ברית חדשה

בשורת יוחנן – שיעור מס' 14. פרק ד פסוקים 43-54. ריפוי בנו של איש הממשל

ריפוי בנו של איש הממשל   בשיעור שעבר למדנו שהבשורה אודות ישוע המשיח הגיעה לשומרונים בעקבות שהייתו של ישוע המשיח בקרבם, עת שהיה בדרכו לגליל. בעוד הפרושים מודאגים מפעולת הלימוד של ישוע ומנסים בכל דרך להאטה ולהפסיקה, השומרונים שנחשבים לטמאים ומרוחקים בעיני היהודים, משכילים לזהות את משיח העולם. יומיים נשארו ישוע ותלמידיו כאורחי העיר בשומרון […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 15. פרק ה 1-16. ריפוי הנכה בבית חסדא

ישוע מרפא את הנכה ביום השבת בבריכת בית חסדא   בשיעור שעבר סיימנו את פרק ד עם נס נוסף שעשה ישוע, ריפוי בנו של איש הממשל במילים: "לך, בינך חי". מדברי הימים ב פרק כ למדנו את הפרוצדורה שעל פיה עלינו לנהוג כדי לראות את מלוא כוח אלוהים פועל בחיינו. בפרק ה, יוחנן ממשיך לתאר […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 16. פרק ה 17-47.

ישוע עונה לפרושים בתגובה לריפוי הנכה ביום השבת בבריכת בית חסדא ישוע המשיח ריפא את הנכה בבריכת בית חסדא. ישוע ציווה על הנכה לקום ולשאת את משכבו. מכיוון שהאירוע התרחש ביום השבת, ומכיוון שהפרושים והסופרים ראו את הנכה מתהלך עם משכבו בפומבי, הם מיד פעלו כדי להפסיק את חילול השבת מבחינתם. הם אמרו לנכה שנרפא: […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 17. פרק ו 1-15. נס הלחם והדגים

בשורת יוחנן פרק ו, פסוקים 1-15 (קטעים מקבילים: מתי יד, מרקוס ו, לוקס ט) האכלת חמשת אלפים איש פרק ו' מתאר נס מרכזי בחיי ישוע, נס שמוזכר בכל ארבעת הבשורות. במהלך השיעור אני אזכיר נתונים הכתובים גם בשאר הבשורות. יוחנן מרחיב את תיאור הנס מכיוון שהדבר נועד להדגיש את מטרת האיגרת: "אבל אלא נכתבו כדי […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 18 פרק ו 16-35.

בשורת יוחנן פרק ו, פסוקים 16-35 בשיעור שעבר למדנו איך ישוע מאכיל 5000 איש עם חמישה כיכרות לחם ושני דגים. לאחר שההמון שבע, הם רצו להמליך את ישוע כמלך (יוחנן ו 15). ההמון ראה בישוע את התגשמות נבואת משה בדברים יח 15-19: כמו שמשה נתן אוכל לעמו במשך 40 שנה והוציא את העם מעבדות מצרים, […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 19 פרק ו 35-71.

בתחילת פרק ו' ישוע מבצע את נס האכלת 5000 האנשים. ישוע לקח 5 כיכרות לחם ושני דגים, התפלל והאכיל לשובע את כל הקהל. לאחר שההמון שבע, הם רצו להמליך את ישוע למלך. ישוע קורא את מחשבתם ולפני שהלך מההמון להתבודד בתפילה, שלח את תלמידיו לצד השני של האגם, לכפר נחום, בסירה. בעוד 5000 האנשים עסוקים […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 20 פרק ז 1-10: ישוע ואחיו

יוחנן לא פרט כל יום בחייו של ישוע אלא אסף את הנתונים העיקריים על מנת להבהיר ולהוכיח כי: "… ישוע הוא המשיח בן האלוהים, וכדי שבהאמינכם יהיו לכם חיים בשמו." כ' 31.   פרק ו' הסתיים עם לקח מאוד חשוב: למרות שבני האדם נרפאו מהניסים של ישוע, שמעו את דברו, אכלו מפרי הנס, ראו אותו […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 21

ישוע בירושלים בחג הסוכות   בשיעור שעבר למדנו מתוך השיחה של ישוע ואחיו כי: הסיבה שאמרו לישוע לרדת לירושלים נבעה מרצונם להיפטר ממנו. נוכחנו לדעת כי ישועה אינה עוברת בגנים או בירושה ולכן מוטל עלינו ללמד את ילדינו את דבר ה' ולהתפלל לחסד אלוהים כדי שנבין ונאמין.   למדנו כי חיים משיחיים אינם בהכרח עשירים […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 22

בשיעור שעבר למדנו איך ישוע הציג עצמו לפני העם בחג סוכות ביום הושענה רבה. בדיוק ביום ובשעה שהעם קורא ומבקש את ישועת אלוהים, אמר ישוע המשיח: אתם מייחלים למשיח? הנה אני, בואו! אנשים הביטו לעבר ישוע, דבריו סיקרנו אותם, אך עיניהם עדיין לא ראו אלוהים לפניהם – עיוורונם עמד לפניהם.  פרק ז' הראה את הצורך […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 23

פרק ח, פסוקים 12-20 – ישוע הוא אור העולם ישוע הוא אור העולם בשיעור שעבר למדנו אודות ארוע (אשה שנתפסה בניאוף) אשר בו ניסו הפרושים והסופרים להפליל את ישוע לפני השלטון הרומי. בדרך זו היו יכולים להיפטר ממנו ללא התנגדותם של אוהדי ישוע בעם. לאחר שישוע הכריז לפני כל הנוכחים במקדש בחג הסוכות כי הוא […]