טימותיאוס-1

האגרת הראשונה לטימותיאוס – שיעור מס' 9

פרק ה, פסוקים 1-16 – חיי קהילה (חלק א) בשיעור זה נתמקד באופי היחסים ודפוסי ההתנהגות בקהילה. עד כה שאול השליח לימד אותנו את הצורך באמונה אמיתית ומצפון טהור על מנת לשמור על האמת בבית אלוהים. הוא גם לימד כיצד להתפלל בבית אלוהים, והציב את התנאים הנדרשים מנושאי תפקידים בבית אלוהים. משפט המפתח של האיגרת […]

האגרת הראשונה לטימותיאוס – שיעור מס' 10

פרק ה, פסוקים 11-16 – חיי קהילה (חלק ב) משפחה קיימת כדי לספק את הצרכים הבסיסיים של אבריה — צרכים רוחניים, רגשיים, חברתיים וחומריים. כששאול השליח הציג את המאמינים כבני בית אלוהים (ראשונה לטימותיאוס ג 15), וכשישוע קרא לנו אחים ואחיות, הוא התכוון שעל הקהילה לספק את כל הדברים הטובים לכל איבר בה — כמו […]

האגרת הראשונה לטימותיאוס – שיעור מס' 11

פרק ו – יחס המאמין לכסף ולרכוש בשני השיעורים הקודמים למדנו את אחריות הקהילה כלפי הנזקקים שבתוכה. לדוגמה: על הקהילה מוטלת האחריות לטפל באלמנה זקנה ללא משפחה אשר הקדישה את חייה לשירות האדון. תפקיד הקהילה אינו מסתכם בתחום זה בלבד, אלא מתרחב לכל נושא העזרה לחלש ולבודד בתוך בית אלוהים. על מנת שהקהילה תעמוד בהתחייבויותיה […]

האגרת הראשונה לטימותיאוס – שיעור מס' 12

פרק ו, פסוקים 6-16 – הוראת שקר לעומת חיי חסידות שאול השליח כתב לטימותיאוס איגרת המדריכה אותו ואותנו, ילדי אלוהים, איך להתנהג בבית אלוהים. למדנו … את החשיבות שבשמירה על טוהר לימוד דבר ה', איך עלינו להתנהג ולהשתתף בתפילה ציבורית, את התנאים והתכונות הנדרשים ממנהיגי קהילה, וכן את החובות שלנו כלפי שאר האחים והאחיות בקהילה. […]

אייקון שיעור אודיו

בלתי ניתנים לעצירה(1 טימותאוס א' 12-18)