ברית חדשה

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(לוקס יא,2-4) – שיעור מס' 44

בשורת מתי פרק ו, פסוקים 11-12 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק יט) – בעניין תפילה (3) השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 44 בשורת מתי פרק ו, פסוקים 11-12 (ראה גם לוקס יא 2-4)   הדרשה של ישוע על ההר (חלק יט) – בעניין תפילה (3) ישוע מלמד את תלמידיו […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ו,13) – שיעור מס' 45

בשורת מתי פרק ו, פסוק 13 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק כ) – בעניין תפילה (4) השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 45 בשורת מתי פרק ו, פסוק 13 (ראה גם לוקס יא 2-4)   הדרשה של ישוע על ההר (חלק כ) – בעניין תפילה (4)   ישוע מלמד את […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ו,16-18) – שיעור מס' 46

בשורת מתי פרק ו, פסוקים 16-18 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק כא) – בעניין צום השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 46 בשורת מתי פרק ו, פסוקים 16-18   הדרשה של ישוע על ההר (חלק כא) – בעניין צום   ישוע מלמד את הנמצאים בקרבתו אודות גמילות חסדים, תפילה וצום. […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ו,19-21) – שיעור מס' 47

בשורת מתי פרק ו, פסוקים 19-21 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק כב) – יחסינו לכסף השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 47 בשורת מתי פרק ו, פסוקים 19-21   הדרשה של ישוע על ההר (חלק כב) – יחסינו לכסף   לאחר שישוע המשיח לימד את תלמידיו ושאר הנוכחים אודות גמילות […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ו,22-34) – שיעור מס' 48

בשורת מתי פרק ו, פסוקים 22-34 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק כג) – התמקדות מוחלטת בשירות אלוהים השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 48 בשורת מתי פרק ו, פסוקים 22-34   הדרשה של ישוע על ההר (חלק כג) – התמקדות מוחלטת בשירות אלוהים   בשיעור שעבר למדנו את פסוקים 19-21. […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ז,1-12) – שיעור מס' 49

בשורת מתי פרק ז, פסוקים 1-12 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק כד) – אל תשפטו למען לא תשפטו השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 49 בשורת מתי פרק ז, פסוקים 1-12 (הקטע המקביל: לוקס ו 37-42)   הדרשה של ישוע על ההר (חלק כד) – אל תשפטו למען לא תשפטו […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ז,13-14) – שיעור מס' 50

בשורת מתי פרק ז, פסוקים 13-14 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק כה) – הפתח הצר השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 50 בשורת מתי פרק ז, פסוקים 13-14 (פסוק מקביל: לוקס יג 24)   הדרשה של ישוע על ההר (חלק כה) – הפתח הצר   בשיעור שעבר למדנו איך ראוי […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ז,15-20) – שיעור מס' 51

בשורת מתי פרק ז, פסוקים 15-20 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק כו) – נביאי השקר: העץ ופריו השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 51 בשורת מתי פרק ז, פסוקים 15-20   הדרשה של ישוע על ההר (חלק כו) – נביאי השקר: העץ ופריו   לאורך כל הדרשה על ההר ישוע […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(מתי ז,21-29) – שיעור מס' 52

בשורת מתי פרק ז, פסוקים 21-29 – הדרשה של ישוע על ההר (חלק כז) – "מעולם לא הכרתי אתכם"; הבית על הסלע השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 52 בשורת מתי פרק ז, פסוקים 21-29 (הקטעים המקבילים: לוקס ו 47-49; יג 25-27)   הדרשה של ישוע על ההר (חלק כז) א.   "מעולם […]

השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח(לוקס ז,1-10) – שיעור מס' 53

בשורת לוקס פרק ז, פסוקים 1-10; וכמו כן מתי פרק ח, 5-13 – ריפוי הנער של שר המאה השתלשלות המאורעות בחייו של ישוע המשיח – שיעור מס' 53 בשורת לוקס פרק ז, פסוקים 1-10; וכמו כן מתי פרק ח, 5-13   ריפוי הנער של שר המאה   ישוע מסיים את הדרשה על ההר עם לקחים […]