משלי ישוע

משלי ישוע — ישוע משיב לשואלים בעיניין סמכותו ומשל שני הבנים (מתי כא 23-32 [לוקס כ 1-8, מרקוס יא 15-19])

בפרקים כא ואילך, מתי מתאר את האירועים שהתרחשו בחיי ישוע המשיח בשבוע האחרון לפני צליבתו. המשלים הבאים שהתלמיד מתי מציין נאמרו על ידי ישוע לתלמידיו ולראשי העם. כדי לקבל תמונה בהירה וברורה של האירועים, חשוב לקרא את התיאורים שנכתבו על ידי מתי, מרקוס ולוקס. א. ישוע נכנס לירושלים כשהוא רכוב על עיר בן אתונות וקהל […]

משלי ישוע — משל בעל הכרם והחוכרים (מתי כא 33-46, לוקס כ 9-19, מרקוס יב 1-12)

לאחר שענה לראשי הכוהנים וזקני העם בעניין סמכותו, ולאור הכתוב בבשורת מתי גם המשיל להם את משל האיש בעל הכרם ושני הבנים, ישוע ממשיך לתאר ולחשוף את רשעת הלב של חברי המשלחת שבאו אליו. זיכרו, חברי המשלחת היו ראשי הכוהנים וזקני העם המורכבים מפרושים, סופרים וצדוקים המשמשים כחברי הסנהדרין ושופטים (מתי כא 23, 45). משל […]

אייקון שיעורי טקסט

משלי ישוע-משל הזורע-מלכות אלוהים (מתי יג 23-1)

אחד מהנושאים המעניינים בבשורות הם המשלים שבהם ישוע השתמש כדי לתאר את מלכותו, מלכות אלוהים. כדי להבין את המשלים ומשמעותם, כדאי מאוד להבין את הרקע והקונטקסט שבהם הם מופיעים. אני אעשה זאת על פי בשורת מתי. (ספר הבשורה הראשון בברית החדשה)   תלמידו של ישוע, מתי, כתב את הבשורה ובה הוא מציג את ישוע כמלך! […]

משלי ישוע — משל החיטים והעשבים הרעים (מתי יג 24-30, 36-43)

מלכות אלוהים א. משל החיטים והעשבים הרעים.  בשורת מתי י"ג 24-30  36-43 ב. משל הרשת מלאת הדגים – פסוקים 47-52.   אנו לומדים את משלי ישוע! מהו הרקע והסיבות למשלים? תלמידו של ישוע, מתי, כתב את הבשורה ובה הוא מציג את ישוע כמלך! א. בחלק הראשון של הבשורה מתי מתאר את יוחנן המטביל קורא לבני […]

משלי ישוע — משל גרגיר החרדל ומשל השאור בעיסה (מתי יג 35-31)

משלי גרגיר החרדל והשאור בעיסה אנו לומדים את משלי ישוע – מה הרקע והסיבות למשלים? ישוע המשיח הגיע והציג עצמו כמשיח, מלך אשר בא להקים את מלכותו בארץ. למרות שהציג עצמו ואימת את דבריו במעשי נסים, נדחה ישוע המשיח ולכן מלכותו הארצית נדחתה. ישוע עוד יחזור בסוף הצרה הגדולה (צרת יעקוב), ישמיד את מתנגדיו ויקים […]

משלי ישוע — המשל על המלך שערך חתונה (מתי כב 14-1)

המשל הנוכחי הינו שלישי בסדרה של משלים המציינים את משפט אלוהים על אלו השומעים את הבשורה ודוחים אותה בחוצפתם. המכותבים המיידיים של המשלים הם ההנהגה הרוחנית בתקופתו של ישוע שבזו לסמכותו ולדבריו (מתי כא 23, 28-30, 33-39). דבריו של ישוע נאמרו לאחר שנכנס למקדש ופיזר את הרוכלים. פעולה שכזו נחשבה כהכרזה המתנגדת לדרך הפעולה של […]

משלי ישוע — האוצר בשדה והמרגלית היפה (מתי יג 46-44)

אנו לומדים את משלי ישוע. — מה הרקע והסיבה למתן המשלים? ישוע המשיח הגיע והציג עצמו כמשיח, מלך אשר בא להקים את מלכותו בארץ. למרות שהציג עצמו ואימת את דבריו במעשי נסים, הוא נדחה, ולכן מלכותו הארצית נדחתה. ישוע עוד יחזור בסוף הצרה הגדולה (צרת יעקב), ישמיד את מתנגדיו ויקים את מלכותו הארצית והרוחנית כאחת. […]

משלי ישוע — המשל על עץ התאנה שהתייבש (מתי כא 22-18 — מקביל למרקוס יא 24-22)

בפרקים כא ואילך, מתי מתאר את האירועים שהתרחשו בחיי ישוע המשיח בשבוע האחרון לפני צליבתו. המשלים הבאים שהתלמיד מתי מציין נאמרו על ידי ישוע לתלמידיו ולראשי העם. המשל על העץ שהתייבש נעשה לעיני תלמידיו של ישוע ופירשו נאמר להם בלבד. התיאור מפי התלמידים מרקוס ומתי משלימים את האירוע. א. ישוע נכנס לירושלים כשהוא רכוב על […]