ברית חדשה

אייקון שיעורי טקסט

איגרת שאול אל הרומים פרק א פסוקים 8-17

איגרת שאול אל הרומים פרק א 8-17 לאחר ששאול ציין את שליחותו כשליח האדון ישוע, ולאחר שהבהיר שהבשורה אודות ישוע היא בשורת אלוהים שהייתה בפי כל נביאי התנ"ך, שאול ממשיך בדברי פתיחה לפני שיפתח את הרצאתו המדהימה אודות: איך הבשורה מבטאת ומגלה את צדקת אלוהים לבני האדם. פסוקים 8-17: מילות הודיה והסבר. 8 "ראשית, אני […]

אייקון שיעורי טקסט

איגרת שאול אל הרומים פרק א פסוקים 21-32

איגרת שאול אל הרומים פרק א 21-32 התכחשות לאמת ותוצאותיה – המשך הפסוקים אותם נלמד בשיעור זה טעונים ביותר. מדובר בפסוקים המבהירים במילים פשוטות ומובנות לכל אדם את תוצאת ההתכחשות לאמת של אלוהים. למרות שאלוהים מפרט בשפה שווה לכל נפש מה מותר ומה אסור ואת התוצאות של הבחירה השגויה, מעדיפים רוב בני האדם להתכחש לאלוהים, […]

אייקון שיעורי טקסט

איגרת שאול אל הרומים פרק ב פסוקים 1-16.

איגרת שאול אל הרומים פרק ב 1-16 שאול השליח מקדיש את שלושת הפרקים הראשונים באיגרת אל הרומים כדי להוכיח שכל אדם, מאז הבריאה, בין אם יהודי או גוי, נמצא אשם לפני אלוהים הצדיק. ניתן לחלק את שלושת הפרקים הראשונים על פי החלוקה הבאה: א. חטאם של הגויים חסרי התרבות (א 18-32). ב. חטאם של יהודים, […]

אייקון שיעורי טקסט

איגרת שאול אל הרומים- פרק ב פסוקים 17-29

איגרת שאול אל הרומים פרק ב 17-29 שאול השליח מקדיש את שלושת הפרקים הראשונים באיגרת אל הרומים כדי להוכיח שכל בני האדם חוטאים וראויים למשפט הצדק של אלוהים. בפרק א 18-32 שאול פירט את חטאי הגויים אשר דוחים את התגלותו הנפלאה של אלוהים בבריאה, וחיים על פי אמות מוסר פסולות וקיצוניות. בפרק ב 1-16 שאול […]

אייקון שיעורי טקסט

איגרת שאול אל הרומים- פרק ג' פסוקים 1-20

איגרת שאול אל הרומים פרק ג 1-20. לאורך שני הפרקים הראשונים שאול השליח מלמד ומוכיח בכשרון רב שיהודים וגויים נמצאים אשמים במידה שווה לפני אלוהים. הגויים עשו את הרע בעיני אלוהים בשעה שלא ידעו את התורה – התעלמו מקיום בריאתו של אלוהים ופעלו נגד המצפון שברא בכל אדם. היהודים עשו את הרע בעיני אלוהים – […]

אייקון שיעורי טקסט

איגרת שאול אל הרומים- פרק ג' פסוקים 21-31

איגרת שאול אל הרומים פרק ג 21-31 לאורך שני הפרקים הראשונים שאול השליח מלמד ומוכיח בכשרון רב שיהודים וגויים נמצאים אשמים במידה שווה לפני אלוהים. אל מול טוהרו, קדושתו וצדקתו של אלוהים, כלל בני האדם נמצאים חוטאים ואשמים. אף אדם, בין אם הוא יהודי והתורה בידו, או גוי שאינו בקיא בתורה, אינו יכול לחיות על […]

אייקון שיעורי טקסט

איגרת שאול אל הרומים- פרק ד'

איגרת שאול אל הרומים פרק ד בפרק ג שאול מוכיח שצדקת אלוהים התבססה מאז ומתמיד על אמונה באלוהים כמושיע מכפר חטאים. התורה, למרות כל מעלותיה, מעולם לא ניתנה כדי לכפר חטאים. התורה מגדירה מהו חטא. התורה מציינת את טוהרו וקדושתו של אלוהים. את אופיו ותכונותיו שעל פיהם אנו צריכים לחיות. התורה מחנכת את כל הכפופים […]

אייקון שיעורי טקסט

איגרת שאול אל הרומים- פרק ה פסוקים 1-11

איגרת שאול אל הרומים פרק ה פסוקים 1-11. שלום עם אלוהים הדגש העיקרי באיגרת של שאול אל הרומים היא שהדרך לאלוהים טמונה באמונה. שאול פותח את האיגרת ומסביר שכל בני האדם חוטאים (א 18 – ג 20). שאול מפרט את חטאיהם של הגויים (א 18-32) וכמובן גם את חטאיהם של היהודים (ב 1 – ג […]

אייקון שיעורי טקסט

איגרת שאול אל הרומים- פרק ה פסוקים 12-21

איגרת שאול אל הרומים פרק ה פסוקים 12-21 האדם הראשון והמשיח – הבסיס להצדקתנו בפרק ה פסוקים 1-11 שאול השליח מלמד אודות תוצאות ההצדקה שקיבלנו בעקבות האמונה באדון ישוע כמכפר חטאים. הצדקה שקיבלנו מאלוהים מעניקה לנו שלום עם אלוהים. שאול מסיים את הקטע הראשון בפרק ה – פסוק 11 בכך שאלוהים, על סמך פעולתו של […]

אייקון שיעורי טקסט

איגרת שאול אל הרומים- פרק ו' פסוקים 1-4

איגרת שאול אל הרומים פרק ו פסוקים 1-4. איחוד עם המשיח במותו ותחייתו כאשר שאול כותב את איגרתו, נראה שבמהלך הכתיבה הוא שואל את השאלות שהוא יודע שיעלו במחשבותיהם של שומעיו. אל תשכחו ששאול בא מרקע פרושי והיה בעל ניסיון עשיר בכל הנוגע להתחכמות עם אלוהים… כל השאלות ששאול מעלה על כתב עלו גם במחשבתו […]