ישוע בתנ"ך

בן-אלוהים – בן-האדם – בתנ"ך ובברית החדשה – שיעור מס' 1

"בן-אלוהים" / "בן-האדם" בתנ"ך ובברית החדשה   מה הבינו בני דורו של ישוע כשהוא הציג את עצמו בשמות התואר: בן-האדם ובן-אלוהים? כשלומדים את דמותו של אלוהים בתנ"ך מגלים שבשלמות האלוהית האחת קיימות שלוש הוויות: 1. רוח אלוהים 2. הוויה שמותר לבני האדם לראותה והיא: אל שדי, המשיח, אלוהים הבן 3. הוויה נוספת, שאסור לנו לראות פן נמות, […]

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

בן-אלוהים – בן-האדם – בתנ"ך ובברית החדשה – שיעור מס' 2

יד.  בשורת יוחנן ג' 13-21 ישוע המשיח, הנקרא בן האדם, אמר שהוא בא לתת חיי עולם לכל מי שמאמין בו. מי שרוצה לזכות בחיי הנצח שאלוהים מבטיח, צריך להאמין בישוע. אבל צעד כזה נחשב לעבודת אלילים, אלא אם כן ישוע הוא יהוה בכבודו ובעצמו. טו.  בשורת יוחנן ד' 13-14 "ויען ישוע ויאמר אליה [לאישה השומרונית], […]

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

ישוע בתנ"ך

אלוהים אחד – שלוש הוויות / זהותו של משיח ישראל ישוע בתנ"ך זהותו של משיח ישראל מאת מנו קלישר ©  2008 כל הזכויות שמורות לקהילת ירושלים בית גאולה, ת”ד 31878, ירושלים 91317 כל הציטוטים מספר הברית החדשה לקוחים מהתרגום החדש, אלא אם כן צוין אחרת. כל הזכויות לתרגום החדש שמורות © 1991 לחברה לכתבי הקודש […]

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

דניאל הנביא –מועד ביאת המשיח – מבוסס על הספר "אל עליון"

דניאל פרק ט   המשיח שנכרת או הופעתו הראשונה של המשיח בארץ לפי הכתוב בתנ"ך פרק ט בספר דניאל מכיל נבואה שהיא מהחשובות שבתנ"ך: היא חוזה מראש את המועד המדויק בו יופיע המשיח עלי אדמות. זוהי אחת ההוכחות החותכות לכך שישוע הנו אֵל שַׁדַּי, המשיח היהודי המובטח. הנבואה היא תשובת אלוהים לתפילת הנביא דניאל בפרק […]

לוח זמנים דניאל פרק ט

נבואת דניאל אודות המשיח

אייקון שיעור אודיו

מדוע אנו זקוקים למשיח?

אייקון שיעור אודיו

תקומת ישוע – תנופת העומר

אייקון שיעור אודיו

ישוע נביא כמשה – דברים י"ח

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

ישעיה נ"ב 13-15: זהותו ושירותו של עבד יהוה (המשיח)

ישעיהו הנביא פרק נ"ב 13-15 זהותו ושירותו של עבד ה' הקדמה ישעיהו מתאר באופן ברור ומצמרר איך עבד אלוהים הטהור מכל חטא, מקריב עצמו כקורבן כפרת חטאים של עמו ישראל וכלל בני אדם. הקטע המדובר (נ"ב 13-נ"ג 12) הינו הרביעי בספר ישעיה בו מתוארים זהותו, אופיו ופועלו של עבד יהוה (ראה מ"ב 1־9: שליחותו של […]

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

תהילים כ"ב: הרועה הטוב מוסר נפשו עבור צאנו

תהילים פרק כ"ב כותרת: הרועה הטוב מוסר נפשו עבור צאנו מבוא: לפני שנבאר עוד מזמור המתמקד במשיח ישוע, ראוי לכולנו לרענן זיכרוננו בכתוב בבשורת לוקס כ"ד 27, 44-49. כל פרטי חייו, שירותו, מותו ותחייתו של האדון ישוע המשיח, מפורטים בתורה, בנביאים ובכתובים – ז"א, תהילים. מזמורים כ"ב, כ"ג ו-כ"ד מהווים טרילוגיה אודות המשיח ישוע כרועה […]