ברית חדשה

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ה,17-20) – שיעור מס' 34

בשורת מתי פרק ה, פסוקים 17-20 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק ט) השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 34 בשורת מתי פרק ה, פסוקים 17-20   הדרשה של ישוע על ההר (חלק ט)   במעמד הדרשה על ההר, ישוע מלמד את תלמידיו ויתכן גם קהל רב נוסף אודות הדרך לקבל […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ה,21-26) – שיעור מס' 35

בשורת מתי פרק ה, פסוקים 21-26 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק י) השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 35 בשורת מתי פרק ה, פסוקים 21-26   הדרשה של ישוע על ההר (חלק י)   מול ים כינרת ישוע יושב עם תלמידיו וקהל נוסף מצטופף לידו. ישוע מלמד את התנאים הנדרשים […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ה,27-30) – שיעור מס' 36

בשורת מתי פרק ה, פסוקים 27-30 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק יא) השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 36 בשורת מתי פרק ה, פסוקים 27-30   הדרשה של ישוע על ההר (חלק יא)   הפרושים והסופרים, מנהיגי הדת בתקופתו של ישוע, הדגישו את החיצוניות בעוד פנימיותם נשארה טמאה. לאור זאת, […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ה,31-32) – שיעור מס' 37

בשורת מתי פרק ה, פסוקים 32-31 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק יב) – נישואין וגירושין לאור דבר אלוהים השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 37 בשורת מתי פרק ה, פסוקים 32-31 (ראה גם: מתי יט 3-12; מרקוס י 12-2; טז 18; ראשונה לקורינתים ז 10-16)   הדרשה של ישוע על […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ה,33-37) – שיעור מס' 38

בשורת מתי פרק ה, פסוקים 33-37 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק יג) – בעניין שבועה השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 38 בשורת מתי פרק ה, פסוקים 33-37   הדרשה של ישוע על ההר (חלק יג) – בעניין שבועה   מול ים כינרת ישוע יושב עם תלמידיו וקהל נוסף מצטופף […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ה,38-42) – שיעור מס' 39

בשורת מתי פרק ה, פסוקים 38-42 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק יד) – בעניין מידה כנגד מידה השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 39 בשורת מתי פרק ה, פסוקים 38-42   הדרשה של ישוע על ההר (חלק יד) – בעניין מידה כנגד מידה   מול ים כינרת ישוע יושב עם […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ה,43-48) – שיעור מס' 40

בשורת מתי פרק ה, פסוקים 48-43 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק טו) – בעניין "אהב את אויבך" השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 40 בשורת מתי פרק ה, פסוקים 48-43 (ראה גם לוקס ו 27-36)   הדרשה של ישוע על ההר (חלק טו) – בעניין "אהב את אויבך"   ישוע […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ו,1-4) – שיעור מס' 41

בשורת מתי פרק ו, פסוקים 1-4 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק טז) – בעניין גמילות חסדים השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 41 בשורת מתי פרק ו, פסוקים 1-4   הדרשה של ישוע על ההר (חלק טז) – בעניין גמילות חסדים   ישוע ממשיך ללמד את הנמצאים בקרבתו ועתה מלמדם […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ו,5-8) – שיעור מס' 42

בשורת מתי פרק ו, פסוקים 5-8 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק יז) – בעניין תפילה (1) השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 42 בשורת מתי פרק ו, פסוקים 5-8   הדרשה של ישוע על ההר (חלק יז) – בעניין תפילה (1)   ישוע מלמד את הנמצאים בקרבתו אודות גמילות חסדים, […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ו,9-10) – שיעור מס' 43

בשורת מתי פרק ו, פסוקים 9-10 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק יח) – בעניין תפילה (2) השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 43 בשורת מתי פרק ו, פסוקים 9-10   הדרשה של ישוע על ההר (חלק יח) – בעניין תפילה (2)   בפסוקים 5-8 ישוע הוציא לאור ותיאר את הצביעות […]