נושאים

יסודות האמונה- פרק יג'-התרוקנותו של המשיח

פרק יג: התרוקנותו של המשיח כאשר המשיח בא לעולם בבשר, הוא "הֵרִיק אֶת עַצְמוֹ" (דליטש: "הִפְשִׁיט אֶת עַצְמוֹ"), כפי ששאול השליח כותב בפיליפים ב 7. הפועל המתורגם "הריק" הוא "ekenosen", והתיאולוגים גזרו ממנו את הביטוי "kenosis" (התרוקנות), המשמש אותם לציון פעולת המשיח המתוארת בפיליפים ב 8-6. פסוקים אלה, אם כן, מציינים שהמשיח "התרוקן" מדבר כלשהו. […]

יסודות האמונה- פרק יד'-חפותו מחטא של המשיח

פרק יד: חפותו מחטא של המשיח כולנו נאבקים עם החטא, ונמשיך לעשות כך עד לכניסתנו לכבוד. לעומת זאת אדם אחד, ישוע המשיח, תמיד היה טהור לחלוטין מנגע זה. חפות מחטא היא אחת מתכונותיו. חפות מחטא: הגדרה על מנת להבין את המונח המורכב, תחילה עלינו להגדיר מהו חטא. ובכן, חטא הוא כל מצב הנופל מתוֹאמוּת מושלמת […]

יסודות האמונה- פרק טו'- ישוע המשיח ומלכות אלוהים העתידית

פרק טו: ישוע המשיח ומלכות אלוהים העתידית אלוהים ברא את האדם "בצלמו וכדמותו" וציווה עליו "לכבוש את הארץ" ו"לרדות" בחי ובצומח (בראשית א 29-26). פסוקים אלה מגלים את אופי השלטון המקורי שאלוהים קבע לעולמנו: תיאוקרטיה — שלטון של אלוהים עצמו דרך נציג. האדם נברא על מנת להיות נציגו של אלוהים עלי אדמות ולבצע את רצון […]

יסודות האמונה- פרק טז'-ישוע המשיח והמגילה החתומה

פרק טז: ישוע המשיח והמגילה החתומה כתוצאה מהצטרפות האדם הראשון למרד השטן אבדה מלכותו התיאוקרטית של אלוהים מהעולם. מאז שולט השטן במערכת העולמית. על מנת להגשים את תכליתו בהיסטוריה, על אלוהים לרמוס את השטן, להסיר את מערכת שלטונו מהעולם, ולהקים מחדש את המלכות התיאוקרטית. כל זאת אכן יעשה על־ידי ישוע המשיח, "האדם האחרון", לפני תום […]

יסודות האמונה- פרק יז'-רמיסת השטן על־ידי המשיח

פרק יז: רמיסת השטן על־ידי המשיח על מנת להגשים את תכליתו עבור ההיסטוריה, על אלוהים לבצע שלושה דברים, לפני שמגיע סופו של העולם הנוכחי. השלב הראשון יכלול את רמיסת השטן ומערכת שלטונו והסרתם מן העולם. כתבי־הקודש מגלים שאלוהים יעשה זאת על־ידי השילוב של צרה גדולה בת 7 שנים (השבוע ה-70 בדניאל ט 27) ושובו של […]

יסודות האמונה- פרק יח'-הקמתה מחדש של מלכות אלוהים התיאוקרטית בידי המשיח

פרק יח: הקמתה מחדש של מלכות אלוהים התיאוקרטית בידי המשיח שלושה דברים על אלוהים להשלים כדי להגשים את תכליתו בהיסטוריה. הראשון, כאמור, יהיה הסרת השטן ומלכותו מכדור הארץ, השני יהיה חידוש מלכותו התיאוקרטית עלי אדמות. מטרת המלכות התיאוקרטית העתידית שיטת השלטון המקורית על כדור הארץ הייתה התיאוקרטיה של אלוהים. שלטון זה אבד בגלל נפילת האנושות […]

יסודות המאונה- פרק יט'-המשיח מסיר את הקללה

פרק יט: המשיח מסיר את הקללה כדי להגשים את תכליתו בהיסטוריה, על אלוהים להסיר את השטן ומערכתו מכדור הארץ, לחדש את מלכותו התיאוקרטית עלי אדמות, וכצעד שלישי לבטל את הקללה הרובצת על הטבע. קללה זו — כזכור — באה כתוצאה מהצטרפות האדם הראשון למרד השטן, ועל אלוהים להחזיר את הטבע למצבו המושלם בו היה טרם […]

יסודות האמונה- פרק כ'-ישוע המשיח ורעיון מלכות האלוהים

פרק כ: ישוע המשיח ורעיון מלכות האלוהים בביאתו הראשונה הכריז ישוע כי "קְרֵבָה מַלְכוּת אֱלוֹהִים" ולימד את תלמידיו להתפלל, "תָּבוֹא מַלְכוּתְךָ" (מתי ו 10). לאיזו "מלכות אלוהים" הוא התכוון? למציאת התשובה, הבה נלמד מה כתבי־הקודש מלמדים על רעיון מלכות האלוהים. היסוד לרעיון רעיון המלכות שבכתובים מבוסס על ריבונותו של אלוהים, ודויד המלך מציין את כל […]

יסודות האמונה- פרק כא'-ישוע המשיח ובשורת המלכות

פרק כא: ישוע המשיח ובשורת המלכות אם יש למלכות האלוהים, כפי שראינו, שני היבטים לפחות — האוניברסלי והתיאוקרטי — לאיזה מהשניים מתכוון ישוע באומרו, "מָלְאָה הָעֵת וּקְרֵבָה מַלְכוּת אֱלוֹהִים" (מרקוס א 15), וכאשר הוא מלמד את תלמידיו להתפלל, "תָּבוֹא מַלְכוּתְךָ" (מתי ו 10)? התייחסות המשיח למלכות מתוך הניסוח "קְרֵבָה מַלְכוּת אֱלוֹהִים" ברור כי אותה מלכות, […]

יסודות האמונה- פרק כב'-תגובת עם ישראל לישוע המשיח ולהצעת המלכות

פרק כב: תגובת עם ישראל לישוע המשיח ולהצעת המלכות המשיח מציע את המלכות התיאוקרטית העתידית לעם ישראל ומציב בפניהם את התנאים להקמתה, שעליהם לקיים. דרכו להצעת המלכות הייתה דרך הטפת הבשורה ומעשי נסים כאסמכתא לאמיתותה. בפרק הנוכחי נלמד על תגובת ישראל לישוע המשיח עצמו ולהצעת המלכות אותה בישר. תגובת ישראל חזויה מראש א. בנבואות התנ"ך […]