ברית חדשה

בשורת יוחנן – שיעור מס' 34

פרק יב, פסוקים 12-24 בשיעור שעבר למדנו את תחילת המאורעות של השבוע האחרון של ישוע. 6 ימים לפני הפסח, מגיע ישוע לבית עניה ובביתו של שמעון המצורע עורכים לכבודו סעודה. אלעזר, אחיותיו ותלמידי ישוע היו בין הנוכחים. במהלך הסעודה לקחה מרים שמן נרד יקר ומשחה את ראשו ורגליו של ישוע. מרים הפקידה את היקר לה […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 35

פרק יב, פסוקים 27-33 בשיעור שעבר למדנו אודות המאורע של כניסת ישוע לירושלים רכוב על עיר בן אתונות. בעת כניסת ישוע לעיר, התאספו המונים אשר שמעו אודות ניסיו ובמיוחד אודות תקומת אלעזר מן המתים. ההמון ראה לפניו את הפוטנציאל במשיח (לאומי-מדיני) אשר ישחררם מעול זר וסוף סוף יחזיר עטרה ליושנה לעם הנבחר. פסוקים 12-23 מתארים […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 36

פרק יב, פסוקים 37-50 בשיעור שעבר למדנו אודות כניסתו של ישוע לירושלים רכוב על עיר בן אתונות. בעת כניסת ישוע לעיר, התאספו המונים אשר שמעו אודות ניסיו ובמיוחד אודות תקומת אלעזר מן המתים. ההמון ראה לפניו את הפוטנציאל במשיח (לאומי-מדיני) אשר ישחררם מעול זר וסוף סוף יחזיר עטרה ליושנה לעם הנבחר. פסוקים 12-23 בפרק י'ב […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 37: פרק יג 1-17.

פרק יג, פסוקים 1-17 פרקים יג-יז הינם פרקי הפרידה של ישוע המשיח מתלמידיו. בפרקים אלו ישוע המשיח מדריך את תלמידיו איך לחיות בכח האמונה באלוהים למרות שהוא עצמו באופן פיזי לא ישאר עימם. למרות כמות הנתונים הרבה שבפרקים יג-יז, הם מתפרסים למעשה על פני יממה אחת בלבד! נא לקרוא את פסוק 1: 1 הָיָה זֶה […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 38: פרק יג 18-35.

פרק יג, פסוקים 18-35 פרקים י"ג-י"ז הינם פרקי הפרידה של ישוע המשיח מתלמידיו. בפרקים אלו ישוע המשיח מדריך את תלמידיו איך לחיות בכח האמונה באלוהים למרות שהוא עצמו באופן פיזי לא ישאר עימם. למרות כמות הנתונים הרבה שבפרקים י"ג-י"ז, הם מתפרסים למעשה על פני יממה אחת בלבד!   בשיעור שעבר ישוע רחץ את רגלי תלמידיו […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 39: פרק יג 36 עד פרק יד 4

בשיעור שעבר עמדנו על החשיבות בציות לדבר אלוהים. הציות שלנו לאלוהים מאפשר לאלוהים להשתמש בנו ככלים בתוך תוכניתו המופלאה. הציות לאלוהים מאפשר לנו להכיר את גבורת אלוהים. ישוע עמד לעזוב את תלמידיו ולעלות השמיימה. על מנת לפצות על העדרו, הוא השאיר מצווה חדשה אשר מילויה יאפשר לנו להראות את אלוהים דרכינו. אהבו זה את זה […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 40

פרק יד, פסוקים 1-7 בחג הפסח בליל הסדר, במהלך הסעודה האחרונה, כאשר סכנת מוות מרחפת על ישוע ותלמידיו, ישוע מצהיר כי הוא עומד ללכת למקום אשר אליו תלמידיו לא יכולים להצטרף כעת. שמעון כיפא אינו יודע לאן ישוע עומד ללכת ומתעקש להתלוות לישוע למרות סירובו של ישוע. שמעון כיפא מאמין כי נוכחותו עם ישוע תועיל […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 41. פרק יד 8-14.

בחג הפסח בליל הסדר, במהלך הסעודה האחרונה, כאשר סכנת מוות מרחפת על ישוע ותלמידיו, ישוע מצהיר כי הוא עומד ללכת למקום אשר אליו תלמידיו לא יכולים להצטרף כעת. שמעון כיפא אינו יודע לאן ישוע עומד ללכת ומתעקש להתלוות לישוע למרות סירובו של ישוע. שמעון כיפא מאמין כי נוכחותו עם ישוע תועיל ותעזור להגן על ישוע […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 42

פרק יד, פסוקים 15-26 כל התלמידים נכשלו, כולם התכחשו לישוע ובכשלונם למדו את האמת אודות עצמם וכן את האמת אודות אלוהותו של ישוע המשיח. 1. הכשלון של שמעון כיפא והתלמידים הכין אותם טוב יותר לקראת המשימה העומדת לפניהם – הקמת הקהילה הראשונה באמונה ובטחון בישוע – אלוהים. הכשלון שלהם הכין אותם לעזור ולתמוך וללמד את […]

בשורת יוחנן – שיעור מס' 43

פרק יד, פסוק 27 – שלום אני משאיר לכם (חלק א) שלום אני משאיר לכם (חלק א)   פרקים יג-יז הינם פרקי הפרידה של ישוע המשיח מתלמידיו. בפרקים אלו ישוע המשיח מדריך את תלמידיו איך לחיות בכח האמונה באלוהים למרות שהוא עצמו באופן פיזי לא ישאר איתם. למרות כמות הנתונים הרבה שבפרקים י"ג-י"ז, הם מתפרסים […]