ט' 1, לוקס ט' 18-27) מחיר התלמידות     השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח.    המשך משיעור שעבר. ישוע הבטיח לתלמידיו סמכות גדולה. התלמידים עתידים להיות שליחיו ונציגיו של אלוהים בארץ. מה שתלמידי ישוע […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי יז,1-8) – שיעור מס' 83

התגלותו של ישוע בהדר לעיני שלושה מתלמידיו – מתי פרק יז 1-8 הבשורה על פי מתי פרק י"ז פסוקים 1-8. (פסוקים מקבילים: מרקוס ט' 2-13, לוקס ט' 28-36) התגלותו של ישוע בהדר לעיני חלק מתלמידיו. השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח. בפרק ט"ז ישוע המשיח נשאל על ידי הפרושים והצדוקים להראות להם אות מהשמים כדי […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח (מתי יז,9-21)– שיעור מס' 84

תכלית אליהו הנביא וכשלון התלמידים לרפא נער – בשורת מתי פרק יז 9-21 הבשורה על פי מתי פרק י"ז פסוקים 9-21. (פסוקים מקבילים: מרקוס ט' 2-29, לוקס ט' 28-43) א. ישוע מסביר לתלמידיו אודות תכליתו של אליהו הנביא ב. כשלון התלמידים לרפא נער חולה. השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח. לאחר התגלותו של ישוע המשיח […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי יז,24-27) – שיעור מס' 85

מס מחצית השקל – חובת המאמין לסמכות שלטונית – מתי יז 24-27 הבשורה על פי מתי פרק י"ז פסוקים 24-27. מס מחצית השקל לבית המקדש – חובתו של המאמין לסמכות שלטונית. השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח. מפסגת ההר שבו ישוע התגלה בהדר לנגד שלושת תלמידיו, ירדה החבורה לחבור אל שאר התלמידים. כשכולם היו ביחד […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי יח,1-14) – שיעור מס' 86

מיהו הגדול במלכות אלוהים? – בשורת מתי פרק יח פסוקים 1-14 הבשורה על פי מתי פרק י"ח פסוקים 1-14. מיהו הגדול במלכות אלוהים? (מרקוס ט' 33-50, לוקס ט' 46-50) השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח. ישוע היה עם שלושה מתלמידיו על ההר ולנגד עיניהם השתנה ונראה בכבוד אלוהים. לידו הופיעו אליהו הנביא ומשה רבינו. האירוע […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי יח,15-35) – שיעור מס' 87

סליחה – בשורת מתי פרק יח פסוקים 15-35 בכל פעם שאנו מזכירים את פרק י"ח בספר מתי, עולה המחשבה על משמעת קהילתית, משפט, עונש וחטא בגוף המשיח. לאמיתו של דבר, הפרק נועד ללמד את תלמידי ישוע לחיות חיי ענווה, הקרבה ולסלוח אחד לשני למען נשמור את אחדות גוף המשיח בקדושה וטוהר. בדרך זו שמו של […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(לוקס ט,57-62) – שיעור מס' 88

מחיר התלמידות – שלושה שאינם ראויים – בשורת לוקס פרק ט פסוקים 57-62 (מתי ח 18-22) הבשורה על פי לוקס פרק ט' 57-62 מחיר התלמידות – שלושה שאינם ראויים (מתי ח' 18-22) השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח. אנשים רבים היו עדים לפעולות שישוע עשה. ביניהם היו סופרים, פרושים, עניים ועשירים. דבריו של ישוע, מנהיגותו […]