יוחנן-א

איגרתו הראשונה של יוחנן — שיעור מס' 11 — פרק ה, פסוקים 21-13

  איגרתו הראשונה של יוחנן — שיעור מס' 11 — פרק ה, פסוקים 21-13 יש כוח בשם ישוע – את זה אנו יודעים! בשיעור הקודם למדנו את פסוקים 6-12. בפסוקים הללו יוחנן הבהיר לנו שכל האמת של אלוהים, המושיע בני אדם, אך גם זו המרשיעה חוטאים, מתבטאת בחייו, זהותו ופועלו של ישוע המשיח. תכלית כתבי […]

הראשונה ליוחנן פרק א פסוק 1(מבוא)

הראשונה ליוחנן פרק א פסוק 2

הראשונה ליוחנן פרק א פסוק 5-8

הראשונה ליוחנן פרק א פסוק 7-9

הראשונה ליוחנן פרק ב פסוק 1-2

הראשונה ליוחנן פרק ב פסוק 3-6

הראשונה ליוחנן פרק ב פסוק 7-11

הראשונה ליוחנן פרק ב פסוק 12-17

הראשונה ליוחנן פרק ב פסוק 12-17 המשך