נושאים

אייקון שיעור אודיו

לאהוב איש את רעהו

אייקון שיעור אודיו

בואו אלי העמלים והעמוסים

אייקון שיעור אודיו

המלך יואש- דברי הימים ב' 22-23

אייקון שיעור אודיו

הרועה הטוב

אייקון שיעור אודיו

גזענות אל מול דבר אלוהים

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

אמת

היום נתעסק במילה אחת. המילה היא מן החשובות בכל הכתובים. היא כֹה חשובה ש…           ●        אלוהים עצמו בחר אותה כאחד משמותיו;           ●        היא גם אחד משמותיו של בן האלוהים — של המשיח;           ●        והיא אחת מתכונותיו של רוח הקודש. המילה היא:   אמת הגדרה מילונית של "אמת" היא:           1.       דבר נכון […]

אייקון שיעור אודיו

האמת

93ad7a_d9167c2deb3949aab868bbe829bf27f1

שקרים שמשיחיים מאמינים

  שקר . הגדרה מילונית של "שקר" היא: ●         כזב, סילוף האמת, דברים שאינם מתאימים למציאות (אבן־שושן 1986) ●         חוסר התאמה מכוּון בין משפט לעובדה [כנגד: אמת] (מילון ההווה 2007) ●         כזב, בדיה, המצאה, רמאות, הונאה, פברוק, בלוף (בבילון 2015) .  שאלה:           מי מסכים ששקר הוא דבר רע? מי מסכים שאסור לשקר? שאלה נוספת:    […]

אייקון שיעור אודיו

שקרים – חלק 1

אייקון שיעור אודיו

שקרים – חלק 2