ברית חדשה

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(יוחנן ו,1-15) – שיעור מס' 74

בשורת יוחנן פרק ו, פסוקים 1-15 – האכלת חמשת אלפים איש בשורת יוחנן פרק ו, פסוקים 1-15 (קטעים מקבילים: מתי יד, מרקוס ו, לוקס ט) האכלת חמשת אלפים איש פרק ו' מתאר נס מרכזי בחיי ישוע, נס שמוזכר בכל ארבעת הבשורות. במהלך השיעור אני אזכיר נתונים הכתובים גם בשאר הבשורות. יוחנן מרחיב את תיאור הנס […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(יוחנן ו,16-35) – שיעור מס' 75

בשורת יוחנן פרק ו, פסוקים 16-35 בשורת יוחנן פרק ו, פסוקים 16-35 בשיעור שעבר למדנו איך ישוע מאכיל 5000 איש עם חמישה כיכרות לחם ושני דגים. לאחר שההמון שבע, הם רצו להמליך את ישוע כמלך (יוחנן ו 15). ההמון ראה בישוע את התגשמות נבואת משה בדברים יח 15-19: כמו שמשה נתן אוכל לעמו במשך 40 […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(יוחנן ו,36 עד הסוף) – שיעור מס' 76

בשורת יוחנן פרק ו, מפסוק 36 עד סוף הפרק בשורת יוחנן פרק ו, מפסוק 36 עד סוף הפרק בתחילת פרק ו' ישוע מבצע את נס (אות) האכלת 5000 האנשים בלחם ודגים. ישוע לקח חמש כיכרות לחם ושני דגים, התפלל והאכיל לשובע את כל הקהל. לאחר שההמון שבע, הם רצו להמליך את ישוע למלך. ישוע קורא […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי טו,21-28) – שיעור מס' 77

בשורת מתי פרק טו, פסוקים 21-28 בשורת מתי פרק טו, פסוקים 21-28 (פסוקים מקבילים: מרקוס ז' 24-30)   לאחר שישוע המשיח ביצע את נס הלחם והדגים והאכיל את ההמון (היהודי) ליד הכינרת (יוחנן ו), ההמון רטן עליו והתרחק ממנו. מיד לאחר מכן התרחש המפגש בין סופרים ופרושים שבאו מירושלים לבין ישוע. באותו מפגש האשימו הפרושים […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי טז,1-4) – שיעור מס' 78

בשורת מתי פרק טז, פסוקים 1-4 בשורת מתי פרק טז, פסוקים 1-4 (הקטעים המקבילים: מרקוס ח 11-13; לוקס יב 54-56)   לאחר שישוע המשיח ביצע ניסים והראה את חסדו הרב של אלוהים גם בין הגויים (איזור צור וצידון והצד הצפון מזרחי של הכינרת), הוא חוזר עם תלמידיו לצד המערבי המאוכלס ברוב יהודי. מתי טז 1-4: […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי טז,5-12) – שיעור מס' 79

שאור הפרושים – מתי טז פסוקים 5-12 הבשורה על פי מתי פרק ט"ז 5-12. (פסוקים מקבילים: מרקוס ח' 14-21) שיעור שבעים ותשעה – שאור הפרושים השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח. לאחר שישוע המשיח ביקר את התנהגותם של הפרושים והצדוקים שבאו לנסות אותו: [" את פני הארץ ופני השמים יודעים אתם לפרש, הכיצד אינכם יודעים […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי טז,13-28) – שיעור מס' 80

"אתה המשיח בן אלוהים חיים!" – מתי טז 13-28 הבשורה על פי מתי פרק ט"ז 13-28. (פסוקים מקבילים: מרקוס ח' 27-30, לוקס 18-21) ההתוודות של שמעון כיפא – "אתה המשיח, בן אלוהים חיים!" שיעור שמונים השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח. ישוע המשיח מתרחק מהפרושים והצדוקים. הוא לוקח את תלמידיו לקיסריה פיליפי, (איזור הבניאס), לרגלי […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי טז,19-23) – שיעור מס' 81

הסמכות שישוע מעניק לתלמידיו ומחיר התלמידות – מתי טז 19-23 הבשורה על פי מתי פרק ט"ז 19-23. (פסוקים מקבילים: מרקוס ח' 27 – ט' 1, לוקס ט' 18-27) הסמכות שישוע מעניק לתלמידיו ומחיר התלמידות שיעור שמונים ואחד השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח. המשך משיעור שעבר. ישוע שואל את תלמידיו: "מה אומרים האנשים על בן-האדם, […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי טז,24-28) – שיעור מס' 82

מחיר התלמידות – מתי פרק טז 24-28 הבשורה על פי מתי פרק ט"ז 24-28. (פסוקים מקבילים: מרקוס ח' 27 – ט' 1, לוקס ט' 18-27) מחיר התלמידות     השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח.    המשך משיעור שעבר. ישוע הבטיח לתלמידיו סמכות גדולה. התלמידים עתידים להיות שליחיו ונציגיו של אלוהים בארץ. מה שתלמידי ישוע […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי יז,1-8) – שיעור מס' 83

התגלותו של ישוע בהדר לעיני שלושה מתלמידיו – מתי פרק יז 1-8 הבשורה על פי מתי פרק י"ז פסוקים 1-8. (פסוקים מקבילים: מרקוס ט' 2-13, לוקס ט' 28-36) התגלותו של ישוע בהדר לעיני חלק מתלמידיו. השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח. בפרק ט"ז ישוע המשיח נשאל על ידי הפרושים והצדוקים להראות להם אות מהשמים כדי […]