נושאים

דרך האמת והחיים- תמונה

הדרך האמת והחיים

אייקון שיעור אודיו

הברית החדשה- ירמיה לא'

אייקון שיעור אודיו

תהילים ב'- מיהו המשיח?

אייקון שיעור אודיו

תזונה רוחנית (דברים פרק ו')

יסודות האמונה- פתיח

פתיח יסודות האמונה מאת רנלד שאורס כרך א' The Foundations of Faith Renald E. Showers Vol. 1 Copyright © 2002 by The Friends of Israel Gospel Ministry, Inc., Bellmawr, NJ 08099, USA תרגום עברי © 2006 עמותת דעו וחיו / קהילת ירושלים — בית גאולה Hebrew Translation © 2006 by "Know and Live" Society Jerusalem […]

יסודות האמונה- תוכן עניינים

תוכן העניינים: מבוא חלק ראשון — דבר אלוהים הנגלה פרק א   -   התגלות אלוהית פרק ב   -   התגלות כללית פרק ג   -   משמעותה של התגלות כללית פרק ד   -   התגלות מיוחדת פרק ה   -   השראה — על-פי הגדרתה שבכתבי-הקודש פרק ו   -   עדות כתבי-הקודש על השראתם: טבעם האנושי פרק ז   -   עדות כתבי-הקודש על השראתם: טבעם האלוהי חלק שני — דבר אלוהים כאישיות פרק ח   -   שמותיו ותאריו של ישוע המשיח […]

יסודות האמונה- רשימת קיצורים

רשימת קיצורים לשמות של ספרים בתנ"ך ובברית החדשה           שמו"א — שמואל א           שמו"ב — שמואל ב           מל"א — מלכים א           מל"ב — מלכים ב           דהי"א — דברי הימים א           דהי"ב — דברי הימים ב           מעה"ש — מעשי השליחים           קור"א — האיגרת הראשונה לקורינתים           קור"ב — האיגרת השנייה לקורינתים           תסל"א — האיגרת הראשונה לתסלוניקים           תסל"ב — […]

יסודות האמונה- מבוא

מבוא הקובץ שלפניך, מטרתו להציג בפני הקורא את מכלול הדוקטרינות שבדבר האלוהים — התנ"ך והברית החדשה — דוקטרינות המהוות את יסוד האמונה המשיחית. המילה "דוקטרינה" (לטינית doctrina) משמעה "תורה", "שיטה", "עיקרי אמונה", "עיקרי מדיניות" (Babylon Hebrew Thesaurus); וכמו כן "דבר שהוא נלמד כאמת" (Webster). אם כך, הדוקטרינות שבדבר אלוהים מורכבות מאותן אמיתות שבכוונת הבורא ללמדן. […]

יסודות האמונה- פרק א'- התגלות אלוהית

חלק ראשון: דבר אלוהים הנגלה – פרק א: התגלות אלוהית כאשר ניגשים ללימוד הדוקטרינות שבכתבי־הקודש, מן הראוי לפתוח באמיתוֹת הנוגעות לדבר אלוהים עצמו: מה התנ"ך והברית החדשה מלמדים על עצמם (Bibliology). הדוקטרינה של "מה הכתובים מלמדים על עצמם" מהווה יסוד לכל יתר האמיתוֹת שנלמד ומקורן בכתובים. אם תתגלה טעות במה שכתבי־הקודש אומרים על עצמם, יש […]

יסודות האמונה- פרק ב'- התגלות כללית

פרק ב: התגלות כללית ישנן שתי קטגוריות של התגלות אלוהית: כללית ומיוחדת. בהתגלות כללית מדובר כאשר אלוהים מגלה דעת בדרכים שהן נחלת כלל האנושות. מתוך הכתובים אנו לומדים, שאלוהים משתמש בשלושה ערוצים עיקריים כדי להעניק התגלות כללית:           א. הטבע           ב. ההיסטוריה           ג. המצפון האנושי התאמת שלושתם כערוצים להתגלותו הכללית של אלוהים היא בכך, שכל אדם […]