"לדעת אותו"

אייקון שיעורי טקסט

לדעת אותו- פרק 10- חכמת ה' וחכמתנו אנו

פרק 10 חכמת ה' וחכמתנו אנו א. התיאולוגים בתקופת הרפורמציה הרבו לדון בתכונותיו של אלוהים. הם נהגו לחלקן לשתי קבוצות עיקריות: תכונות המיוחדות לו, שאינן ניתנות להעברה, ותכונות המאפיינות את אלוהים ושניתן להעבירן לאחרים. לקבוצה הראשונה משתייכות כל אותן תכונות המציינות את ייחודו של אלוהים, את המידה בה הוא שונה מאיתנו, ברואיו. מדובר בעצמאותו המוחלטת […]

אייקון שיעורי טקסט

לדעת אותו- פרק 11- דברך אמת

פרק 11 דברך אמת א. שתי עובדות מונחות ביסוד כל אימרה וכל קטע בכתובים. הראשונה היא שאלוהים הוא מלך, ריבון מוחלט המושל ביקום, מכוון את כל המאורעות על פרטיהם, מגשים את רצונו בכל המתרחש. העובדה השנייה היא שהוא מדבר — אומר מלים המבטאות את רצונו, כדי להגשימו. בנושא הראשון, שלטון אלוהים, עסקנו בפרקים הקודמים. בנושא […]

אייקון שיעורי טקסט

לדעת אותו- פרק 12- אהבת ה'

פרק 12 אהבת ה' א. "אלוהים הוא אהבה". ביטוי זה הוא מן המדהימים ביותר בספר הבריתות. הוא מופיע פעמיים באיגרת הראשונה של יוחנן (פרק ד פס' 8, 16), אך הוא גם אחד מהביטויים הפחות מובנים שבכתובים. דעות מסולפות צמחו סביבו כשדה קוצים והעלימו את משמעותו האמיתית. לא בנקל נפלס לעצמנו דרך בעד צמחי הפרא הרעיוניים […]

אייקון שיעורי טקסט

לדעת אותו- פרק 13- חסד ה'

פרק 13 חסד ה' א. נהוג לראות במשיחיות אמונה המתבססת על חסד אלוהים. חסד אלוהים איננו מין עוצמה אלוהית שניתנת לאדם כאשר הוא עושה מעשים מסוימים. הוא גם לא סוג של "חשמל אלוהי" שהאדם זוכה לו כשהוא מתחבר אל השקע הנכון. כשכתבי הקודש מדברים על חסד אלוהים, כוונתם למעשי אהבה שאלוהים עושה למען האדם. זהו […]

אייקון שיעורי טקסט

לדעת אותו- פרק 14- ה' השופט

פרק 14 ה' השופט א. האם אתה, הקורא, מאמין שאלוהים הוא שופט כל? אני מתכוון לשאול, האם אתה מאמין שנעמוד, בבוא היום, בפני אלוהים לדין? נראה שרבים אינם מאמינים בזאת. הם מאושרים לשמוע אותך מדבר על אלוהים כעל אבינו שבשמים, התומך בבני אדם ואוהב אותם על אף חסרונותיהם, איוולתם וחטאיהם. אלו דברים כלבבם. אבל פניהם […]

אייקון שיעורי טקסט

לדעת אותו- פרק 15- חרון ה'

פרק 15 חרון ה' א. "חרון" היא מלה עתיקה שמשמעותה "כעס עמוק", "רוגז גדול". לרגוז משמעותו "להתמרמר". זהו יחס של זעם ועוינות המתעורר עקב תחושת פגיעה או עלבון. כעס וזעם הם שני סוגים של יחס עוין כלפי הזולת הבאים בדרך כלל כתגובה על עיוות צדק או כתוצאה מתחושת קיפוח. זהו חרון, ועל פי כתבי הקודש, […]

אייקון שיעורי טקסט

לדעת אותו- פרק 16- טובו של ה' וזעמו

פרק 16 טובו של ה' וזעמו א. "ראה נא טובת אלוהים וזעמו" כותב שאול באיגרתו אל הרומים (יא 22). המפתח טמון ב-וו החיבור הקושרת בין טוב אלוהים לזעמו. הנושא ששאול עוסק בו כאן הוא היחס שבין תכנית אלוהים עבור עם ישראל ובין תכניתו עבור העמים האחרים. זה עתה הזכיר שאול לקוראיו שאלוהים מאס ברוב בני […]

אייקון שיעורי טקסט

לדעת אותו- פרק 17-אל קנא

פרק 17 אל קנא א. "אל קנא" — זהו תואר הצורם אוזני רבים מאיתנו היום. קנאה נחשבת בעינינו לפגם מוסרי, אחד המכוערים שאנו מכירים, משום יכולתה לאחוז בנפש כסרטן מכלה ולהביא עליה חורבן נורא. אלוהים, לעומת זאת, כולו טוב. כיצד ייתכן אפילו להעלות על הדעת לייחס לה' קנאה? הדבר הראשון שעלינו לומר הוא כי לא […]

אייקון שיעורי טקסט

לדעת אותו- פרק 18- לב הבשורה

פרק 18 לב הבשורה א. פאריס חטף את הנסיכה הלנה ונשאה אל ביתו שבטרויה. צבא ערי יוון נאסף כדי לשחררה אך רוחות מזרחיות חזקות עיכבו את צי יוון עוד בחצי הדרך. אגממנון, מצביא צבאות יוון, קרא אליו את בתו והקריב אותה לאלים כדי שיחדלו מלעכב את גיבורי יוון. האלים נתרצו, הרוחות החלו לנשוב וצבא יוון […]

אייקון שיעורי טקסט

לדעת אותו- פרק 20- ה' מנהיגנו

פרק 20 ה' מנהיגנו א. משיחיים רבים מתחבטים קשות בנושא הדרכת אלוהים. מדוע? לא משום שאינם חושבים שאלוהים מדריך מאמינים, אלא דווקא משום שהם בטוחים שאלוהים מדריך את המאמינים בו והרוצים לעשות את רצונו. ספרים, ידידים ודרשות לרוב מתארים כיצד אלוהים הדריך אחרים. הבעיה, אם כן, איננה שאלוהים אינו מדריך, אלא החשש שלא יבינו הדרכה […]